Usługi w modelu RESTful

Kod: java-arch-REST
Kategoria: Architektura Java
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przedstawia rzetelne podstawy projektowania i tworzenia usług sieciowych w stylu RESTful.

Szkolenie może zostać dopasowane do kompleksowego rozwiązania osadzonego w Java EE jako moduł szkoleniowy służący do udostępniania funkcjonalności opracowanych podczas szkolenia EJB lub Spring.

Wyróżniki szkolenia

 • Poruszamy zagadnienia zaawansowane
 • Najlepsze praktyki i wzorce
 • Projektowanie usług zgodnie z kanonami sztuki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Projektowanie Usług Sieciowych
  1. Aspekty ziarnistości
  2. Aspekty Wydajności
  3. Typowe błędy w projektowaniu API
  4. Wykorzystanie REST w architekturze mikro-serwisów
   1. Wykorzystanie Spring Boot w architekturze mikro-serwisów
  5. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
 2. Przegląd i porównanie podejścia JAX-WS i JAX-RS
  1. Protokół SOAP vs HTTP
   1. Operacje vs zasoby
   2. Mapowanie błędów
   3. WSDL
   4. WADL
  2. Porównanie zastosowań
   1. Zalety i ograniczenia restrykcyjnego kontraktu
   2. REST sposobem na ograniczenie boilerplate kodu
 3. Dojrzałość API
  1. XML / JSon
  2. Zasoby
  3. Czasowniki HTTP
  4. Negocjacja zawartości
 4. Wzorce wykorzystywane w usługach RESTowych
  1. Wybór odpowiedniej ścieżki dla zasobu
  2. Mapowania operacji HTTP na operacje na zasobach
  3. Reprezentacja zasobów
   1. Oróżnienie zasobu od jego formy i wersji
  4. Idempotentność
  5. Kody błędów
  6. Uwierzytelnianie
  7. Wersjonowanie API
   1. Typowe błędy
   2. Najlepsze praktyki
  8. HATEOAS
  9. Stronnicowanie zasobów
  10. Cache - pułapki i najlepsze praktyki
 5. Deployment aplikacji wystawiającej usługę RESTową na serwerze EE
  1. Konfiguracja projektu
  2. Deployment na wybranym serwerze
 6. Testowanie
  1. Komunikacja z serwerem
  2. Scenariusze testowe
   1. Weryfikacje
   2. Mocki
   3. Skrypty
  3. Testy wydajnościowe
  4. Testy bezpieczeństwa
  5. Pułapki stosowania SoapUI w automatycznych testach
   1. Przygotowanie danych
   2. Zależności biblioteczne
   3. Kontrola wersji
  6. Testy kontraktu API
  7. Alternatywne podejścia
 7. Budowanie usług za pomocą JAX-RS lub Spring MVC
  1. Mapowanie zasobów
   1. Ścieżki
   2. Operacje
   3. Produces/Consumes
   4. Sposoby przekazywania parametrów
  2. Mapowanie komunikatów
   1. Contract Last
   2. Contract First
 8. Budowa aplikacji klienckich
  1. Retrofit
  2. Spring RestTemplate
  3. Jersey / RESTEasy
 9. Zagadnienia zaawansowane
  1. Skalowalność
  2. Bezpieczeństwo
   1. Oauth 2
   2. JWT


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna