FOR DEVELOPERS AND ARCHITECTS

Architecture

  • Engineering Architecture
    CATEGORIES: Architecture

    Podczas mojej prezentacji pokażę, że do architektury da się podejść inżyniersko – z kalkulatorem i ekierką. Czas beztroskich artystów i wież z kości słoniowej bezpowrotnie przeminął…

  • Distributed journey
    CATEGORIES: .NET Architecture , Microservices

    I would like to share my experience with you by presenting the pros & cons of some useful tools and patterns, as well as pointing out to the different directions that you could explore on your own.

No results matchin criteria