Vue.js + Vuex + ES6

Kod: Vue-vue
Kategoria: Vue.js
Forma: 20% wykłądy / 80% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie w formie warsztatowej z dużym naciskiem na pisanie własnego kodu.

W trakcie warsztatów skupiamy się na:

 • wydzielanie warstw aplikacji
 • rozdzielanie odpowiedzialności dotyczącej: zarządzania komponentami, zarządzania stanem aplikacji, obliczeń i selektorów
 • dzielenia aplikacji na reużywalne komponenty: komponenty bezstanowe, kontenery
 • wydzielania odpowiedzialności komponentów oraz projektowania zależności pomiędzy nimi
 • rozróżniania i dzielenia stanu aplikacji ze względu na jeden z 5 podstawowych typów
 • skalowalna struktura projektu
 • skalowalny routing
 • projektowania skalowalnej architektury stanu aplikacji

Wyróżniki szkolenia

 • dobrych praktyki dotyczących pisania eleganckiego, czystego kodu w tym
 • tworzenia skalowalnych aplikacji klienckich
 • dzielenia aplikacji na reużywalne komponenty

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Vue.js
  1. architecture overview, essentials
   1. Components basics
    1. data & methods
  2. Templates, templates syntax
   1. interpolations
   2. built-in directives
   3. conditional rendering
   4. list rendering
   5. browser events handling, events modifiers
   6. form inputs binding
  3. In-depth components:
   1. computed props & watchers
   2. global vs local registration
   3. lifecycle & Lifecycle Hooks
   4. props
    1. literal vs dynamic
    2. one-way data flow
    3. validation
   5. custom events, modifiers
   6. components composition
   7. cross components communication: props, events, slots
   8. state basics & state management
  4. Components Unit Testing
  5. Custom Directives
   1. hook functions
   2. hook arguments
  6. Filters
  7. Plugins
  8. Unit Testing
  9. Routing with vue-router
   1. static & dynamic route matching
   2. imperative & declarative navigation
   3. props passing
   4. guards
   5. data fetching
   6. lazy loading
 2. Vuex
  1. architecture overview
  2. building blocks
   1. State
   2. Getters
   3. Mutations
   4. Actions
   5. Modules
  3. devtools-extension, Hot Module Reload
  4. plugins
  5. form handling
  6. Unit Testing
 3. Vue.js + Vuex
  1. App modeling and design
  2. Real apps
   1. real projects challenges and problems
   2. non trivial examples
   3. best practices
   4. style guides (project structure, conventions, dev environment & tools)
  3. best additional external resources
 4. Modeling App State
  1. Components, Higher Order Components
  2. separation of concerns
  3. design principles
  4. data architecture
  5. unidirectional data flow
 5. ES6
  1. scopes
  2. closures
  3. contexts
  4. arrow functions
  5. classes
  6. enhanced object literals
  7. template strings
  8. destructuring
  9. default + rest + spread
  10. let + const
  11. iterators + for..of
  12. generators
  13. modules
  14. module loaders


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • Looking for the Holy Grail of Mobile Web Performance
  KATEGORIE: Front-end

  W świecie mobilnym Istnieje przeświadczenie, że jedynie aplikacje natywne są w stanie sprostać oczekiwaniom użytkowników. Wraz z pojawieniem się Progresywnych Aplikacji Webowych, które mają przenieść na platformę webową wiele cech zarezerwowanych dotąd tylko dla rozwiązań natywnych, oczekiwania dotyczące wydajności są silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Czy Web jest w stanie im sprostać?

  Autor Bottega:

  Adam Bar

  Powiązane szkolenia dedykowane:

  (zobacz wszystkie powiązane...)

  Web Performance Optimization

  Svelte: Reaktywne Aplikacje Frontendowe

  Powiązane usługi:

  Audyty architektury

  Audyty architektury

 • JSON taki albo owaki... czyli kontrolowanie struktur z JSON Schema
  KATEGORIE: Front-end

  Slides

  JSON jest najpopularniejszym formatem definiowania/wymiany danych w sieci. Jest elastyczny niczym XML oraz zwięzły, jak to tylko możliwe. Nie mniej, rozwiązłość strukturalna JSONów powoduje utratę kontroli nad tym, jakie dane są przechowywane. Jeśli chcesz kontrolować, co może być przechowywane w formacie JSON, zerknijmy na JSON Schema.

  Autor Bottega:

  Tomasz Ducin

  Powiązane szkolenia dedykowane:

  (zobacz wszystkie powiązane...)

  Web Performance Optimization

  Svelte: Reaktywne Aplikacje Frontendowe

  Powiązane usługi:

  Audyty architektury

  Audyty architektury

 • A Ty co zrobisz bez frameworka
  KATEGORIE: Front-end

  Podczas tej prezentacji poznamy lit-html – bibliotekę, która w prosty sposób abstrahuje zawiłości operacji na DOM-ie – oraz jej kuzyna lit-element, dzięki któremu Web Componenty są dziś na wyciągnięcie ręki. Sprawdzimy, jak wiele można mieć za tak niewiele i zastanowimy się, czy lit-html może stanowić alternatywę dla frameworków.

  Autor Bottega:

  Adam Bar

  Powiązane szkolenia dedykowane:

  (zobacz wszystkie powiązane...)

  Web Performance Optimization

  Svelte: Reaktywne Aplikacje Frontendowe

  Powiązane usługi:

  Audyty architektury

  Audyty architektury

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.