Functional Reactive Programming z RxJS

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Kod: frp-rxjs
Kategoria: JavaScript
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przeznaczone dla osób mających przynajmniej podstawową wiedzę o JavaScripcie.

Poświęcone jest nowoczesnemu podejściu do tworzenia asynchronicznego kodu JavaScript – Reaktywnemu Programowaniu Funkcyjnemu na bazie biblioteki RxJS. Kładzie nacisk na zrozumienie filozofii tego podejścia, z uwagi na znaczące różnice z programowaniem imperatywnym i obiektowym.

Uczestnicy szkolenia uczą się projektować aplikacje i rozwiązania z użyciem strumieni, dokonując na nich mnóstwo rozmaitych operacji. W trakcie szkolenia „krystalizują się” klasy problemów i dobierane są do nich odpowiednie rozwiązania: operatorami, subjecty oraz sposoby przepływu kontroli aplikacji.

Zrozumienie istoty FRP oraz realizacja wielu ćwiczeń umożliwia pójście krok dalej – przegląd wzorców rozwiązań oraz architektur aplikacji opartych o strumienie.

Podczas szkolenia kładziemy duży nacisk zarówno na zrozumienie istoty omawianych zagadnień, kodowanie własnych rozwiązań, jak i pracę w grupie.

Wyróżniki warsztatu

 • Paradygmat programowania funkcyjnego i reaktywnego
 • Poznawanie RxJS od strony praktycznej - liczne ćwiczenia ze strumieniami, operatorami i subjectami
 • Architektura aplikacji opartych o RxJS oraz wzorce rozwiązań

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. JavaScript Functional Programming
  1. Functions, Function Objects
  2. Contexts
  3. Scopes: Function vs Lexical
  4. Closures, Currying
  5. Higher Order Functions
  6. Pure Functions, Side Effects
 2. Asynchrony
  1. 3 Programming Models: Synchronous, Asynchronous, Parallel
  2. JavaScript inside browsers and node.js
  3. Event Loop, WEB APIs
  4. Run to Completion Rule
  5. Race Conditions
  6. Patterns: Callbacks, Events, Promises, RxJS
 3. Stream-based FRP
  1. Functional Reactive Programming
  2. Observable Pattern
  3. Marble Diagrams
 4. Streams
  1. Creating Streams
  2. Managing Subscriptions
  3. Operators: Manipulating Data
  4. Operators: Manipulating Time
  5. Operators: Backpressure
  6. Operators: Flattening
  7. Higher Order Observables
  8. Error Handling
  9. Debugging
  10. RxJS 5.5: let, pipe
 5. Subjects
  1. Hot and Cold Observables
  2. Współdzielenie subskrypcji
  3. Multicast, Unicast
  4. Subject classes:
   1. Subject
   2. BehaviorSubject o ReplaySubject
   3. AsyncSubject
 6. Architecture
  1. Inversion of Control w RxJS
  2. Real-time Apps
  3. Strumienie vs Webservices (HTTP oraz Websockety)
  4. Best Practices
  5. Antipatterns
 7. RxJS + Redux
  1. Redux Effects, effect-based application flow
  2. redux-observables
  3. ngrx
  4. Budowa aplikacji w oparciu o RxJS + redux-observables lub ngrx
 8. RxJS + Angular 2+
  1. Callback-based components vs stream-based components (React vs Angular)
  2. Component Inputs & Outputs – jako strumienie
  3. EventEmitter
  4. ChangeDetection, strategia OnPush
  5. Observables vs Promises: differences & similarities
  6. Budowa aplikacji w oparciu o RxJS + Angular2+


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twój Warsztat.

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna