SAFe ScrumXP dla zespołów - Scaled Agile Framework

Kod: Scrum-ScrumXP
Kategoria: Scrum
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy:
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Dwudniowe szkolenie SAFe ScrumXP dla Zespołów znacznie wykracza poza zakres szkoleń na temat Scrum.

Uczestnicy zapoznają się z narzędziami zgodnymi z myśleniem Lean, rolami, procesami i praktykami tworzenia oprogramowania niezbędnymi do osiągnięcia jakości tworzenia kodu, koniecznej do skalowania Scrum w ich przedsiębiorstwach.

Szkolenie jest dedykowane nowym zespołom w programie transformacji Agile oraz już istniejącym zespołom scrumowym.


Certyfikacja: Uczestnicy kursu mogą podchodzić do egzaminu SAFe Practitioner (SP).

Rezultatem szkolenia są następujące umiejętności:

 • Utworzenie zespołów (Scrum Master, Product Owner oraz Developerzy/Testerzy) w kontekście przedsiębiorstwa, poprzez zrozumienie ról w zespole, programie i całym przedsiębiorstwie
 • Funkcjonowanie w ramach określonych ram czasowych w celu przyrostowego budowania i dostarczania wysokiej jakości oprogramowania
 • Nieustannego usprawniania zespołów i programu poprzez użycie zasad Lean i praktyk skalowania Agile
 • Szybkie budowanie wysokiej jakości oprogramowanie w użyciu zwinnych praktyk inżynierskich
 • Pracować efektywnie z product i program menedżerami w ramach Agile Release Train w celu dostarczania złożonych rozwiązań.


Wyróżniki szkolenia

 • Trener pracuje na co dzień w roli Agile Coach
 • Trener posiada doświadczenie we wdrażaniu SAFe w organizacjach o dużej inercji

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Zespół
  1. Wydajne zespoły Agile, role Scrum Mastera i Product Ownera
  2. Skalowanie zespołów, współpracy Scrum Masterów, Product Ownerów - obowiązki i wyzwania
 2. Budowanie rejestru produktu
  1. Tworzenie user stories oraz innych elementów rejestru produktu, szacowanie i nadawanie priorytetów przy użyciu zasad Lean. W przypadku skalowania rejestr zespołu jest częścią rejestru programu i portfolio.
  2. Dostarczanie Sprintu
   1. Planowanie, pielęgnowanie rejestru, monitorowanie, przeprowadzanie demo oraz niesutanne doskonalenie. W przypadku skalowanie wydarzenia występują na poziomie zespołu oraz programu.
   2. Praktyki zwinnego dostarczania oprogramowania 
 3. Strategie unikania „kaskadowego” podejścia podczas sprintu, TDD, ATTD, automatyzacja testów, środowisko ciągłej integracji. W przypadku skalowania praktyki muszą wspierać rozproszone zespoły.
 4. Uruchomienie Agile Release Train (ART)
  1. Przygotowanie do spotkania planowania pierwszego wydania produktu.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.