Tytuł Kategoria Il. dni
.NET Core MVC - kompleksowe rozwiązanie szkolenie .NET core mvc, azure, web pack
.NET
3 dni
Szczegóły
Administracja Oracle Szkolenie z zakresu administracji Oracle
Bazy danych
4 dni
Szczegóły
Administracja SQL Server
Bazy danych
3 dni
Szczegóły
Analiza czynnikowa i analizy wielowymiarowe w środowisku Julia, segmentacja dużych liczb zmiennych. Analiza czynnikowa, analiza głównych składowych, PCA, redukcja danych, Julia, algebra liniowa, big data, segmentacja, klasyfikacja
BigData, streaming i Machine Learning
2 dni
Szczegóły
Analiza danych z Power BI Wykorzystanie Power BI - analiza danych
BigData, streaming i Machine Learning
2 dni
Szczegóły
Analiza wielowymiarowa
BigData, streaming i Machine Learning
2 dni
Szczegóły
Angular i TypeScript Szkolenie z zakresu Angular 2 i TypeScript.
Front-end
3-5 dni
Szczegóły
AngularJS - dla zespołów utrzymujących projekty w tej wersji Szkolenie z zakresu AngularJS
Front-end
3 dni
Szczegóły
Apache Avro - Dane i Struktura Apache Avro dane big data struktury bigdata
BigData, streaming i Machine Learning
1 dzień
Szczegóły
Apache Kafka Oferta Szkolenia Apache Kafka - rozproszony pipeline, klaster i API
BigData, streaming i Machine Learning
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
Apache Kafka - integracja w istniejących projektach Apache Kafka: Schema Registry, Kafka Connect, Kafka Streams i KSQL
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Apache Mesos Szkolenie z zakresu Apache Mesos - automatyczny deploy kompletnego klastra
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
Apache Spark i Hadoop dla analityków danych
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
Aplikacje Windows 8.1/Windows Phone 8.1 oparte o MVVM - wzorce architektoniczne i programowanie wielowątkowe Budowanie aplikacji Windows 8 opartych o wzorzec MVVM
.NET
3 dni
Szczegóły
Aplikacje webowe w ASP.NET MVC Szkolenie z zakresu projektowania aplikacji webowych przy wykorzystaniu ASP.NET MVC
.NET
4 dni
Szczegóły
Architektura Command-query Responsibility Segregation oraz Event Sourcing Szkolenie z zakresu architektury Command-query Responsibility Segregation: Read Model, Write Model, CommandHandler, Event Sourcing, CqRS, DDD
Domain Driven Design
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
Archiwizacja danych w Oracle Szkolenie z zakresu archiwizacja danych w Oracle
Bazy danych
3 dni
Szczegóły
Asynchroniczne i współbieżne programowanie w .NET .NET programowanie współbieżność, asynchroniczność
.NET
2 dni
Szczegóły
Asynchroniczny JavaScript Asynchronous JavaScript training.
Front-end
3 dni
Szczegóły
Automatyzacja procesów IT z Ansible Szkolenie z zakresu automatyzacji procesów IT z wykorzystaniem Ansible
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
Azure dla analityków danych analiza danych, analityka, microsoft azure
Cloud
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
Bezpieczeństwo danych SQL Server szkolenie security ms sql server
Bazy danych
2 dni
Szczegóły
Bezpieczeństwo serwisów ASP.NET Web API Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ASP.NET Web API
.NET
Bezpieczeństwo
2 dni
Szczegóły
Blockchain - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane Szkolenie z zakresu blockchain
BigData, streaming i Machine Learning
2 dni
Szczegóły
Budowanie skalowalnych aplikacji low latency w oparciu o Hazelcast in memory data grid Szkolenie Hazelcast in memory data grid
BigData, streaming i Machine Learning
2 dni
Szczegóły
C# - podstawy i zagadnienia zaawansowane Szkolenie z zakresu programowania w języku C# (C Sharp) na platformie Microsoft .NET Framework
.NET
3 dni
Szczegóły
C++ STL - efektywne wykorzystanie i najlepsze praktyki Efektywne wykorzystanie mozliwosci STL
C i C++
3 dni
Szczegóły
Cache - strategie i narzędzia Szkolenie z zakresu strategii i narzędzi Cache
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
Całościowe podejście do testowania automatycznego dla programistów Java/C#/PHP (TDD, BDD, Spec. by Example, wzorce, narzędzia) Szkolenie TDD i Testowanie automatyczne przeznaczone dla programistów wzbogacone o BDD oraz Specification by Example, wzorce zwiększania testowalności i produktywne narzędzia
Wzorce i Craftsmanship
.NET
Testowanie i QA
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Całościowe podejście do testowania automatycznego dla programistów Ruby (TDD, BDD, Spec. by Example, wzorce, narzędzia) Szkolenie TDD i Testowanie automatyczne przeznaczone dla programistów wzbogacone o BDD oraz Specification by Example, wzorce zwiększania testowalności i produktywne narzędzia, rails ror
Ruby on Rails
3 dni
Szczegóły
Clean Architecture i testowanie automatyczne w środowisku Androida Szkolenie z zakresu clean architecture, testowania, modularyzacji aplikacji Android
Mobilne
2 dni
Szczegóły
Continuous Delivery Szkolenie z zakresu Continous Delivery - narzędzia i techniki
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Continuous Integration Szkolenie z zakresu Continous Integration - narzędzia i techniki
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Continuous Integration i Git Szkolenie z zakresu Continous Integration (narzędzia i techniki) oraz Git
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Corba w C++ Szkolenie z zakresu technologii Corba w kontekście C++
C i C++
3-4 dni
Szczegóły
Craftsmanship - przybornik profesjonalisty: najlepsze techniki developerskie i architektoniczne Oferta Szkolenia zakresu Nowoczesnej inżynierii oprogramowania, architektury oraz zestawu wybranych technik developerskich.
Wzorce i Craftsmanship
3 dni
Szczegóły
Craftsmanship - przybornik profesjonalisty: najlepsze techniki developerskie i architektoniczne z wykorzystaniem ACE, Boost oraz Qt Oferta Szkolenia zakresu Nowoczesnej inżynierii oprogramowania, architektury oraz zestawu wybranych technik developerskich.
C i C++
3 dni
Szczegóły
Data Ops - Data Platform Engineering Szkolenie z zakresu Data Ops - Data Platform Engineering
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
Debugowanie i profilowanie aplikacji .NET Szkolenie z zakresu debugowania i profilowania aplikacji na platformie Microsoft .NET Framework poświęcone technikom i narzędziom.
.NET
1 dzień
Szczegóły
Debugowanie w Linuxie Szkolenie z zakresu narzędzi debugowania Linuksa. Debugowanie kernela.
C i C++
3 dni
Szczegóły
Dobre praktyki projektowania aplikacji w chmurze Szkolenie Dobre praktyki projektowania aplikacji w chmurze poświęcone strategiom i technikom projektowania aplikacji w chmurze.
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Dobry start dla początkujących programistów - wprowadzenie do współczesnej inżynierii oprogramowania Szkolenie dające solidne podstawy, przeznaczone dla początkujących lub migrujących
Wzorce i Craftsmanship
3 dni
Szczegóły
Dobry start do profesjonalnego programowania w C++ dla początkujących programistów Podstawy języka C++ w świetle idiomów i wzorców projektowych
C i C++
3 dni
Szczegóły
Dokumentowanie wymagań i zarządzanie nimi: model motywacji biznesowej, Przypadki Użycia i Wymagania w SysML Szkolenie Dokumentowanie wymagań i zarządzanie nimi: model motywacji biznesowej, Przypadki Użycia i Wymagania w SysML.
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Domain Driven Design - zaawansowane techniki modelowania i archetypy (część 3) Oferta Szkolenia z zakresu zwinnego modelowania złożonych domen z wykorzystaniem podejścia Domain Driven Design, DDD
Domain Driven Design
2 dni
Szczegóły
Dostęp do danych z wykorzystaniem Entity Framework Szkolenie z zakresu implementacji warstwy persystencji przy pomocy Entity Framework
.NET
2-3 dni
Szczegóły
Efektywna praca z istniejącymi systemami (Techniki wprowadzania zmian, Refaktoryzacja, Automatyzacja) Szkolenie poświęcone technikom efektywnej pracy z istniejącymi systemami. Zawiera teorię i praktykę z zakresu: Technik wprowadzania zmian, Refaktoryzacji i Automatyzacji
Wzorce i Craftsmanship
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Efektywny lider techniczny Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających postawę efektywnego lidera
Agile i umiejętności miękkie
5 dni
Szczegóły
Elasticsearch - architektura i zagadnienia zaawansowane Elasticsearch szkolenie
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
Event Sourcing w .NET Szkolenie Event Sourcing w .NET z użyciem Event Store
.NET
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
Event Storming - sesja demo Interaktywna demonstracja warsztatu Event Storming
Domain Driven Design
1 dzień
Szczegóły
Functional Reactive Programming z RxJS programowanie funkcyjne i reaktywne z RxJS
Front-end
3 dni
Szczegóły
Fundamenty testowania Szkolenie Automatyzacja testowania dla QA poświęcone strategiom i technikom utrzymywania wysokiej jakości projektu.
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Git - zespołowa praca z rozproszoną kontrolą wersji Szkolenie Git przygotowujące do zespołowej pracy z rozproszoną kontrolą wersji
Narzędzia
1-2 dni
Szczegóły
GitLab - nowoczesny CI
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
HTML5, CSS, sztuka JS Szkolenie z zakresu nowości w HTML5
Front-end
3 dni
Szczegóły
Implementacja Domain Driven Design - wzorce architektoniczne (część 2) Oferta Szkolenia z zakresu technicznej implementacji systemów projektowanych zgodnie z Domain Driven Design, DDD
Domain Driven Design
2 dni
Szczegóły
JVM tuning Szkolenie z zakresu tuningu JVM, działania GC, operacji IO i profilowania
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Ja jako inspirator Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających motywację i inspirację
Agile i umiejętności miękkie
1 dzień
Szczegóły
Ja jako mentor Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających motywację i inspirację
Agile i umiejętności miękkie
1 dzień
Szczegóły
Java - myślenie funkcyjne Oferta szkolenia Java 8 obejmuje swym zakresem podejście funkcyjne oraz nowe API.
Java i JVM
2 dni
Szczegóły
Java - zagadnienia zaawansowane, techniki OO, funkcyjne oraz wzorce Oferta szkolenia Efektywne programowanie w Javie obejmuje swym zakresem zaawansowane techniki OO oraz wybrane wzorce projektowe.
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Java EE - Kompletny stos technologii. Projektowanie i tworzenie kompleksowych systemów klasy enterprise Szkolenie Java EE obejmuje zakresem kompleksowe tworzenie i projektowanie systemów klasy Enterprise. Oferta składa się z dowolnie dobieranych modułów szkoleń: EJB, JPA, JSF, Wzorce projektowe, Architektura, Modelowanie DDD
Java i JVM
5 dni
Szczegóły
Java Persistence API (Hibernate) Szkolenie JPA, którego program został rozszerzony o aspekty wydajności i przykłady wielu praktycznych zastosowań.
Java i JVM
2-3 dni
Szczegóły
Java Persistence API - zagadnienia zaawansowane Szkolenie poświęcone zaawansowanym zagadnieniom JPA takim jak: wydajność, cache, rozszerzony kontekst persystencji, wykrywanie i zapobieganie n+1 Select problem.
Java i JVM
2 dni
Szczegóły
Java Platform Module System modularność w javie szkolenie
Java i JVM
2 dni
Szczegóły
Java i podstawy OO dla początkujących Szkolenie Java przeznaczone jest dla początkujących programistów. Jego zakres wzbogacono o aspekty Object Oriented.
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Jenkins - Continuous Integration Szkolenie z zakresu Continous Integration na platformie Jenkins - narzędzia i techniki
Narzędzia
2-3 dni
Szczegóły
Jenkins as code - automatyzacja tworzenia jobów i pipelinów w kodzie z wykorzystaniem Job DSL Szkolenie z zakresu automatyzacji tworzenia jobów i pipelinów w kodzie z wykorzystaniem Jenkins Job DSL
Narzędzia
2 dni
Szczegóły
Język Julia od podstaw - odkrywanie zależności miedzy zmiennymi w dużych zbiorach danych Język Julia, Julia language, zależności między zmiennym, duże zbiory danych, big data.
BigData, streaming i Machine Learning
2 dni
Szczegóły
Kanban dla Menadżerów Szkolenie z zakresu Kanban dla Menadżerów
Agile i umiejętności miękkie
1 dzień
Szczegóły
Kanban dla Zespołów Szkolenie z zakresu Kanban dla Zespołów
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Klasyczne i współczesne style architektoniczne Szkolenie z zakresu styli architektury aplikacji i systemu
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Kompleksowe testowanie w Scali Szkolenie z zakresu testowania automatycznego w Scali
Java i JVM
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Komunikacja asynchroniczna pomiędzy microservices przy użyciu Apache Kafka Oferta Szkolenia Apache Kafka - Komunikacja asynchroniczna w microservices
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
Kotlin dla programistów Java i Android kotlin android szkolenie
Mobilne
2 dni
Szczegóły
Kubernetes i Docker - deployment microserwisów Szkolenie z zakresu deploymnentu microservisów z wykorzystaniem Kubernetes, docker, compose
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
LINQ - metody pobierania danych Szkolenie z zakresu pobierania i filtrowania danych z wykorzystaniem LINQ na platformie Microsoft .NET Framework
.NET
2-3 dni
Szczegóły
Leading SAFe - Scaled Agile Framework Szkolenie z zakresu Scaled Agile Framework
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Legacy JS Praca z kodem odziedziczonym (legacy) w JavaScript JS
Front-end
2 dni
Szczegóły
Ludzie i interakcje w wysokowydajnych zespołach Szkolenie ludzie i interakcje w zespole, wydajny zespół
Agile i umiejętności miękkie
1 dzień
Szczegóły
Maven - kompleksowy cykl budowania Szkolenie z zakresu kompleksowego cyklu budowania z wykorzystaniem Maven
Java i JVM
2 dni
Szczegóły
Microservices - architektura aplikacji, systemu i wdrożenia na platformie Java Szkolenie z zakresu architektury Microservcies.
