Aplikacje webowe w ASP.NET MVC

Kod: NETplatform-ASP.NET MVC
Kategoria: Platforma .NET
Forma: 50% wykłady / 50% ćwiczenia
Czas trwania: 4 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie prezentuje obecny stan technologii webowych opartych o ASP.NET MVC.Szkolenie jest przeznaczone dla zaawansowanych programistów, projektantów i architektów poszukujących rozwiązań dla systemów o złożonej logice i pracujących nad złożonymi aplikacjami klasy Enterprise..

Wyróżniki szkolenia

 • Ugruntowanie wiedzy o składowych elementach frameworka ASP.NET MVC i architektury aplikacji web
 • Podejście do skalowania systemu
 • Konkretne rozwiązania typowych przypadków

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie
  1. Architektura frameworka
  2. Architektura aplikacji webowej
   1. Paradygmat oparty o MVC
    1. Model
    2. Widok
    3. Kontroler
   2. JavaScript i CSS
  3. Architektura wielowarstwowa
   1. Warstwa prezentacji
   2. Warstwa aplikacji
    1. Logika biznesowa
    2. Model dziedziny problemu
    3. Warstw infrastruktury
   3. Wzorce wspomagające
    1. DDD
    2. CQRS
 2. Kontrolery
  1. Routing i kontrolery
  2. Action
   1. Parameters
   2. Results
   3. Selectors
   4. Filters
 3. Views - silnik Razor
  1. Podstawy
  2. Język szablonów
  3. Layout
  4. Helpery HTML
  5. Partial Views
 4. Praca z danymi
  1. NHibernate
  2. Entity Framework
  3. Encje
  4. Użycie LINQ
  5. Filtrowanie
 5. AJAX i ASP.NET MVC
  1. Skrypty
  2. Zarządzanie skryptami
  3. Helpery AJAXowe
  4. Async
  5. Autocompletion
 6. Projektowanie i modelowanie - konkretne przypadki i typowe rozwiązania
  1. Interfejs użytkownika zorientowany na zadania
  2. Modelowanie danych wejściowych (input model)
  3. Modelowanie danych wyjściowych (view model)
  4. Agregaty
  5. Wartości
  6. Zapytania analityczne i raporty
 7. Bezpieczeństwo
  1. Autoryzacja
  2. Autentykacja
   1. Windows Authentication
   2. Forms Authentication
  3. OpenID
  4. OAuth
 8. Infrastruktura i wdrożenie
  1. Caching
   1. Konfiguracja
   2. Profile
  2. Lokalizacja
  3. Diagnostyka i profilowanie
  4. Pliki konfiguracyjne
  5. Hosting
  6. Windows Azure


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna