Motywacja w realiach IT - jak stworzyć inspirujące środowisko, w którym programiści uwielbiają pracować

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Kod: Agile-env
Kategoria: Agile Software Development
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: Scrum Masters, Product Owners, management
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie kierowane jest do odbiorców o profilu: Software Engineering Manager, Technical Lead lub Scrum Master, pracujący blisko z zespołami rozwijającymi lub utrzymującymi oprogramowanie. Szkolenie prowadzi dwoje trenerów: dyplomowana psycholożka oraz manager z doświadczeniem technicznym.

Oczekiwane efekty

 • kompleksowe zrozumienie mechanizmów rządzących ludzką motywacją oraz warunków skutecznej pracy zespołów;
 • listę prostych usprawnień w swoich zespołach, gotowych do wdrożenia od razu;
 • zestaw narzędzi (“miękkich” i “twardych”), za pomocą których mogą długofalowo tworzyć środowisko kreujące wysokie zaangażowanie i efektywność (włącznie z obszarem procesu deweloperskiego i praktyk technicznych);
 • motywację do ewolucji własnych zachowań oraz praktyk obecnych w zespole.

Wyróżniki warsztatu

 • Praktyczne receptury
 • Spojrzenie z punktu widzenia IT i managementu
 • Dopasowanie technik do kontekstu

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Moduł 1: Fundamenty ludzkiej motywacji
  1. Co sprawia, że jesteśmy zaangażowani?
  2. Czym jest motywacja i jak ją budujemy? Przegląd badań.
  3. Czy kije i marchewki działają? A owoce i piłkarzyki?
  4. Jak stworzyć warunki, w których programiści są zmotywowani, skuteczni i zadowoleni?
  5. Oczekiwany efekt:
   1. Uczestnicy mają uwspólniony poziom wiedzy o podstawach teoretycznych ludzkiej motywacji i głównych potrzebach psychologicznych pracowników, bazując na wynikach najważniejszych badań naukowych.
 2. Moduł 2: Złota zasada motywowania: przestań demotywować
  1. Dlaczego specjaliści IT odchodzą z organizacji? Jak nie demotywować ludzi?
  2. Mierzenie zaangażowania i motywacji.
  3. Oczekiwany efekt:
   1. Wiedzą, jak nie demotywować pracowników oraz jakie konkretne zachowania powinni przejawiać w celu budowania zaangażowanych zespołów.
   2. Znają i potrafią zastosować narzędzie do diagnozy poziomu zaangażowania swoich pracowników.
 3. Moduł 3. Sytuacje trudne
  1. Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej?
  2. Dlaczego nie mówimy co nas boli otwarcie?
  3. Jak stworzyć kulturę feedbacku?
  4. Jak rozmawiać z ludźmi, by odkryć ich potrzeby?
  5. Symulacje rozmów z pracownikami.
  6. Systemowe rozwiązania sytuacji trudnych.
  7. Oczekiwany efekt:
   1. Poznają techniki udzielania feedbacku, które pomagają wytworzyć odpowiednią kulturę w zespole.
   2. Uczestnicy poznają konkretne narzędzie do zrozumienia motywacji swoich pracowników i potrafią go zastosować we własnym zespole.
   3. Uczestnicy potrafią przeprowadzać rozmowy rozwojowe z pracownikami.
   4. Uczestnicy otrzymują informację zwrotną dotyczącą sposobu prowadzenia rozmów z pracownikami.
   5. Uczestnicy wypracowują listę środków zaradczych w kontekście sytuacji trudnych.
 4. Moduł 4: Po co to wszystko, czyli jak budować poczucie sensu pracy inżyniera
  1. Jak sprawić, aby inżynierowie rozumieli jak ich praca przekłada się na korzyść klienta, użytkownika, biznesu, społeczeństwa?
  2. Zespoły zorientowane na cel. Definiowanie celów z zespołem i powiązanie z celami organizacji.
  3. Jak budować zespołową odpowiedzialność, skupiając ludzi na wspólnym celu?
  4. Jak unikać pracy, która jest niepotrzebna lub nie przynosi wartości? Walidacja pomysłów.
  5. Jak mierzyć i eksponować efekty pracy zespołu?
  6. Oczekiwany efekt:
   1. Uczestnicy potrafią definiować motywujące cele wspólnie ze swoimi zespołami i wiązać je z celami organizacji.
   2. Rozumieją, jak skupić zespół na wspólnym celu i wartości dla organizacji.
   3. Znają szereg technik na uwydatnienie wpływu pracy zespołu na otoczenie, a także na docenianie zespołu w sposób wzmacniający motywację wewnętrzną.
 5. Moduł 5: Rozwój programisty
  1. Jak zrozumieć oczekiwania inżynierów w kwestii rozwoju – i jak pomóc im je odkryć?
  2. Jak sprawić, aby codzienna praca z kodem pozytywnie napędzała zespół?
   1. Wykorzystanie potencjału podstawowych praktyk.
  3. Wpływ otoczenia i współpracowników na poczucie rozwoju.
  4. Kaizen/continuous improvement. Jak skutecznie pomóc całemu zespołowi w rozwoju?
  5. Jak wspierać rozwój inżynierów przy pracy nad systemami legacy i ze starszymi technologiami?
  6. Oczekiwany efekt:
   1. Rozumieją pełne spektrum aspektów wpływających na rozwój programisty.
   2. Potrafią zidentyfikować elementy procesu i praktyki techniczne w swoim zespole, których usprawnienie będzie miało największy wpływ na poczucie rozwoju pracowników.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twój Warsztat.

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.