PHP revisited - odświeżenie spojrzenia na programowanie w PHP

Tytuł: PHP revisited - odświeżenie spojrzenia na programowanie w PHP
Kod: PHP-revisited
Kategoria: PHP
Forma: 60% wykłady / 40% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o programistach i architektach PHP, w celu zapoznania ich z aktualnymi technikami stosowanymi w PHP, best-practices czy różnego rodzaju problemami/błędami występującymi przy implementacji aplikacji PHP, jak i sposobami na ich uniknięcia.

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Rozwój języka PHP
  1. Zmiany języka w PHP 4, 5, 7.
  2. HHVM
  3. Integracja PHP z serwerem www
   1. Wprowadzenie do tematyki
   2. Przegląd rozwiązań
    1. Apache2
    2. Lighttpd
    3. nginx
    4. Built-in webserver PHP 5.4
   3. PHP FastCGI Process Manager
    1. Pule procesów
    2. Kluczowe aspekty konfiguracji
    3. Aspekty wydajnościowe i monitoring usługi
 2. Standaryzacja PHP Framework Interop Group
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Przegląd zaakceptowanych PSR
   1. PSR-0 Autoloading Standard
   2. PSR-1 Basic Coding Standard
   3. PSR-2 Coding Style Guide
   4. PSR-3 Logger Interface
   5. PSR-4 Autoloading Standard
   6. PSR-7 HTTP Message Interface
  3. Praktyczne zastosowanie PSR w projektach
   1. Zarządzanie zależnościami i bibliotekami w projekcie
    1. Pakiety PEAR
    2. Composer
    3. Struktura pliku composer.json
    4. Definiowanie zależności projektowych
    5. Wykonywanie skryptów przed i/lub po instalacji pakietu
    6. Przegląd typowych problemów
    7. Aspekty wydajnościowe Composera
    8. Udostępnianie pakietów publicznych i prywatnych
    9. Packagist
    10. Toran Proxy
   2. Zarządzanie logami aplikacyjnymi
    1. Monolog
    2. Koncepcja
    3. Handlers
    4. Formatters
    5. Processors
    6. Integracje z frameworkami
   3. Zarządzanie dostępem do systemu plików
    1. Wpływ wymiany stosowanego storage plików na zmiany w kodzie źródłowym
    2. Gaufrette
    3. Integracje z frameworkami
 3. Techniki testowania oprogramowania
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Test Driven Development
  3. Behavior Driven Development
  4. Przegląd popularnych narzędzi do testowania oprogramowania
   1. PHPUnit
   2. Behat
   3. PHPSpec
  5. Refaktoryzacja istniejącego kodu
 4. Debuggowanie i profilowanie aplikacji PHP
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Profilowanie wydajnościowe aplikacji
  3. Narzędzia
   1. Xdebug
   2. Blackfire PHP
   3. Analiza uzyskanych informacji w aplikacjach kCacheGrind/MCG
   4. Integracja z IDE na przykładzie PHPStorm
 5. Wzorce projektowe
  1. Wprowadzenie do tematyki
  2. Przegląd zastosowań wybranych wzorców
   1. MVC
   2. Dependency Injection
    1. Konfiguracja kontenera DI w ramach frameworka full-stack i microframeworka
   3. Factory
   4. Strategy
  3. Antywzorce projektowe
  4. Powiązane techniki
   1. SOLID
   2. GRASP
   3. DRY
   4. YAGNI
 6. Nowoczesne frameworki PHP
  1. Przegląd rozwiązań
   1. Frameworki full-stack
    1. Przegląd rozwiązań
    2. Symfony 2
    3. Laravel
    4. Zend Framework
   2. Mikroframeworki PHP
    1. FirePHP
    2. Silex
    3. Slim
   3. Rozwiązania hybrydowe
    1. Phalcon, high-performance C++ extension framework
  2. Zastosowanie omówionych w trakcie szkolenia aspektów w nowoczesnych frameworkach
 7. Przegląd przykładowych problemów występujących w aplikacjach webowych PHP
  1. Ogólna wydajność rozwiązania
   1. Wpływ architektury kodu na szybkość działania aplikacji
   2. Akceleratory kodu
   3. Akceletatory HTTP
  2. Problemy z kodowaniem znaków i internacjonalizacją aplikacji
  3. Skalowalność
   1. Utrzymanie sesji w środowisku rozproszonym
   2. Storage plikowy w środowisku rozproszonym
  4. Assets management
   1. Odświeżanie zasobów CSS/JS/GFX wraz z wydaniem aplikacji
   2. Optymalizacja pobierania zasobów CSS/JS/GFX
   3. Biblioteki
  5. Deployment aplikacji


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.