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Microservices - architektura infrastruktury mikroserwisów dla DevOps Szkolenie z zakresu architektury Microservcies.
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Microsoft Azure Compute szkolenie z zakresu Azure Compute
Cloud
3 dni
Szczegóły
Microsoft Azure dla architektów Szkolenie z zakresu architektura Azure
Cloud
3-5 dni
Szczegóły
Microsoft Azure dla developerów szkolenie dla programistów z zakresu azure
Cloud
3 dni
Szczegóły
Microsoft Azure storage i bazy danych szkolenie z zakresu bazy danych i storage na platformie azure
Cloud
3 dni
Szczegóły
Mikroserwisy .NET - Część I: Architektura aplikacji Szkolenie z zakresu microservices na platformie .net core, docker, saga, devops
.NET
3 dni
Szczegóły
Mikroserwisy .NET - Część II: Architektura wdrożeniowa Szkolenie z zakresu microservices na platformie .net core, docker, saga, devops
.NET
2 dni
Szczegóły
Mikroserwisy .Net Core Szkolenie z zakresu architektury Microservcies.
.NET
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Mikroserwisy w Microsoft Azure Microservices cloud szkolenie
Cloud
3 dni
Szczegóły
MongoDB dla programistów Szkolenie z zakresu MongoDB dla programistów.
Bazy danych
2 dni
Szczegóły
Motywacja w realiach IT - jak stworzyć inspirujące środowisko, w którym programiści uwielbiają pracować Szkolenie HR, środowisko pracy, inspiracja, motywacja
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania
.NET
2-4 dni
Szczegóły
Narzędzia profesjonalnego zespołu developerskiego Szkolenie poświęcone narzędziom profesjonalnego zespołu developerskiego, zwiększającym produktywność oraz wspierającym jakość.
Java i JVM
2 dni
Szczegóły
Narzędzia wspomagające pracę w złożonych projektach. Szkolenie z zakresu narzędzi wspomagających pracę z C++
C i C++
3 dni
Szczegóły
Narzędzia zwiększające wydajność systemu Narzędzia i wzorce architektoniczne zwiększające wydajność systemu
.NET
3 dni
Szczegóły
Nawyki, które zmieniają morale zespołu - efektywna refaktoryzacja do wzorców szkolenie refaktor, wzorce projektowe
Wzorce i Craftsmanship
3 dni
Szczegóły
Nić porozumienia: komunikacja z trudnym klientem Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających komunikację z trudnym klientem
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Nowoczesna architektura aplikacji web oparta o Node.js - Microservices, REST, noSQL Szkolenie z zakresu nowoczesnej architektury aplikacji web: REST, Microservices, noSQL, Events
Front-end
Architektura systemów i aplikacji
3-5 dni
Szczegóły
Nowoczesna architektura aplikacji web opartych o SpringBoot- Microservices, REST, noSQL Szkolenie z zakresu nowoczesnej architektury aplikacji web: REST, Microservices, noSQL, Events
Java i JVM
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Nowoczesne narzędzia developera PHP Szkolenie z zakresu nowoczesnych narzędzi developera PHP
PHP
2 dni
Szczegóły
Nowoczesne standardy JavaScriptu Szkolenie JavaScript - standardy: ES6, ES7, ES8
Front-end
3 dni
Szczegóły
Nowoczesny C++ Dla zaawansowanych Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowanie w C++11 i C++14
C i C++
2-3 dni
Szczegóły
Nowoczesny C++ Dobry start Szkolenie z zakresu podstaw programowania w C++11 i C++14
C i C++
3 dni
Szczegóły
OWASP Top 10 z przykładami w ASP.NET MVC TODO
Bezpieczeństwo
.NET
2 dni
Szczegóły
Optymalna wydajność: Motywacja i determinacja do działania Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających postawę natualnego lidera
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Oracle PLSQL Szkolenie z zakresu PLSQL w Oracle
Bazy danych
2 dni
Szczegóły
Oracle dla analityków Szkolenie dla analityków z zakresu Oracle
Bazy danych
2 dni
Szczegóły
PHP revisited - odświerzenie spojrzenia na programowanie w PHP Szkolenie odświeżające spojrzenie na programowanie w PHP
PHP
3 dni
Szczegóły
Podniesienie jakości procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania Szkolenie zwiększające produktywność zespołu i jakość produktu
.NET
2-4 dni
Szczegóły
Pokonaj granice - przekraczanie strefy komfortu Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających przekraczanie granic strefy komfortu
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Pomiary i monitorowanie JVM Szkolenie z zakresu monitorowania Java na JVM
Java i JVM
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
PowerShell dla developerów .NET Szkolenie PowerShell zwiększające produktywność dla programistów .NET, Azure, Windows
.NET
2 dni
Szczegóły
Praca z kodem „legacy”: strategie, naprawa błędów, refaktoryzacja oraz narzędzia wspomagające. Szkolenie z zakresu pracy z kodem legacy w C++
C i C++
3 dni
Szczegóły
Praktyczne techniki przygotowania oraz prowadzenia prezentacji Oferta Szkolenia zakresu praktycznych technik przygotowania oraz prowadzenia prezentacji i szkoleń
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Product Management Szkolenie z zakresu zarządzanie produktem - agile product management
Agile i umiejętności miękkie
1 dzień
Szczegóły
Product Ownership dla zespołów Product owner, product management
Agile i umiejętności miękkie
3 dni
Szczegóły
Programowanie aspektowe na platformie .Net - Postsharp Szkolenie z zakresu programowania aspektowego AOP na platformie Microsoft .NET Framework
.NET
1 dzień
Szczegóły
Programowanie obiektowe i wielowątkowe w C na systemie Linux Szkolenie z zakresu OOP programowania równoległego i rozproszonego w C na systemie Linux
C i C++
3 dni
Szczegóły
Programowanie równoległe w .NET Framework Szkolenie z zakresu programowania równoległego w języku C# na platformie Microsoft .NET Framework poświęcone technikom zrównoleglania i optymalizacji kodu
.NET
3 dni
Szczegóły
Programowanie w Python Szkolenie z zakresu programowanie w Python
Python
3 dni
Szczegóły
Programowanie w parach - zorientowanie na cele strategiczne Szkolenie z zakresu programowanie w parach (pair programming).
Wzorce i Craftsmanship
1 dzień
Szczegóły
Programowanie współbieżne i rozproszone w języku C++: taktyki, wzorce, narzędzie wspomagające i testowanie. Szkolenie z zakresu programowania równoległego i rozproszonego w C++ rozszerzone o wzorce i testowanie
C i C++
3-4 dni
Szczegóły
Progresywne Aplikacje Webowe (PWA) Progresywne Aplikacje Webowe - PWA
Front-end
3 dni
Szczegóły
Projektowanie i implementacja wysokowydajnych aplikacji w języku PHP Szkolenie z zakresu projektowania i implementacji wysokowydajnych aplikacji w języku PHP
PHP
3 dni
Szczegóły
Projektowanie microservisów z użyciem DDD architektura microservices i domain driven design
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Projektowanie serwisów przy wykorzystaniu WCF dla Architektów Szkolenie z zakresu użycia serwisów WCF
.NET
2 dni
Szczegóły
Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android Szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji mobilnych na platformie Android
Mobilne
4 dni
Szczegóły
Projektownanie i modelowanie obiektowe oraz funkcyjne Szkolenie Wzorce projektowe rozszerzone o zestaw efektywnych technik Object Oriented przeznaczone dla programistów aplikacji biznesowych
Wzorce i Craftsmanship
3 dni
Szczegóły
Projektwanie testów Automatycznych
Testowanie i QA
1 dzień
Szczegóły
Przeglądy kodu, które realnie wpływają na proces tworzenia oprogramowania Szkolenie z zakresu przeglądu kodu (code review).
Wzorce i Craftsmanship
1 dzień
Szczegóły
Przetwarzanie danych Big Data z wykorzystaniem Apache Spark Apache Spark framework BigData big data
BigData, streaming i Machine Learning
2 dni
Szczegóły
Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Szkolenie z zakresu HTML5, CSS3, JS oraz narzędzi i frameworków jako wstęp do technologii tworzenia aplikacji web.
Front-end
5 dni
Szczegóły
Pyspark i Jupyter - niezbędnik analityków i developerów Big Data szkolenie pyspark i jupyter analiza bigdata
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
Python - zagadnienia zaawansowane Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowania w Python
Python
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
R dla analityków danych – od podstaw do interaktywnych wizualizacji Język R dla analityków w analizie danych
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
REST i Microservices w PHP Szkolenie z zakresu tworzenia skalowalnych aplikacji webowych
PHP
4 dni
Szczegóły
React - craft i testowalność Testowanie i TDD React - craftsmanship
Front-end
2 dni
Szczegóły
Reactive Android z RxJava 2 Szkoleni Android i rxjava - profilowanie - optymalizacja
Mobilne
1 dzień
Szczegóły
Reactor i Spring WebFlux: programowanie reaktywne reactive programming
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Reaktywne programowanie aplikacji webowych w oparciu o React.js, Redux i ES6 Szkolenie z zakresu tworzenia reaktywnych aplikacji webowych w JavaScript z wykorzystaniem React.js, Redux oraz ES6.
Front-end
3-5 dni
Szczegóły
Reaktywne programowanie w Javie z wykorzystaniem: Mono/Flux, Webflux, Reactor szkolenie Reactive programming java, reaktywne programowanie w javie, mono, flux, webflux, reactor
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Receptury - niezbędnik projektanta i architekta Szkolenie z zakresu typowych problemów projektowych oraz architektonicznych wraz z recepturami ich rozwiązań
Wzorce i Craftsmanship
3 dni
Szczegóły
Receptury testowania automatycznego - problemy, strategie, taktyki, techniki, narzędzia Szkolenie przedstawia sprawdzone receptury testowania automatycznego
Testowanie i QA
3 dni
Szczegóły
Redis - zastosowania, chmura, architektura redis, chmura
Bazy danych
2 dni
Szczegóły
Redux szkolenie react redux
Front-end
3 dni
Szczegóły
Refaktoring legacy do Domain Driven Design Oferta Szkolenia z zakresu refaktoryzacji kodu legacy z wykorzystaniem technik Domain Driven Design, DDD
Domain Driven Design
3 dni
Szczegóły
Refaktoryzacja kodu legacy Szkolenie z zakresu refaktoryzacji kodu legacy
Wzorce i Craftsmanship
3 dni
Szczegóły
Rozwiązywanie problemów big data używając narzędzi z ekosystemu Hadoop Szkolenie Hadoop bigdata
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
Różnice pokoleniowe w branży IT metafory, wiodące struktury poznawcze, różnice pokoleniowe, x, millenials, mileniasi, z
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
SAFe ScrumXP dla zespołów - Scaled Agile Framework Szkolenie z zakresu Scaled Agile Framework dla zespołów
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Scala - programowanie obiektowo-funkcyjne Szkolenie z zakresu programowania obiektowo-funkcyjnego w języku Scala przeznaczone dla programistów Java.
Java i JVM
3-4 dni
Szczegóły
Scrum Foundation Szkolenie podstawy Scrum - Foundation of Scrum
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Scrum dla Menadżerów Szkolenie z zakresu Scrum dla Menadżerów
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Scrum dla Product Ownerów Szkolenie z zakresu Scrum dla Product Ownerów
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Scrum dla Scrum Masterów Szkolenie z zakresu Scrum dla Scrum Masterów
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Scrum dla Zespołów Szkolenie z zakresu Scrum dla Zespołów
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Scrum: Silnik Adaptacji Szkolenie z zakresu Scrum
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Security - JavaScript & Angular bezpieczeństwo java script i angular, javascript, js
Front-end
Bezpieczeństwo
2 dni
Szczegóły
Serverless w Microsoft Azure szkolenie serverless na platformie azure
Cloud
3 dni
Szczegóły
Serwisy REST oparte o WebAPI i testowanie BDD Szkolenie z zakresu projektowania serwisów REST w oparciu o WebAPI
.NET
2 dni
Szczegóły
Skuteczne podejmowanie decyzji Oferta Szkolenia zakresu skutecznego podejmowania decyzji
Agile i umiejętności miękkie
3 dni
Szczegóły
Skuteczność osobista Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających osobistą skuteczność
Agile i umiejętności miękkie
3 dni
Szczegóły
Spark Streaming - przetwarzanie danych strumieniowych w czasie rzeczywistym Spark Streaming przetwarzanie strumieniowe
BigData, streaming i Machine Learning
2 dni
Szczegóły
Spring Data (JPA i noSQL) Szkolenie Spring poświęcone Spring Data z wykorzystaniem JPA i noSQL
Java i JVM
Bazy danych
3 dni
Szczegóły
Spring Framework - moduły: MVC, Security, JMS, Integration, WS Szkolenie z zakresu dodakowych modułów Spring: mvc security jms integration ws
Java i JVM
1-5 dni
Szczegóły
Spring i Spring Boot - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Strategie testowania i utrzymywania wysokiej jakości Szkolenie Automatyzacja testowania poświęcone strategiom i technikom utrzymywania wysokiej jakości kodu i projektu.
Testowanie i QA
3 dni
Szczegóły
Svelte: Reaktywne Aplikacje Frontendowe szkolenie z frameworka Svelte
Front-end
3 dni
Szczegóły
Symfony, nowoczesny framework PHP Szkolenie z zakresu podstaw Symfony, nowoczesnego frameworka dla języka PHP
PHP
3 dni
Szczegóły
Szybkie rozpoczęcie pracy w TDD szkolenie TDD test driven development
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Techniki efektywnego testowania kodu dla programistów Java (Spock/JUnit 5) Szkolenie pokazujące techniki efektywnego testowania kodu dla programistów Java z wykorzystaniem TDD oraz Spock/JUnit 5
Testowanie i QA
3-5 dni
Szczegóły
Test Driven Development w C++ od ogółu do szczegółu Szkolenie z Test Driven Development w języku C++.
C i C++
3 dni
Szczegóły
Test Driven Development w Node.js Szkolenie z zakresu TDD w Node.js
Testowanie i QA
Front-end
2 dni
Szczegóły
Testowania akceptacyjne dla programistów i testerów z użyciem BDD i Spec. by Example Szkolenie z testowania akceptacyjnego z użyciem BDD oraz Specification by Example
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Testowanie Mikroserwisów microservices testowanie automatyczne
Testowanie i QA
Architektura systemów i aplikacji
2 dni
Szczegóły
Testowanie akceptacyjne i end-to-end aplikacji web przy użyciu narzędzia Cucumber i języka Ruby w metodyce BDD Szkolenie z zakresu testowania aplikacji web z wykorzysatniem Ruby i frameworka Cucumber
Ruby on Rails
3 dni
Szczegóły
Testowanie automatyczne Szkolenie TDD i Testowanie automatyczne przeznaczone dla programistów wzbogacone o BDD oraz Specification by Example, wzorce zwiększania testowalności i produktywne narzędzia
.NET
3 dni
Szczegóły
Testowanie kodu legacy dla programistów Java (Spock/JUnit) Szkolenie TDD i Testowanie automatyczne przeznaczone dla programistów
Testowanie i QA
3-5 dni
Szczegóły
Testowanie obciążeniowe Szkolenie z zakresu testowania obciążeniowego
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Transact SQL Szkolenie z zakresu języka Transact SQL (T-SQL)
Bazy danych
2-3 dni
Szczegóły
Transact SQL - Optymalizacja Szkolenie z zakresu optymalizacji Transact SQL (T-SQL) i przetwarzania zapytań
Bazy danych
2-3 dni
Szczegóły
Tuning Oracle Szkolenie z zakresu optymalizacji Oracle 11g
Bazy danych
3 dni
Szczegóły
Tuning wydajności aplikacji Enterprise Szkolenie z zakresu tuningu JVM, działania GC, operacji IO i profilowania
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Tuning zapytań SQL Szkolenie z zakresu optymalizacji Oracle 11g
Bazy danych
3 dni
Szczegóły
Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Django Szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji web z wykorzystaniem Django
Python
3 dni
Szczegóły
Tworzenie czytelnego, testowalnego i bardziej niezawodnego kodu Szkolenie z zakresu tworzenia czytelnego, testowalnego i bardziej niezawodnego kodu
Wzorce i Craftsmanship
3-5 dni
Szczegóły
Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test Driven Development (TDD) w Spock (lub JUnit 5) Szkolenie z zakresu Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test Driven Development (TDD) w Spock lub JUnit 5.
Testowanie i QA
3-4 dni
Szczegóły
Tworzenie przenośniego kodu – Portable Class Library Tworzenie przenośniego kodu – Portable Class Library
.NET
3 dni
Szczegóły
Usługi w modelu RESTful Szkolenie z zakresu projektowania i implementacji API w podejściu REST.
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Varnish - web application accelerator Szkolenie z zakresu technik użycia, konfiguracji i administracji reverse-cache-proxy Varnish
PHP
2 dni
Szczegóły
Vue.js + Vuex + ES6 Szkolenie z zakresu vue.js vuex oraz es6
Front-end
3 dni
Szczegóły
Warsztat efektywnej komunikacji interpersonalnej Oferta Szkolenia zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Warsztaty: Angular, ngrx, RxJS, TypeScript szkolenie z zakresu: Angular, ngrx, RxJS, TypeScript
Front-end
3 dni
Szczegóły
Warsztaty: React in Depth Warsztaty eksperckie: React in Depth, reactive, js, javascript, advanced, zaawansowany
Front-end
3 dni
Szczegóły
Web Performance Optimisation - szybsze strony internetowe
Front-end
3 dni
Szczegóły
Web Services Szkolenie z zakresu Web Services na platformie Java EE 6 z uwzględnieniem REST.
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Wirtualizacja na platformie VMware vSphere 6 Szkolenie z zakresu wirtualizacja na vSphere
Architektura systemów i aplikacji
3 dni
Szczegóły
Wprowadzenie do Domain Driven Design dla biznesu (część 0) Wprowadzenie do zwinnego modelowania złożonych domen z wykorzystaniem podejścia Domain Driven Design, DDD
Domain Driven Design
1 dzień
Szczegóły
Wprowadzenie do Pythona w przetwarzaniu i analizie danych python analiza przetwarzanie danych machine learning spark big data
BigData, streaming i Machine Learning
Python
3 dni
Szczegóły
Wprowadzenie do Pythona w przetwarzaniu języka naturalnego Szkolenie Python Przetwarzanie języka naturalnego - Natural languages processing (NLP)
Python
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
Wprowadzenie do Pythona w uczeniu maszynowym Szkolenie Python Machine Learning
Python
BigData, streaming i Machine Learning
3 dni
Szczegóły
Wysokowydajne MySQL, wprowadzenie do technik optymalizacji zapytań SQL i schematów baz danych Szkolenie z zakresu technik optymalizacji wydajności zapytań SQL i architektury bazy danych w serwerze MySQL
Bazy danych
2 dni
Szczegóły
Wzorce projektowe i architektoniczne oraz efektywne techniki Object Oriented Design dla projektantów systemów Szkolenie Wzorce projektowe wzbogacone o wybrane techniki Object Oriented Design przeznaczone dla projektantów i architektów systemów
Wzorce i Craftsmanship
3-4 dni
Szczegóły
Wzorce projektowe i architektura dla platformy Java EE Szkolenie z zakresu architektury i wzorców architektonicznych przeznaczone dla projektantów i architektów
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Wzorce projektowe i ich implementacja w C# oraz testowanie automatyczne Szkolenie z zakresu wzorców projektowych i ich implementacji w C#
.NET
3 dni
Szczegóły
Wzorce projektowe oraz efektywne techniki Object Oriented dla developerów aplikacji biznesowych Szkolenie Wzorce projektowe rozszerzone o zestaw efektywnych technik Object Oriented przeznaczone dla programistów aplikacji biznesowych
Wzorce i Craftsmanship
3 dni
Szczegóły
Wzorce projektowe w C++ Efektywna implementacja wzorców projektowych w C++
C i C++
3 dni
Szczegóły
Xamarin:Cross-platformowe aplikacje na systemy iOS i Android Projektowanie mobilnych, cross-platformowych aplikacji na systemy iOS i Android wykorzystaniu frameworka Xamarin.
Mobilne
3-5 dni
Szczegóły
Zaawansowana architektura systemów PHP - projektowanie i implementacja skalowalnych aplikacji webowych Szkolenie z zakresu tworzenia skalowalnych aplikacji webowych
PHP
3 dni
Szczegóły
Zaawansowane aspekty Transact SQL
Bazy danych
2 dni
Szczegóły
Zaawansowane programowanie w C++ Zaawansowany C++ w implementacji wzorców projektowych
C i C++
3 dni
Szczegóły
Zaawansowane programowanie w TypeScript Szkolenie z zakresu programowania w TypeScript
Front-end
3 dni
Szczegóły
Zaawansowane techniki projektowania i optymalizacji bazy danych PostgreSQL Szkolenie z zakresu optymalizacji bazy danych PostgreSQL
Bazy danych
2 dni
Szczegóły
Zaawansowane tworzenie widoków, profilowanie i optymalizacja aplikacji Androidowych Szkolenie z zakresu zaawansowanych aspektów tworzenia aplikacji mobilnych na platformie Android
Mobilne
2 dni
Szczegóły
Zaawansowany Tuning Oracle
Bazy danych
4 dni
Szczegóły
Zarządzanie zwinnym zespołem wg. Management 3.0
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Zintegrowany zespół Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających codzienną pracę zespołu developerskiego
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Zwinna współpraca programistów i testerów z wykorzystaniem BDD i Spec by Example (JBehave/Spock/SpecFlow) Testowanie automatyczne przeznaczone dla programistów i testerów współpracujących razem. wzbogacone o BDD oraz Specification by Example, wzorce zwiększania testowalności i produktywne narzędzia
Testowanie i QA
3 dni
Szczegóły
Zwinne zarządzanie projektami Fixed Price Agile Impact Mapping Stakeholders mapping Risk mapping Project canvas User Story Mapping Minimum Viable Product
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
noSQL - architektura i przegląd możliwości w ujęciu CqRS przegląd nosql, architektura, redis, Apache Cassandra, Elasticsearch lub MongoDB Neo4j lub OrientDB Elasticsearch lub InfluxDB, grafowe, kolumnowe, dokumentowe, klucz-wartość, szeregi czasowe
Bazy danych
3 dni
Szczegóły
vavr.io – Functional Java 8+ szkolenie vavr, java slang
Java i JVM
1 dzień
Szczegóły
Świadomość problemów bezpieczeństwa (OWASP, Cloud, CD) dla programistów Java, .Net, Node.js szkolenie security, ataki, zabezpieczenia
Bezpieczeństwo
3 dni
Szczegóły
Świadomy ekspert IT Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających rozwój ekspertów IT
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Świadomy programista Oferta Szkolenia zakresu praktycznych narzędzi psychologicznych wspierających codzienną pracę programisty
Agile i umiejętności miękkie
2 dni
Szczegóły
Brak szkoleń zgodnych z Twoimi kryteriami, wybierz inne kryteria
Potrzebujesz czegoś więcej?

Dopasujemy program do potrzeb
lub stworzymy dedykowany

Wspólnie określimy gdzie jesteśmy i gdzie chcemy dojść poprzez: analizę potrzeb, określenie celów strategicznych, ankiety przed-szkoleniowe dla wszystkich uczestników i wywiad z liderami technicznymi.

Skontaktuj się z nami