Strategie automatyzacji testowania i utrzymywania wysokiej jakości

Kod: QA-qa
Kategoria: Testowanie dla QA
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Grupa docelowa: developerzy
testerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat testowania oraz automatyzacji podczas wszystkich etapów procesu wytwarzania oprogramowania.

Omówione zostaną konkretne techniki testowania "white-" i "black-box".

Podczas warsztatów praktycznych uczestnicy posiądą umiejętności pisania testów, przypadków testowych oraz zarządzania nimi. Uczestnicy przetestują istniejący system pod kątem wydajności i bezpieczeństwa.

Materiały wstępne

Przed szkoleniem możesz zapoznać się z serią naszych artykułów: Testowanie automatyczne.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Narzędzia automatyzacji
 • Najlepsze wzorce i praktyki
 • Aspekty Behavior Driven Development
 • Dwóch trenerów prowadzących szkolenie

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Podstawy testowania
  1. Sposoby testowania systemów
  2. Zagadnienie testowalności
  3. Rodzaje testów i przykłady ich wykorzystania
  4. Automatyzacja
  5. Koszty różnych strategii testowania
 2. Techniki testowania "black-box"
  1. Testy funkcjonalne
   1. Projektowanie przypadków testowych
   2. Automatyczne testowanie "end-to-end" przy użyciu narzędzia Selenium
   3. Zarządzanie przypadkami testowymi
  2. Testy wydajnościowe
   1. Profilowanie w celu wykrycia problemów wydajnościowych
   2. Testowanie obciążeniowe i wydajnościowe przy użyciu Jmeter
  3. Testowanie bezpieczeństwa
   1. Testowanie penetracyjne
   2. Wykrywanie najczęstszych problemów związanych z bezpieczeństwem
 3. Techniki testowania "white-box"
  1. Testowanie jednostkowe
   1. Szablony testów w JUnit / TestNG (do wyboru)
   2. Tworzenie własnych asercji
   3. Podstawy technik mockowania (na podstawie Mockito)
  2. Testowanie integracyjne
   1. Konfiguracja środowiska programistycznego
   2. Testowanie dostępu do danych
   3. Testowanie aplikacji w architekturze 3-warstwowej
   4. Utrzymanie złożonych testów
 4. Analiza statyczna kodu
  1. Interpretowanie metryk
  2. Wykrywanie punktów krytycznych systemu
  3. Wpływ metryk na testowanie
  4. Przegląd kodu i identyfikowanie "zapachów"
 5. Automatyzacja procesu wytwarzania oprogramowania
  1. Automatyzacja budowania projektu przy użyciu Maven / Ant / Gradle (do wyboru)
  2. Wykorzystanie serwera Continuous Integration
  3. Optymalizacja złożonego procesu budowy


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń