Microsoft Azure dla architektów

Tytuł: Microsoft Azure dla architektów
Kod: azure-arch
Kategoria: Azure
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3-5 dni
Odbiorcy: architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie jest przeglądem usług dostępnych w Microsoft Azure i architektur przystosowanych do rozwiązań chmurowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób podejmujących decyzje technologiczne z możliwościami oferowanymi przez chmurę Microsoft, oraz jak i gdzie można wykorzystać gotowe rozwiązania do budowania i rozwijania systemów.

Podczas szkolenia prezentowany jest szeroki przekrój technologii. Jej praktyczne zastosowanie, anty wzorce użycia, ceny i doświadczenia z własnego użycia.

Szkolenie przeznaczone dla projektantów i architektów pragnących poszerzyć kompetencje w zakresie rozwiązań Microsoft Azure.

Wyróżniki szkolenia

 • Świadomy dobór składowych rozwiązania w kontekście problemu
 • Spojrzenie przez pryzmat wszystkich poziomów architektury
 • Dyskusja nad konkretnymi przypadkami

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do platformy Azure
  1. Architektura i fizyczne rozmieszczenie regionów
  2. Modele: Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service
  3. Azure Marketplace
  4. Azure Resource Manager (ARM)
 2. Architektura
  1. Architektura on prem vs Architektura chmurowa
  2. Good practices i anti patterns architektury w chmurze
  3. Polyglot persistence
 3. Compute
  1. Maszyny Virtualne
   1. Reserved VMs
   2. Azure Batch
  2. Azure Cloud Services
  3. Azure App Services
  4. Azure Service Fabric
  5. Azure Kubernetes Service (AKS)
  6. Azure Functions
  7. Azure Logic Apps
 4. Pliki
  1. Azure Managed Disks
  2. Azure Files
  3. Azure Blob Storage
 5. Bazy danych
  1. SQL Databases
   1. Managed Instances
   2. Elastic Pool
   3. Azure SQL Database
  2. noSQL Databases
   1. Table Storage
   2. Cosmos
   3. Azure Search
 6. Messaging
  1. Azure Service Bus
  2. Azure Queue Storage
  3. Azure Event Grid
  4. Azure Event Hub
 7. Networking
  1. VPN Gateway
  2. Application Gateway
  3. Network Watcher
  4. Azure CDN
  5. Azure Traffic Manager
  6. Azure Load Balancer
 8. Operations and Management
  1. Azure Monitor
  2. Application Insights
  3. Azure DevOps Services
  4. Terraform
  5. PowerShell
 9. Security
  1. Key Vault
  2. Security Center
  3. DDoS Protection
  4. Application Gateway
 10. AI, Machine Learning and Big Data
  1. Cognitive Services
  2. Azure Machine Learning Studio
  3. HD Insight
  4. Azure Data Lakes
  5. Azure Batch AI
  6. Azure Bot Service


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.