Dojo - architektura i praktyczne rozwiązania

Kod: JS-Dojo
Kategoria: JavaScript
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 5 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów JavaScript pragnących wykorzystać Dojo oraz poznać wzorce architektoniczne rozwiązania.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Zawiera wzorce i najlepsze praktyki
 • Aspekty architektury aplikacji i systemu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Podstawy Dojo
  1. Uruchamianie Dojo, ustawianie opcji, asynchroniczne ładowanie modułów (AMD).
  2. Dojo language utility API - zestaw najbardziej przydatnych narzędzi rozszerzających vanilla JS.
  3. Events - moduł obsługi zdarzen DOM.
  4. Aspects, Topics - Aspect Oriented Programming oraz Pub/Sub design patterns oraz ich implementacje w dojo.
  5. DOM API - interfejsy umożliwiające modyfikowanie dokumentów DOM.
  6. Deffereds, Promises - interfejs do programowania asynchronicznego.
  7. AJAX - nowoczesne techniki obsługi zadań AJAX.
  8. Modul Declare - narzędzia umożliwiające definiowanie klas, dziedziczenia, mixinow.
  9. Stores - interfejs do efektywnego przechowywania i odczytywania danych po stronie clienta.
  10. Modularyzacja kodu, tworzenie pakietów.
 2. Dojo UI - Dijit, DojoX Widgets, dgrid, Dojo Mobile
  1. Widgets - wprowadzenie do widgetów tworzonych zarówno deklaratywnie jak i imperatywnie.
  2. Forms - podstawy elementów formularzy w Dijit.
  3. Stanowe formularze - tworzenie, zarządzanie, walidacja i najlepsze praktyki związane z stanowymi formularzami.
  4. Layout - widget z layoutami w Dijit
  5. Mechanizm działania oraz tworzenie własnych Widgetow.
  6. Advanced Events - zaawansowane techniki tworzenia, emitowania i obsługi zdarzeń na widgetach.
  7. Templating, I18n - najlepsze praktyki związane z reużywalnością templatów i internacjonalizacja.
  8. dgrid - praca z wbudowanymi komponentami dgrida, komponowanie własnych gridów, tworzenie rozszerzeń.
  9. Tworzenie własnych Widgetow
 3. Dojo wzorce architektoniczne, najlepsze praktyki
  1. AMD - szczegółowe omówienie API asynchronicznego ładowania modułów.
  2. Struktura aplikacji - najlepsze praktyki związane ze struktura aplikacji webowych.
  3. Router - manipulowanie i odczytywanie danymi z URL
  4. Zaawansowany AJAX - omówienie dojo/request API, oraz najnowszych technologii takich jak XHR2.
  5. Alternatywy dla AJAX.
  6. Komunikacja w czasie rzeczywistym przy użyciu Comet i WebSockets.
  7. Praca ze Stores - architektura, zaawansowane przypadki użycia dla aplikacji wykorzystujących aktualizacje w czasie rzeczywistym czy hierarchiczne bazy danych.
  8. Tworzenie własnych Stores.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń