Product Ownership dla zespołów

Tytuł: Product Ownership dla zespołów
Kod: Agile-poTeams
Kategoria: Agile Software Development
Forma: 20% wykłady, 80% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: Product Owners, management, testerzy, Scrum Masters, developerzy, analitycy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych ćwiczeń na bazie przygotowanego w tym celu projektu.

Każdy temat jest wstępnie omawiany od strony teoretycznej, a następnie grupa pod kierunkiem trenera pracuje nad realnymi przypadkami związanymi z zagadnieniem.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

 • Do nowych zespołów, które rozpoczynają pracę nad produktem i chcą nim efektywnie zarządzać. 
 • Do istniejących zespołów, które chciałyby podnieść wydajność pracy nad produktem w metodyce Scrum. 
 • Do osób zaangażowanych w zarządzanie produktami i zespołami - kadra zarządzająca, architekci, liderzy zespołów, analitycy, kierownicy produktów i projektów.

Kluczowe umiejętności rozwijane podczas szkolenia

 • Rozumienie roli PO w projekcie i organizacji 
 • Planowanie strategiczne 
 • Analiza wymagań 
 • Przygotowywanie specyfikacji zadań dla zespołu 
 • Planowanie i przebieg sprintów 
 • Odbiór i akceptacja wyników pracy zespołu 
 • Zarządzanie backlogiem 
 • Efektywna komunikacja 
 • Dobór właściwych narzędzi

Wyróżniki szkolenia

 • Zorientowanie na wartość produktu
 • Realistyczne scenariusze warsztatowe
 • Metryki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wstęp
  1. Krótkie przypomnienie idei zwinności (agile) i metodyki Scrum
  2. Rola Product Owner wg Scrum
  3. Product Owner vs. Product manager
 2. Planowanie strategiczne i faza analizy
  1. Zbieranie wymagań od interesariuszy
  2. Przygotowanie koncepcji rozwiązania
  3. Definicja zakresu prac, wstępny podział na bloki funkcjonalne, estymacja
  4. Zarządzanie backlogiem na poziomie funkcjonalności (features)
  5. Priorytetyzacja i estymacja funkcjonalności (features)
  6. Harmonogram produktu (product roadmap)
  7. Komunikacja z interesariuszami dotycząca planowania strategicznego
  8. Przygotowanie zespołu do pracy nad produktem
 3. Praca nad specyfikacją zadań
  1. Tworzenie historyjek - kryteria odbioru, dobre praktyki
  2. Planowanie sprintu
 4. Przebieg sprintu
  1. Sesje groomingowe
  2. Start sprintu
  3. Zarządzanie historyjkami przez zespół w trakcie sprintu
  4. Udział Product Ownera w bieżącej pracy zespołu
  5. Sprint demo
   1. dla zespołu (wewnętrzne)
   2. dla interesariuszy
 5. Bieżące zarządzanie rejestrem produktu (backlog)
  1. Priorytetyzacja i wstępny podział na fazy/sprinty
  2. Szacowanie kosztu
  3. Błędy/zadania/historyjki
 6. Miary jakości i monitorowanie postępu
  1. Sprint burndown
  2. Version burnup
  3. Epic burndown
  4. Release burndown
  5. Created vs resolved issues
  6. Feature progress vs roadmap
 7. Rola Product Ownera w kontekście całej organizacji - możliwe modele współpracy
  1. PO vs zespół
  2. PO vs kierownictwo
 8. Narzędzia
  1. Tablica i papier
  2. Arkusz kalkulacyjny + dokumenty tekstowe
  3. Jira


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.