Marcin Zajączkowski

trener java, craft, ci/cd

Motto: Działający kod to za mało.

Doświadczony architekt realizujący projekty charakteryzujące się wysoką jakością i niezawodnością.

Silnie zaangażowany w promowanie Software Craftsmanship, Clean Code i Test-Driven Development na konferencjach i szkoleniach.

Specjalista w automatyzacji
wdrożeń z Continuous Delivery i Continuous Inspection of Code Quality.

Entuzjasta reaktywności i szeroko rozumianego zrównoleglania/współbieżności.

Poza tym autor i kontrybutor projektów open source oraz blogger..

Social Media:

Czym jest dla mnie Bottega IT Minds?

Miejscem, w którym stawia się na tworzenie niezawodnego oprogramowania / szerzenia wiedzy na temat tworzenia niezawodnego oprogramowania z wykorzystaniem technik i narzędzi, których skuteczność potwierdzona została w pracy nad prawdziwymi projektami.

Na czym polega moja praca?

Jestem szczęśliwcem, którego praca jest jednocześnie pasją. Na co dzień nadal aktywnie obcuję z kodem wspomagając zespoły przy liniowej pracy nad projektami. Niestrudzenie eksploruję możliwości efektywnego automatycznego testowania kodu i podnoszenia jego jakości, czym potem dzielę się na moich prezentacjach i szkoleniach.

Specjalizacja trenera

 • Craftsmanship

  Praktyki profesjonalnego zespołu. Doskonalenie na poziomie kodu i pracy zespołowej poprzez Pair Programming i Code Rev.
  Zobacz szkolenia...

 • Spring Framework

  Wprowadzenie jak i zagadnienia zaawansowane. Moduły Springa, Boot, microservices.
  Zobacz szkolenia...

 • Narzędzia

  Narzędzia profesjonalnego zespołu. Continous Integration and Delivery, repozytoria.
  Zobacz szkolenia...

 • Wzorce projektowe

  Wzorce obiektowe i funkcyjne. Zasady SOLID i GRASP w praktycznym ujęciu.
  Zobacz szkolenia...

 • Testowanie i QA

  Nowoczesne techniki testowania automatycznego i manualnego. TDD, BDD, Spec by Example.
  Zobacz szkolenia...

 • Testowanie automatyczne

  Nowczesne praktyki testowania automatycznego. BDD, TDD, Spec by Example.
  Zobacz szkolenia...

 • Refaktoryzacja kodu legacy

  Strategia pracy z kodem legacy. Refaktoryzacja i testowanie.
  Zobacz szkolenia...

 • Wzorce i Craftsmanship

  Wzorce projektowe i architektoniczne. Techniki Software Craftsmanship.
  Zobacz szkolenia...

 • Java i JVM

  Technologie, narzędzia i architektury na platformie Java. Alternatywne narzędzia na JVM.
  Zobacz szkolenia...

Szkolenia autorskie trenera

Tytuł Kategoria Il. dni
Efektywna praca z istniejącymi systemami (Techniki wprowadzania zmian, Refaktoryzacja, Automatyzacja) Szkolenie poświęcone technikom efektywnej pracy z istniejącymi systemami. Zawiera teorię i praktykę z zakresu: Technik wprowadzania zmian, Refaktoryzacji i Automatyzacji
Wzorce i Craftsmanship
Testowanie i QA
2 dni
Szczegóły
Java - myślenie funkcyjne Oferta szkolenia Java 8 obejmuje swym zakresem podejście funkcyjne oraz nowe API.
Java i JVM
2 dni
Szczegóły
Jenkins - Continuous Delivery pipelines Szkolenie z zakresu Continous Integration na platformie Jenkins - ciągła integracja i wdrażanie
Narzędzia
2-3 dni
Szczegóły
Spring i Spring Boot - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane
Java i JVM
3 dni
Szczegóły
Techniki efektywnego testowania kodu dla programistów Java (Spock/JUnit 5) Szkolenie pokazujące techniki efektywnego testowania kodu dla programistów Java z wykorzystaniem TDD oraz Spock/JUnit 5
Testowanie i QA
3-5 dni
Szczegóły
Testowanie kodu legacy dla programistów Java (Spock/JUnit) Szkolenie TDD i Testowanie automatyczne przeznaczone dla programistów
Testowanie i QA
3-5 dni
Szczegóły
Tworzenie czytelnego, testowalnego i bardziej niezawodnego kodu Szkolenie z zakresu tworzenia czytelnego, testowalnego i bardziej niezawodnego kodu
Wzorce i Craftsmanship
3-5 dni
Szczegóły
Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test Driven Development (TDD) w Spock (lub JUnit 5) Szkolenie z zakresu Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test Driven Development (TDD) w Spock lub JUnit 5.
Testowanie i QA
3-4 dni
Szczegóły