Zwinne zarządzanie projektami Fixed Price

Kod: Agile-fixed
Kategoria: Agile Software Development
Forma: 30% wykłady, 70% ćwiczenia
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: testerzy, architekci, developerzy, Product Owners, hr, analitycy, management, Scrum Masters
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie z zakresu sprawdzonej metodyki zarządzania i dostarczania projektów z wykorzystaniem zwinnych technik i praktyk w środowisku wymagającym ustalonych budżetów i estymat czasowych. Szkolenie jest poparte doświadczeniem w prowadzeniu i reanimacji projektów tego typu. Konkretny dobór technik zależy od kontekstu, który badamy podczas analizy przed-szkoleniowej. .

Wyróżniki szkolenia

 • Zarządzanie ryzykiem związanym z nieprecyzyjnymi wymaganiami od strony zamawiającego
 • Zwiększenie dokładności wyceny i szacowania czasu projektu 
 • Umożliwienie śledzenia postępu prac 
 • Skrócenie cyklu otrzymywania informacji zwrotnej od zamawiającego poprzez inkrementalne dostarczanie funkcjonalności 
 • Usprawnienie pracy młodszych stażem programistów, poprzez zwiększenie precyzji wymagań oraz zmniejszenie wielkości poszczególnych zadań 
 • Gromadzenie wiedzy dziedzinowej przez członków zespołu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Rozpoczęcie i ewaluacja projektu
  1. Impact Mapping
  2. Stakeholders mapping
  3. Risk mapping
  4. Project canvas
 2. Iteracyjna analiza wymagań
  1. Risk-Driven Analysis
  2. Big Picture Event Storming
  3. User Journey Mapping
  4. Matryca kompetencji
 3. Rozplanowanie prac jako następstwo Iteracyjnej analizy wymagań
 4. Inicjalny Transfer wiedzy do zespołu
  1. Event Storming
  2. Przekazanie odpowiedzialności
 5. Plan długofalowy
  1. User Story Mapping
  2. Minimum Viable Product
  3. Initiative
  4. Theme
  5. Deliverable
  6. Epic
 6. Iteracyjny Development
 7. Plan krótko terminowy, projekt szczegółowy
  1. Deliverable -> User Story -> Tasks
  2. Kanban / Scrum
  3. Mockups
  4. Event Storming Design Level
  5. Specification by Example
  6. Domain Examples
  7. API Documentation
 8. Monitorowanie i ewaluacja
  1. Acceptance Testy-Driven Developement
  2. Demo


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.