Functional Reactive Programming z RxJS

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Kod: frp-rxjs
Kategoria: JavaScript
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przeznaczone dla osób mających przynajmniej podstawową wiedzę o JavaScripcie.

Poświęcone jest nowoczesnemu podejściu do tworzenia asynchronicznego kodu JavaScript – Reaktywnemu Programowaniu Funkcyjnemu na bazie biblioteki RxJS. Kładzie nacisk na zrozumienie filozofii tego podejścia, z uwagi na znaczące różnice z programowaniem imperatywnym i obiektowym.

Uczestnicy szkolenia uczą się projektować aplikacje i rozwiązania z użyciem strumieni, dokonując na nich mnóstwo rozmaitych operacji. W trakcie szkolenia „krystalizują się” klasy problemów i dobierane są do nich odpowiednie rozwiązania: operatorami, subjecty oraz sposoby przepływu kontroli aplikacji.

Zrozumienie istoty FRP oraz realizacja wielu ćwiczeń umożliwia pójście krok dalej – przegląd wzorców rozwiązań oraz architektur aplikacji opartych o strumienie.

Podczas szkolenia kładziemy duży nacisk zarówno na zrozumienie istoty omawianych zagadnień, kodowanie własnych rozwiązań, jak i pracę w grupie.

Wyróżniki warsztatu

 • Paradygmat programowania funkcyjnego i reaktywnego
 • Poznawanie RxJS od strony praktycznej - liczne ćwiczenia ze strumieniami, operatorami i subjectami
 • Architektura aplikacji opartych o RxJS oraz wzorce rozwiązań

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. JavaScript Functional Programming
  1. Functions, Function Objects
  2. Contexts
  3. Scopes: Function vs Lexical
  4. Closures, Currying
  5. Higher Order Functions
  6. Pure Functions, Side Effects
 2. Asynchrony
  1. 3 Programming Models: Synchronous, Asynchronous, Parallel
  2. JavaScript inside browsers and node.js
  3. Event Loop, WEB APIs
  4. Run to Completion Rule
  5. Race Conditions
  6. Patterns: Callbacks, Events, Promises, RxJS
 3. Stream-based FRP
  1. Functional Reactive Programming
  2. Observable Pattern
  3. Marble Diagrams
 4. Streams
  1. Creating Streams
  2. Managing Subscriptions
  3. Operators: Manipulating Data
  4. Operators: Manipulating Time
  5. Operators: Backpressure
  6. Operators: Flattening
  7. Higher Order Observables
  8. Error Handling
  9. Debugging
  10. RxJS 5.5: let, pipe
 5. Subjects
  1. Hot and Cold Observables
  2. Współdzielenie subskrypcji
  3. Multicast, Unicast
  4. Subject classes:
   1. Subject
   2. BehaviorSubject o ReplaySubject
   3. AsyncSubject
 6. Architecture
  1. Inversion of Control w RxJS
  2. Real-time Apps
  3. Strumienie vs Webservices (HTTP oraz Websockety)
  4. Best Practices
  5. Antipatterns
 7. RxJS + Redux
  1. Redux Effects, effect-based application flow
  2. redux-observables
  3. ngrx
  4. Budowa aplikacji w oparciu o RxJS + redux-observables lub ngrx
 8. RxJS + Angular 2+
  1. Callback-based components vs stream-based components (React vs Angular)
  2. Component Inputs & Outputs – jako strumienie
  3. EventEmitter
  4. ChangeDetection, strategia OnPush
  5. Observables vs Promises: differences & similarities
  6. Budowa aplikacji w oparciu o RxJS + Angular2+


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twój Warsztat.

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.