Wieloplatformowe aplikacje mobilne przy użyciu frameworka Flutter i języka Dart

Tytuł: Wieloplatformowe aplikacje mobilne przy użyciu frameworka Flutter i języka Dart
Kod: Flutter-apps
Kategoria: Flutter
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się posługiwać językiem Dart i tworzyć kompletne, wydajne i przetestowane automatycznie aplikacje mobilne na platformę iOS i Android z wykorzystaniem frameworka Flutter.

Dodatkowo, pozna dobre praktyki strukturyzowania aplikacji pod względem architektonicznym, separując kluczową logikę biznesową od widoku aplikacji.

Flutter jest pierwszym stabilnym frameworkiem pozwalającym tworzyć wieloplatformowe aplikacje mobilne, które pod względem wydajności i User Experience nie ustępują aplikacjom natywnym.

Wyróżniki szkolenia

 • Architektura aplikacji
 • Wydajność
 • Realne klasy problemów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do Fluttera
  1. Architektura frameworka
  2. Aplikacje w Darcie i Flutterze a aplikacje natywne
  3. Porównanie Fluttera z alternatywnymi rozwiązaniami
 2. Język Dart
  1. Podstawy składni
  2. Deklaracja zmiennych stałych i funkcji
  3. Optymalizacja alokacji obiektów poprzez używanie const
  4. Kontrola przepływu if/switch/for/while
  5. Funkcje
  6. Obsługa wyjątków
  7. Konstrukcje języka do programowania obiektowego
  8. Konstrukcje umożliwiające programowanie funkcyjne
  9. Programowanie asynchroniczne
 3. Tworzenie aplikacji mobilnych przy użyciu Fluttera
  1. Struktura projektu i narzędzia
  2. Tworzenie widoku aplikacji
   1. Tworzenie hierarchii widgetów
   2. Budowanie layoutów aplikacji przy użyciu widgetów z biblioteki standardowej
   3. Obsługa interakcji użytkownika
   4. Widgety stanowe i bezstanowe
   5. Implementacja nawigacji i routingu
   6. Zarządzanie stanem widoków
   7. Widok jako funkcja stanu aplikacji
   8. Animacje
   9. Optymalizacja wydajności
    1. Selektywne odświeżanie hierarchii widgetów
    2. Redukcja alokacji poprzez użycie const widgetów
   10. Renderowanie własnych widgetów
  3. Persystencja danych i komunikacja z backendem
   1. Konsumowanie RESTowego API i serializacja JSONów
   2. Persystencja prostych danych w key-value store (preferences)
   3. Persystencja plików
   4. Persystencja danych w bazie SQLite
  4. Integracja aplikacji z natywną platformą
  5. Testowanie automatyczne
   1. Testowanie jednostkowe poszczególnych elementów aplikacji
   2. Testy end-to-end aplikacji mobilnej
 4. Tworzenie aplikacji otwartych na rozbudowę
  1. Użyteczne wzorce projektowe i architektoniczne pozwalające na tworzenie rozbudowanych projektów
   1. Oddzielenie logiki aplikacyjnej od widoku
   2. Zasada odwracania zależności
   3. Modularyzacja aplikacji
  2. Porównanie wzorców i najlepszych praktyk do zarządzania stanem aplikacji
   1. Provider and Scoped Model
   2. Redux
   3. BLoC
   4. MobX


Pobierz program w formacie PDF

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.