Usługi w modelu RESTful

Tytuł: Usługi w modelu RESTful
Kod: java-arch-REST
Kategoria: Architektura Java
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przedstawia rzetelne podstawy projektowania i tworzenia usług sieciowych w stylu RESTful.

Szkolenie może zostać dopasowane do kompleksowego rozwiązania osadzonego w Java EE jako moduł szkoleniowy służący do udostępniania funkcjonalności opracowanych podczas szkolenia EJB lub Spring.

Wyróżniki szkolenia

 • Poruszamy zagadnienia zaawansowane
 • Najlepsze praktyki i wzorce
 • Projektowanie usług zgodnie z kanonami sztuki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Projektowanie Usług Sieciowych
  1. Aspekty ziarnistości
  2. Aspekty Wydajności
  3. Typowe błędy w projektowaniu API
  4. Wykorzystanie REST w architekturze mikro-serwisów
   1. Wykorzystanie Spring Boot w architekturze mikro-serwisów
  5. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
 2. Przegląd i porównanie podejścia JAX-WS i JAX-RS
  1. Protokół SOAP vs HTTP
   1. Operacje vs zasoby
   2. Mapowanie błędów
   3. WSDL
   4. WADL
  2. Porównanie zastosowań
   1. Zalety i ograniczenia restrykcyjnego kontraktu
   2. REST sposobem na ograniczenie boilerplate kodu
 3. Dojrzałość API
  1. XML / JSon
  2. Zasoby
  3. Czasowniki HTTP
  4. Negocjacja zawartości
 4. Wzorce wykorzystywane w usługach RESTowych
  1. Wybór odpowiedniej ścieżki dla zasobu
  2. Mapowania operacji HTTP na operacje na zasobach
  3. Reprezentacja zasobów
   1. Oróżnienie zasobu od jego formy i wersji
  4. Idempotentność
  5. Kody błędów
  6. Uwierzytelnianie
  7. Wersjonowanie API
   1. Typowe błędy
   2. Najlepsze praktyki
  8. HATEOAS
  9. Stronnicowanie zasobów
  10. Cache - pułapki i najlepsze praktyki
 5. Deployment aplikacji wystawiającej usługę RESTową na serwerze EE
  1. Konfiguracja projektu
  2. Deployment na wybranym serwerze
 6. Testowanie
  1. Komunikacja z serwerem
  2. Scenariusze testowe
   1. Weryfikacje
   2. Mocki
   3. Skrypty
  3. Testy wydajnościowe
  4. Testy bezpieczeństwa
  5. Pułapki stosowania SoapUI w automatycznych testach
   1. Przygotowanie danych
   2. Zależności biblioteczne
   3. Kontrola wersji
  6. Testy kontraktu API
  7. Alternatywne podejścia
 7. Budowanie usług za pomocą JAX-RS lub Spring MVC
  1. Mapowanie zasobów
   1. Ścieżki
   2. Operacje
   3. Produces/Consumes
   4. Sposoby przekazywania parametrów
  2. Mapowanie komunikatów
   1. Contract Last
   2. Contract First
 8. Budowa aplikacji klienckich
  1. Retrofit
  2. Spring RestTemplate
  3. Jersey / RESTEasy
 9. Zagadnienia zaawansowane
  1. Skalowalność
  2. Bezpieczeństwo
   1. Oauth 2
   2. JWT


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.