Dojo - architektura i praktyczne rozwiązania

Kod: frame-Dojo
Kategoria: Frameworki
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 5 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów JavaScript pragnących wykorzystać Dojo oraz poznać wzorce architektoniczne rozwiązania.

Wyróżniki szkolenia

 • Zawiera wzorce i najlepsze praktyki
 • Aspekty architektury aplikacji i systemu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Podstawy Dojo
  1. Uruchamianie Dojo, ustawianie opcji, asynchroniczne ładowanie modułów (AMD).
  2. Dojo language utility API - zestaw najbardziej przydatnych narzędzi rozszerzających vanilla JS.
  3. Events - moduł obsługi zdarzen DOM.
  4. Aspects, Topics - Aspect Oriented Programming oraz Pub/Sub design patterns oraz ich implementacje w dojo.
  5. DOM API - interfejsy umożliwiające modyfikowanie dokumentów DOM.
  6. Deffereds, Promises - interfejs do programowania asynchronicznego.
  7. AJAX - nowoczesne techniki obsługi zadań AJAX.
  8. Modul Declare - narzędzia umożliwiające definiowanie klas, dziedziczenia, mixinow.
  9. Stores - interfejs do efektywnego przechowywania i odczytywania danych po stronie clienta.
  10. Modularyzacja kodu, tworzenie pakietów.
 2. Dojo UI - Dijit, DojoX Widgets, dgrid, Dojo Mobile
  1. Widgets - wprowadzenie do widgetów tworzonych zarówno deklaratywnie jak i imperatywnie.
  2. Forms - podstawy elementów formularzy w Dijit.
  3. Stanowe formularze - tworzenie, zarządzanie, walidacja i najlepsze praktyki związane z stanowymi formularzami.
  4. Layout - widget z layoutami w Dijit
  5. Mechanizm działania oraz tworzenie własnych Widgetow.
  6. Advanced Events - zaawansowane techniki tworzenia, emitowania i obsługi zdarzeń na widgetach.
  7. Templating, I18n - najlepsze praktyki związane z reużywalnością templatów i internacjonalizacja.
  8. dgrid - praca z wbudowanymi komponentami dgrida, komponowanie własnych gridów, tworzenie rozszerzeń.
  9. Tworzenie własnych Widgetow
 3. Dojo wzorce architektoniczne, najlepsze praktyki
  1. AMD - szczegółowe omówienie API asynchronicznego ładowania modułów.
  2. Struktura aplikacji - najlepsze praktyki związane ze struktura aplikacji webowych.
  3. Router - manipulowanie i odczytywanie danymi z URL
  4. Zaawansowany AJAX - omówienie dojo/request API, oraz najnowszych technologii takich jak XHR2.
  5. Alternatywy dla AJAX.
  6. Komunikacja w czasie rzeczywistym przy użyciu Comet i WebSockets.
  7. Praca ze Stores - architektura, zaawansowane przypadki użycia dla aplikacji wykorzystujących aktualizacje w czasie rzeczywistym czy hierarchiczne bazy danych.
  8. Tworzenie własnych Stores.


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • Looking for the Holy Grail of Mobile Web Performance
  KATEGORIE: JavaScript

  W świecie mobilnym Istnieje przeświadczenie, że jedynie aplikacje natywne są w stanie sprostać oczekiwaniom użytkowników. Wraz z pojawieniem się Progresywnych Aplikacji Webowych, które mają przenieść na platformę webową wiele cech zarezerwowanych dotąd tylko dla rozwiązań natywnych, oczekiwania dotyczące wydajności są silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Czy Web jest w stanie im sprostać?

  Autor Bottega:

  Adam Bar

 • JSON taki albo owaki... czyli kontrolowanie struktur z JSON Schema
  KATEGORIE: JavaScript

  Slides

  JSON jest najpopularniejszym formatem definiowania/wymiany danych w sieci. Jest elastyczny niczym XML oraz zwięzły, jak to tylko możliwe. Nie mniej, rozwiązłość strukturalna JSONów powoduje utratę kontroli nad tym, jakie dane są przechowywane. Jeśli chcesz kontrolować, co może być przechowywane w formacie JSON, zerknijmy na JSON Schema.

  Autor Bottega:

  Tomasz Ducin

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna