Jak stworzyć inspirujące środowisko, w którym programiści uwielbiają pracować

Warsztat ekspercki to coś więcej niż szkolenie. To praca w kontekście konkretnych problemów.

Kod: Soft-env
Kategoria: Agile i umiejętności miękkie
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Grupa docelowa: Scrum Masters
management
Product Owners
hr
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Warsztat jest zorientowany na narzędzia i praktyki gotowe do wdrożenia. Po warsztacie uczestnicy będą mieć:

 • listę prostych usprawnień w swoich zespołach, gotowych do wdrożenia od razu;
 • kompleksowe zrozumienie wpływu sposobu pracy firmy, zespołów, pracowników i swojego własnego na zaangażowanie i motywację inżynierów;
 • listę najbardziej wartościowych obszarów do długofalowego usprawnienia w swoich zespołach, wraz z pierwszymi krokami gotowymi do wykonania (włącznie z obszarem procesu deweloperskiego i praktyk technicznych);
 • motywację do ewolucji zachowań własnych oraz praktyk obecnych w zespole i organizacji.
.

Wyróżniki warsztatu

 • Praktyczne receptury
 • Spojrzenie z punktu widzenia IT i managementu
 • Dopasowanie technik do kontekstu

Program Warsztatu eksperckiego

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie i kontekst.
  1. Dlaczego inżynierowie odchodzą z organizacji?
  2. Jak pracują firmy, które uwielbiają programiści?
  3. Employee engagement – definicja i kluczowe czynniki wpływu.
  4. Dlaczego warto mieć zaangażowany zespół?
  5. Mierzenie zaangażowania i motywacji w zespole.
 2. Poczucie sensu pracy z perspektywy inżynierów.
  1. Czym jest poczucie sensu wykonywanej pracy?
  2. Zespół zorientowany na cel i efekt biznesowy (outcome-driven team).
  3. Jak mierzyć i eksponować efekty pracy zespołu?
  4. Jak zrozumieć i uwydatnić wpływ pojedynczego inżyniera na efekt końcowy dla zespołu, organizacji, klientów, społeczeństwa?
  5. Angażowanie szerszej organizacji w budowanie kontekstu dla zespołów.
  6. Model OKR (Objectives & Key Results): jak wykorzystać jego pełny potencjał? Teoria i ćwiczenia.
  7. Jak zmaksymalizować szansę, że zespół wykonuje potrzebną pracę?
  8. Podstawowe techniki odkrywania produktu (product discovery) i ich zastosowanie w skali zespołu. Ćwiczenia.
  9. Wykrywanie i eliminowanie niepotrzebnej pracy – jak podejmować bolesne decyzje bez demotywowania zespołu.
 3. Autonomia zespołu i jego członków.
  1. Ewolucja oczekiwań co do modelu współpracy z menadżerami i biznesem wśród inżynierów.
  2. Zespół samoorganizujący – wady i zalety. Czy jest możliwy w korporacji?
  3. Jak pokonać bariery formalne, organizacyjne i psychologiczne?
  4. Zachowania i praktyki nowoczesnego lidera.
  5. Wykorzystanie praktyk Management 3.0 do wsparcia rozwoju autonomii zespołu programistycznego. Teoria i ćwiczenia.
  6. Wpływ praktyk technicznych i architektury systemów na autonomię zespołu.
  7. Współpraca ze stakeholderami i biznesem. Antywzorce i ich alternatywy.
  8. Struktura organizacyjna - jak zmniejszyć jej negatywny wpływ na autonomię bez ogólnofirmowej transformacji?
  9. Współpraca rozproszona, międzynarodowa i modele off-shore/near-shore.
  10. Poczucie autonomii inżynierów wewnątrz własnego zespołu – najczęstsze wyzwania.
 4. Rozwój.
  1. Jak zrozumieć oczekiwania inżynierów w kwestii rozwoju – i jak pomóc im je samemu odkryć?
  2. Definiowanie indywidualnych celów rozwojowych – jak i kiedy to robić?
  3. Rozwój z perspektywy codziennej pracy.
  4. Wpływ otoczenia i współpracowników na poczucie rozwoju.
  5. Wsparcie rozwoju inżynierów przy pracy nad systemami legacy i ze starszymi technologiami.
  6. Jak zmaksymalizować wartość z praktyk takich jak brownbagi, dni rozwojowe, hackathony?
  7. Skuteczne dysponowanie budżetem rozwojowym na poziomie zespołu i działu.
  8. Ścieżki kariery – wady, zalety, wzorce.
 5. Ewolucja procesu wytwórczego w stronę zwiększenia motywacji zespołu.
  1. Identifykacja elementów procesu o największym wpływie na motywację.
  2. Code reviews, pair programming, software craftsmanship – jak sprawić, aby codzienna praca z kodem napędzała zespół?
  3. Positive Influencers – identifykacja w zespole, pomoc w rozwoju, maksymalizacja efektu.
  4. Typowe problemy z Agile i Scrum, które demotywują ludzi – i jak im zaradzić na poziomie zespołu.
  5. Kanban – jakie problemy może pomóc rozwiązać i od czego zacząć implementację?
  6. Wykorzystanie pełnego potencjału podejścia Kaizen/continuous improvement.
  7. Wpływ praktyk z obszaru Lean i DevOps na zaangażowanie zespołów.
  8. Realny proces Continuous Integration i Continuous Delivery – jak zrobić wartościowy postęp?
  9. Jakie parametry mierzyć i optymalizować na poziomie zespołu i działu?
  10. Zarządzanie długiem technicznym i praktyki refaktoryzacji.
  11. Ćwiczenia: analiza i priorytetyzacja problemów uczestników szkolenia, dyskusja o rozwiązaniach.
 6. Rekrutacja, kompozycja zespołów i employer branding.
  1. Jakich typów osobowości poszukiwać? Teoria i ćwiczenia.
  2. Dostosowanie procesu rekrutacyjnego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie właściwych osób.
  3. Angażowanie zespołu w proces rekrutacyjny.
  4. Kompozycja zespołów i jej wpływ na motywację.
  5. Kiedy warto zmieniać skład zespołów i jak to robić?
  6. Dlaczego employer branding jest istotny nawet gdy nie zatrudniasz nowych osób?
  7. Co warto zrobić z niewielkim budżetem brandingowym?


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane z warsztatem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów warsztat

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna