Zaawansowane aspekty Transact SQL

Kod: mssql-T-SQL-adv
Kategoria: MSSQL
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystania zaawansowanych funkcjonalnoœci języka T-SQL, a w szczególnoœci funkcji okienkowych, analitycznych, zasad tworzenia skryptów, wykorzystania zmiennych, instrukcji warunkowych oraz tabel tymczasowych.

Umiejętnoœci nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

Program szkolenia zawiera rozszerzenie o najlepsze praktyki tworzenia zapytań Prezentacja praktycznych rozwiązań najczęściej pojawiających się sytuacji i problemów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Funkcje okienkowe – wykorzystanie klauzuli OVER.
 2. Funkcje rankujące.
 3. Funkcje analityczne.
 4. Przykłady zastosowania funkcji okienkowych
  1. obliczenia danych z kumulacją (narastająco),
  2. œrednie ruchome.
 5. Wyszukiwanie pełnotekstowe – Full-text Search.
 6. Wykorzystanie danych przestrzennych (spatial, geography)
  1. przechowywanie danych,
  2. układy odniesienia,
  3. tworzenie zapisu kształtów geometrycznych,
  4. zapytania i indeksy przestrzenne.
 7. Wykorzystanie typu hierarchicznego (HierarchyID).
 8. Zasady tworzenia skryptów w języku T-SQL - wsady.
 9. Wykorzystanie zmiennych
  1. zmienne skalarne,
  2. zmienne tabelaryczne.
 10. Konstrukcje sterujące przepływem programu (WHILE, IF).
 11. Wykorzystanie tabel tymczasowych.
  1. tabele tymczasowe globalne,
  2. tabele tymczasowe lokalne.
 12. Różnice i podobieństwa w wykorzystaniu zmiennych tabelarycznych oraz tabel tymczasowych.
 13. Przetwarzanie danych przy pomocy kursorów.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • MySQL pod obstrzałem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Skalowanie i tuning MySQL.

  Autor Bottega:

  Mariusz Gil

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń