Aplikacje Web oparte o Spring Framework

Kod: Spring -Spring
Kategoria: Spring Framework
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
architekci
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Koncepcja szkolenia została oparta o zestaw praktycznych problemów jakie stają przed developerem – prezentujemy sprawdzone i najlepsze ich rozwiązania w Spring.

Szkolenie swoim zakresem wykracza daleko poza powszechnie dostępne materiały dydaktyczne. Szkolenie oprócz prezentacji technologii Spring zostało wzbogacone o aspekty: doboru architektury aplikacji, konfiguracji narzędzi developerskich, praktyk projektowych odpowiednich do produktywnej pracy z Spring, istotnych zaawansowanych praktycznych aspektów JPA/Hibernate.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na pełne wykorzystanie frameworka, zwiększenie rozszerzalności systemów oraz racjonalizację procesu testowania - zwiększając jakość z jednoczesną redukcją kosztów utrzymania testów.

Program szkolenia stanowi bazę do której możemy dodawać dowolnie wybrane zagadnienia ze szkolenia Spring-moduły.

Projekt referencyjny

Sprawdź naszą implementację przykładowego projektu DDD+CqRS opartego o Spring Framework: Sample Leaven.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Dobór architektury aplikacji
 • Wzorce i pułapki
 • Nacisk na testability - architektura wspierająca testy
 • Elementy Domain Driven Design

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Warstwowa architektura systemów opartych o Spring
  1. Wzorce
   1. Wzorce architektoniczne
   2. Wzorce projektowe stosowane w aplikacjach webowych
   3. Wzorce porządkowania logiki biznesowej
  2. Architektura dla podejścia Domain Driven Design i CqRS
  3. Architektura zorientowana na testy
 2. Kontener
  1. Konfiguracja
  2. Techniki uruchamiania
  3. Zasada działania – Inversion of Control (w szczególności Dependency Injection)
 3. Komponenty
  1. Deklaracja - adnotacje i XML (dobór właściwego podejścia w zależności od problemu)
  2. Cykl życia
  3. Zależności
  4. Zasięg komponentów – pułapki
  5. Pre/post – procesory
   1. Wykorzystanie dla technik Domain Driven Design
 4. Paradygmat Inversion of Control - przegląd 3 podejść
  1. Dependency Injection
   1. Wykorzystanie do zmniejszenia poziomu zależności
  2. Praktyczne przykłady modularyzacji aplikacji biznesowych - wstrzykiwanie strategii (polityk) biznesowych
  3. Zdarzenia
   1. Zdarzeniowe architektury otwarte na rozbudowę
   2. Asynchroniczne przetwarzanie zdarzeń jako technika zwiększająca skalowalność
   3. Praktyczne przykłady generowania zdarzeń biznesowych z warstwy logiki
  4. Techniki Aspect Oriented Programming
   1. Podstawy teoretyczne
   2. Praktyczne przykłady wykorzystania w aplikacjach biznesowych
   3. Zastosowanie w Spring
   4. Zastosowanie do budowy własnych frameletów
 5. Warstw dostępu do danych
  1. Transakcje (konfiguracja, poziomy izolacji, warstwa abstrakcji Spring)
 6. Funkcjonalności kontenera
  1. Zarządzanie zasobami
  2. Język wyrażeń
 7. Spring Remoting
  1. Zastosowanie (applety, aplikacje StandAlone)
  2. Konfiguracja
  3. Najlepsze praktyki
 8. Bezpieczeństwo - Spring Security (dawniej ACEGI)
 9. Testowanie
  1. Spring - wsparcie dla testów
  2. Testowanie jednostkowe - techniki mockowania
  3. Testowanie integracyjne - wsparcie kontenera
 10. Narzędzia: Spring Tools Suite


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń