Mikroserwisy, Python i DDD w pigułce

Tytuł: Mikroserwisy, Python i DDD w pigułce
Kod: python-ddd3
Kategoria: Python
Forma: 40% wykłady, 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

3-dniowe szkolenie z budowania systemów rozproszonych w Pythonie.

Zaczynamy od wyznaczania granic między serwisami, by uniknąć zbędnej komunikacji między nimi i uzyskać możliwość niezależnego rozwijania.

W drugim dniu uczymy się o niezawodnej komunikacji między mikroserwisami, niuansach, czyhających pułapkach oraz wzorcach. Mocno ćwiczymy podejście async-first, dające bardzo duże możliwości m.in. skalowania.

W trzecim dniu schodzimy na poziom pojedynczego serwisu i implementujemy wzorce taktyczne pod osłoną testów różnych rodzajów.

 • Dzień 1: Wyznaczanie granic i projektowanie modularności
 • Dzień 2: Niezawodna komunikacja z podejściem async-first
 • Dzień 3: Wybrane wzorce taktyczne DDD i testowanie

Wyróżniki szkolenia

 • Pragmatyczne podejście
 • Szukanie granic autonomicznych modułów
 • Sprawdzone wzorce architektoniczne

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do Domain-Driven Design
  1. Dlaczego potrzebujemy modularności?
   1. Utrzymywalność oprogramowania
   2. Skalowanie wytwarzania oprogramowania
   3. Łatwiejsze rozbijanie projektu na mniejsze
   4. Pogodzenie różnych perspektyw
   5. Pogodzenie różnych interesariuszy
  2. Jak DDD pomaga modularyzować?
   1. Jeden model to z mało…
   2. …zamiast tego używamy kilku, wokół których organizujemy usługi / komponenty
   3. DDD, a organizacja zespołów
 2. Event Storming - analizujemy system
  1. Zastosowania Event Stormingu
  2. Poziomy Event Stormingu
  3. Myślenie zdarzeniami
  4. Big Picture - pierwszy rzut oka na system z lotu ptaka
   1. Zdarzenie
  5. Process Level Event Storming - odkrywamy procesy i proponujemy Bounded Contexty
   1. Komenda
   2. Aktor
   3. Hotspot
 3. DDD i modularność w praktyce - szukamy Bounded Contextów
  1. Poddomeny - problem space
  2. Bounded Contexty - solution space
  3. Heurystyki znajdowania Bounded Contextów
  4. Budujemy mapę kontekstów
 4. Drivery architektoniczne
  1. Specyfika technologii
  2. Specyfika biznesowa
  3. Wymagania funkcjonalne
  4. Wymagania niefunkcjonalne
  5. Inne
 5. Inne heurystyki wspomagające projektowanie modularności
  1. Zgodność z regulacjami
  2. Security
  3. Częstość zmian
  4. Ryzyko
  5. Wydajność
  6. Model współbieżności
 6. Zapachy architektury świadczące o nieoptymalnym designie
  1. Cyclic dependency
  2. Feature / data envy
  3. God component
  4. Dense Structure
 7. Projektujemy system składający się z mikroserwisów
  1. Założenia
   1. Projektowanie z myślą o awariach
   2. Podejście ewolucyjne
   3. Decentralizacja zarządzania danymi
  2. Jak określić granicę serwisów
   1. Podejście Bounded Context z DDD
   2. Antywzorzec: Nanoservice
   3. Antywzorzec: Rozproszony CRUD
 8. Pułapki czyhające przy projektowaniu systemu rozproszonego
  1. Współdzielona baza danych
  2. Nadużywanie synchronicznej komunikacji
  3. Pojedynczy punkt awarii
  4. Źle wyznaczone granice
  5. Brak możliwości niezależnego wdrożenia
 9. Integrowanie Bounded Contextów
  1. Kierunek zależności
   1. Komendy
   2. Zdarzenia
  2. Anticorruption Layer
  3. Open Host / Published Language
  4. Customer - Supplier
  5. Shared Kernel
 10. Komunikacja synchroniczna - API
  1. REST API
   1. Podstawy projektowania API
   2. Model dojrzałości Richardsona
   3. Dokumentowanie na przykładzie OpenAPI
  2. Wady i pułapki komunikacji synchronicznej
   1. Zwiększanie podatności na awarie
   2. Temporal coupling
 11. Komunikacja asynchroniczna - Wiadomości
  1. Asynchroniczne komendy
  2. Zdarzenia
 12. CQRS
  1. Ogólne założenia
   1. Wertykalny podział
   2. Model zapisu
   3. Model odczytu
  2. Przykładowe zastosowania
   1. widok dla panelu administracyjnego
   2. raportowanie
   3. audit log
  3. Read model tylko na poziomie kodu
  4. Budowanie read modeli - synchronicznie
  5. Budowanie read modeli - asynchronicznie
  6. Radzenie sobie z opóźnieniem odświeżenia read modelu
 13. Gwarancje dostarczenia
  1. Najczęściej uzyskiwana - at-most-once
  2. Najczęściej potrzebna - at-least-once
  3. Najczęściej pożądana - exactly-once
  4. Wybór właściwej gwarancji
 14. Outbox Pattern
  1. Pułapka wysłania za wcześnie - przed zatwierdzeniem transakcji
  2. Pułapka wysłania później - po zatwierdzeniu transakcji
  3. Gwarancja wysłania wiadomości
  4. Implementacja z relacyjną bazą danych
  5. Skalowanie z relacyjną bazą danych
 15. Wzorzec Idempotent Receiver i deduplikacja wiadomości
  1. Ignorowanie duplikatów
  2. Ponowne przetworzenie tych samych wiadmości
  3. Strategie deduplikacji
   1. Identyfikator wiadomości
   2. Wersja
   3. Idempotentna wiadomość
 16. Agregaty
  1. Heurystyki projektowania
   1. Gwarancja spójności reguł biznesowych
   2. Granica spójności transakcji
   3. Preferowanie małych agregatów
   4. Przechowywanie tożsamości innych agregatów
   5. Używanie eventual consistency do synchronizacji stanu agregatów
  2. Kiedy łamiemy zasady? Na co uważać?
  3. Walidowanie zaprojektowanych agregatów
   1. Upewnienie się, że problemy z początku szkolenia nam nie grożą
 17. Value objects
  1. Odpowiednie do modelowania konceptów
 18. Czysta architektura / Porty i Adaptery
  1. Logika orkiestracji - Przypadek użycia / Serwis aplikacyjny
  2. Logika zmiany - encje oraz wzorce taktyczne z DDD
  3. Logika walidacji - specyfikacja, DTO
 19. Testowanie
  1. Testowanie akceptacyjne serwisu / komponentu
  2. Testy end-to-end
  3. Rodzaje test doubles i ich wpływ na test
   1. Mock
   2. Stub
   3. Dummy
   4. Fake
  4. Wzorce wspomagające
   1. Fabryki
   2. Warstwy w testach, DSL


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.