Microsoft Azure dla programistów .NET

Kod: NET-arch-azure-dev
Kategoria: Architektura .NET
Forma: wykłady 30%, warsztaty 70%
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
architekci
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Niniejsze szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z platformą chmurową Azure tak, aby umożliwić im jak najszybsze zastosowanie tej platformy w tworzeniu skomplikowanych aplikacji biznesowych.

Warsztat składa się z wykładu (ok. 50%) połączonego z praktycznymi zadaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez uczestników podzielonych na małe 2-3 osobowe zespoły.

Część wykładowa kładzie nacisk zarówno na możliwości platformy Azure jak i na wzorce architektoniczne stosowane w aplikacjach wdrażanych w środowisko chmury obliczeniowej.

Warsztat skierowany jest do programistów z doświadczeniem w pracy z platformą NET i środowiskiem Visual Studio.

Wyróżniki szkolenia

 • Kompleksowy stos technologiczny
 • Skalowanie i bezpieczeństwo
 • Automatyzacja procesu wytówczego

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do platformy Azure
  1. Architektura i fizyczne rozmieszczenie regionów
  2. Modele: Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service
  3. Azure Marketplace
  4. Azure Resource Manager (ARM)
  5. LAB: Zapoznanie się z portalem Azure i z kalkulatorem
 2. Przegląd możliwości platformy
  1. Compute
  2. Storage
  3. Messaging
  4. Data
  5. Networking
  6. Services
  7. Active Directory
  8. Management
  9. LAB: Przykładowa aplikacja
 3. App Services
  1. App Services i App Service Plans
  2. Deployment Slots
  3. Monitoring, Alerting, Auto-Scaling
  4. LAB: Deployment przykładowej aplikacji
 4. Application Insights
 5. Kudu i zdalne debugowanie
  1. LAB: Monitoring i debuggowanie przykładowej aplikacji
 6. Procesy CI/CD z wykorzystaniem Azure i VSTS
 7. Azure Storage
  1. Wprowadzenie, architektura, replikacja
  2. Azure Storage Explorer
  3. Blob Storage
  4. LAB: Dodajemy obsługę Blob Storage do przykładowej aplikacji
 8. Bazy danych
  1. Table Storage
  2. Azure SQL
  3. DocumentDB / CosmosDB
  4. LAB: Dodajemy do przykładowej aplikacji przechowywanie danych w wybranej usłudze
 9. Azure Functions
  1. Wprowadzenie do architektury serverless
  2. Podstawy pracy z Azure Functions
  3. Wady, zalety i ograniczenia Azure Functions
  4. LAB: Dodajemy Azure Functions do przykładowej aplikacji
 10. Komunikacja przez kolejki
  1. Kolejki Azure Storage
  2. Azure Service Bus
  3. Azure Service Bus Explorer
  4. LAB: Integrujemy dwa komponenty przykładowej aplikacji za pomocą Azure Service Bus
 11. Integracja aplikacji za pomocą Logic Apps
 12. Skalowanie aplikacji w Azure
  1. Load Balancer
  2. Traffic Manager
  3. Load balancing za pomocą kolejek Azure Service Bus
  4. LAB: Skalujemy przykładową aplikację
 13. Skalowanie dostępu do danych
  1. Partycjonowanie danych w Azure Storage
  2. Redis w Azure
  3. Azure CDN
  4. LAB: Dodajemy wsparcie dla cache'owania w przykładowej aplikacji
 14. Bezpieczeństwo
  1. Azure Key Vault
  2. Azure Application Gateway i Web Application Firewall
  3. LAB: Przechowujemy sekrety w Azure Key Vault
 15. Tożsamość
  1. Wprowadzenie do Azure Active Directory
  2. Scenariusze użycia
  3. LAB: Uwierzytelniamy użytkowników w przykładowej aplikacji za pomocą Azure AD
 16. Automatyzacja w Azure: Azure PowerShell, Azure CLI, Azure Automation, Azure Event Grid


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Wymagania przed Szkoleniem

Założenia co do wiedzy uczestników:
 • Doświadczenie w programowaniu w języku C#
 • Znajomość środowiska Visual Studio
 • Podstawowa znajomość frameworków ASP.NET MVC i ASP.NET WebAPI
Do wykonania ćwiczeń praktycznych niezbędne będą:
 • Visual Studio 2017
 • Subskrypcja Azure (może być bezpłatne konto testowe lub w ramach subskrypcji MSDN)

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna