Budowanie skalowalnych aplikacji low latency w oparciu o Hazelcast in memory data grid

Kod: BigDataML-hazel
Kategoria: BigData, streaming i Machine Learning
Forma: 20% wykłądy / 30% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Grupa docelowa:
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

W trakcie szkolenia nauczymy się jak zbudować rozproszony in-memory data grid używająć technologii Hazelcast.

Dzięki użyciu tej technologii będziemy mogli pisać efektywne przetwarzania streamingowe operujące na tysiącach eventów na sekundę. Będziemy mogli tworzyć aplikacje REST które są w stanie odpowiadać na requesty w mniej niż 10 ms!

W przetwarzaniach streamingowych największym problemem jest przechowywanie stanu. Aby osiągnąć low latency na ścieżce write round-trip do bazy danych jest zbyt długi. W aplikacjach REST często mierzymy się z problemem rozproszonego cache, tak aby obsługiwać klientów naszego API zachowując low latency, a jednocześnie odciążyć bazy danych. Technologie typu in memory data grid pozwalają na rozwiązanie tych problemów.

Wyróżniki szkolenia

 • Realne problemy dużej skali
 • Zrozumienie pryncypiów
 • Tworzenie własnych rozszerzeń

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Czym jest Hazelcast?
  1. Architektura Hazelcast
  2. Kiedy używać
  3. Use Cases
  4. partycjonowanie danych w Hz
 2. Setup Hazelcast
  1. zrozumienie parametrów Hazelcast
  2. Setup klastra składającego się z kilku nodów
 3. Hazelcast DataTypes
  1. zrozumienie struktury IMap
  2. zrozumienie struktury near cache
  3. pisanie własnego near cache używanego przez Hz
 4. Monitorowanie Hz
  1. zrozumienie metryk
  2. optymalizacja odpowiednich wskazników
 5. Serializacja i Deserializacja danych w HZ
  1. uzywanie custom kryo serializer
  2. używanie system kryo deserialzier
 6. Pisanie customowego persistence store
  1. zrzucanie danych w sposób asynchroniczny i sync
  2. uzywanie Mongo Jako DataStore
  3. konfiguracja TTL data-store
 7. Pisanie własnego AbstractDiscoveryStrategy
  1. stworzenie customowego discovery strategy
  2. tworzenie mechanizmu do tego aby nody Hz widziały się nawzajem
 8. Rolling Deployement Hz i Cold Start
  1. hazelcast.initial.min.cluster.size parametr do odpowiedniego startu Cold
  2. Optymalizacja procesu re-partitioningu


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna