Programowanie w Python

Kod: python-Python
Kategoria: Python
Forma: 50% wykłady / 50% ćwiczenia
Czas trwania: 3
Grupa docelowa: architekci
developerzy

Zakres szkolenia obejmuje podstawowe informacje dotyczące języka Python.

W jego skład wchodzi min. instalacja i omówienie podstawowego środowiska developerskiego, poznanie typów wbudowanych i konstrukcji składniowych języka, przegląd najważniejszych modułów biblioteki standardowej oraz popularnych projektów używanych przez programistów Pythona.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione także dobre praktyki tworzenia aplikacji, poprawny styl kodowania, idiomy języka oraz zagadnienie testowania automatycznego.

Zaprezentowane zostaną także najpopularniejsze wzorce projektowe implementowane w pythonowych projektach. W trakcie szkolenia omawiane będą podstawowe narzędzia programistyczne wykorzystywane podczas pracy z językiem Python.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Nastawienie na zrozumienie filozofii języka
 • Wzorce projektowe i najlepsze praktyki

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Wstęp
  1. Historia
  2. Użytkownicy
  3. Statyczne typowania vs dynamiczne typowanie
  4. Python 2.x vs. Python 3.x
 2. Podstawowe środowisko developerskie
  1. Instalacja (Windows/Linux/Mac OS X)
  2. Praca w trybie interaktywnym
  3. Uruchamianie skryptów
 3. Typy wbudowane
  1. Liczby (naturalne, rzeczywiste i urojone)
  2. Łańcuch znaków
  3. Lista
  4. Tupla
  5. Słownik
  6. Zbiór
 4. Podstawowe konstrukcje języka
  1. Instrukcja warunkowa
  2. Pętla while
  3. Pętla for
  4. Wyrażenia comprehension
  5. Definicja funkcji
  6. Lambda
  7. Generatory
  8. Dekoratory
  9. Managery kontekstu
 5. Organizacja kodu
  1. Instrukcja import
  2. Moduły
  3. Pakiety
 6. Programowanie obiektowe
  1. Definicja klasy
  2. Definicja metody
  3. Metody specjalne
  4. Dziedziczenie pojedyncze i wielo-dziedziczenie
  5. Klasy abstrakcyjne
 7. Obsługa wyjątków
  1. Blok try­catch
  2. Generowanie wyjątków
  3. Standardowe wyjątki
  4. Tworzenie własnych wyjątków
 8. Operacje wejścia/wyjścia
  1. Operacje na plikach
  2. Serializacja
 9. Testowanie
  1. Moduł unittest
  2. Moduł doctest
 10. Przegląd biblioteki standardowej
 11. Przegląd najpopularniejszych bibliotek
 12. Narzędzia
  1. Zarządzanie środowiskiem (pip/virtualenv/virtualenvwrapper)
  2. Interaktywna konsola (IPython)
  3. IDE (PyDev, PyCharm)
 13. Wzorce projektowe
  1. Wymienny system algorytmów (wzorzec strategia)
  2. Powiadamianie o zmianie stanu (wzorzec obserwator)
  3. Tworzenie szablonu algorytmu (wzorzec metoda szablonowa)
  4. Uzależnienie zachowania od stanu (wzorzec stan)
  5. Obsługa neutralnego zachowania (wzorzec pusty obiekt)
 14. Idiomy języka i najpopularniejsze praktyki
 15. Styl kodowania

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń