PHP revisited - odświerzenie spojrzenia na programowanie w PHP

Kod: PHP-revisited
Kategoria: PHP
Forma: 60% wykłady / 40% warsztaty
Czas trwania: 3
Grupa docelowa: developerzy

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o programistach i architektach PHP, w celu zapoznania ich z aktualnymi technikami stosowanymi w PHP, best-practices czy różnego rodzaju problemami/błędami występującymi przy implementacji aplikacji PHP, jak i sposobami na ich uniknięcię.

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Rozwój języka PHP
  1. Zmiany języka w PHP 4, 5, 7.
  2. HHVM
  3. Integracja PHP z serwerem www
   1. Wprowadzenie do tematyki
   2. Przegląd rozwiązań
     Apache2LighttpdnginxBuilt-in webserver PHP 5.4
   3. PHP FastCGI Process Manager
     Pule procesówKluczowe aspekty konfiguracjiAspekty wydajnościowe i monitoring usługi
 2. Standaryzacja PHP Framework Interop Group
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Przegląd zaakceptowanych PSR
   1. PSR-0 Autoloading Standard
   2. PSR-1 Basic Coding Standard
   3. PSR-2 Coding Style Guide
   4. PSR-3 Logger Interface
   5. PSR-4 Autoloading Standard
   6. PSR-7 HTTP Message Interface
  3. Praktyczne zastosowanie PSR w projektach
   1. Zarządzanie zależnościami i bibliotekami w projekcie
     Pakiety PEARComposerStruktura pliku composer.jsonDefiniowanie zależności projektowychWykonywanie skryptów przed i/lub po instalacji pakietuPrzegląd typowych problemówAspekty wydajnościowe ComposeraUdostępnianie pakietów publicznych i prywatnychPackagistToran Proxy
   2. Zarządzanie logami aplikacyjnymi
     MonologKoncepcjaHandlersFormattersProcessorsIntegracje z frameworkami
   3. Zarządzanie dostępem do systemu plików
     Wpływ wymiany stosowanego storage plików na zmiany w kodzie źródłowymGaufretteIntegracje z frameworkami
 3. Techniki testowania oprogramowania
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Test Driven Development
  3. Behavior Driven Development
  4. Przegląd popularnych narzędzi do testowania oprogramowania
   1. PHPUnit
   2. Behat
   3. PHPSpec
  5. Refaktoryzacja istniejącego kodu
 4. Debuggowanie i profilowanie aplikacji PHP
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Profilowanie wydajnościowe aplikacji
  3. Narzędzia
   1. Xdebug
   2. Blackfire PHP
   3. Analiza uzyskanych informacji w aplikacjach kCacheGrind/MCG
   4. Integracja z IDE na przykładzie PHPStorm
 5. Wzorce projektowe
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Przegląd zastosowań wybranych wzorców
   1. MVC
   2. Dependency Injection
     Konfiguracja kontenera DI w ramach frameworka full-stack i microframeworka
   3. Factory
   4. Strategy
  3. Antywzorce projektowe
  4. Powiązane techniki
   1. SOLID
   2. GRASP
   3. DRY
   4. YAGNI
 6. Nowoczesne frameworki PHP
  1. Przegląd rozwiązań
   1. Frameworki full-stack
     Przegląd rozwiązańSymfony 2LaravelZend Framework
   2. Mikroframeworki PHP
     FirePHPSilexSlim
   3. Rozwiązania hybrydowe
     Phalcon, high-performance C++ extension framework
  2. Zastosowanie omówionych w trakcie szkolenia aspektów w nowoczesnych frameworkach
 7. Przegląd przykładowych problemów występujących w aplikacjach webowych PHP
  1. Ogólna wydajność rozwiązania
   1. Wpływ architektury kodu na szybkość działania aplikacji
   2. Akceleratory kodu
   3. Akceletatory HTTP
  2. Problemy z kodowaniem znakówi i internacjonalizacją aplikacji
  3. Skalowalność
   1. Utrzymanie sesji w środowisku rozproszonym
   2. Storage plikowy w środowisku rozproszonym
  4. Assets management
   1. Odświeżanie zasobów CSS/JS/GFX wraz z wydaniem aplikacji
   2. Optymalizacja pobierania zasobów CSS/JS/GFX
   3. Biblioteki
  5. Deployment aplikacji

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń