SAFe ScrumXP dla zespołów - Scaled Agile Framework

Kod: Scrum-ScrumXP
Kategoria: Scrum
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy:
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Dwudniowe szkolenie SAFe ScrumXP dla Zespołów znacznie wykracza poza zakres szkoleń na temat Scrum.

Uczestnicy zapoznają się z narzędziami zgodnymi z myśleniem Lean, rolami, procesami i praktykami tworzenia oprogramowania niezbędnymi do osiągnięcia jakości tworzenia kodu, koniecznej do skalowania Scrum w ich przedsiębiorstwach.

Szkolenie jest dedykowane nowym zespołom w programie transformacji Agile oraz już istniejącym zespołom scrumowym.


Certyfikacja: Uczestnicy kursu mogą podchodzić do egzaminu SAFe Practitioner (SP).

Rezultatem szkolenia są następujące umiejętności:

 • Utworzenie zespołów (Scrum Master, Product Owner oraz Developerzy/Testerzy) w kontekście przedsiębiorstwa, poprzez zrozumienie ról w zespole, programie i całym przedsiębiorstwie
 • Funkcjonowanie w ramach określonych ram czasowych w celu przyrostowego budowania i dostarczania wysokiej jakości oprogramowania
 • Nieustannego usprawniania zespołów i programu poprzez użycie zasad Lean i praktyk skalowania Agile
 • Szybkie budowanie wysokiej jakości oprogramowanie w użyciu zwinnych praktyk inżynierskich
 • Pracować efektywnie z product i program menedżerami w ramach Agile Release Train w celu dostarczania złożonych rozwiązań.


Wyróżniki szkolenia

 • Trener pracuje na co dzień w roli Agile Coach
 • Trener posiada doświadczenie we wdrażaniu SAFe w organizacjach o dużej inercji

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Zespół
  1. Wydajne zespoły Agile, role Scrum Mastera i Product Ownera
  2. Skalowanie zespołów, współpracy Scrum Masterów, Product Ownerów - obowiązki i wyzwania
 2. Budowanie rejestru produktu
  1. Tworzenie user stories oraz innych elementów rejestru produktu, szacowanie i nadawanie priorytetów przy użyciu zasad Lean. W przypadku skalowania rejestr zespołu jest częścią rejestru programu i portfolio.
  2. Dostarczanie Sprintu
   1. Planowanie, pielęgnowanie rejestru, monitorowanie, przeprowadzanie demo oraz niesutanne doskonalenie. W przypadku skalowanie wydarzenia występują na poziomie zespołu oraz programu.
   2. Praktyki zwinnego dostarczania oprogramowania 
 3. Strategie unikania „kaskadowego” podejścia podczas sprintu, TDD, ATTD, automatyzacja testów, środowisko ciągłej integracji. W przypadku skalowania praktyki muszą wspierać rozproszone zespoły.
 4. Uruchomienie Agile Release Train (ART)
  1. Przygotowanie do spotkania planowania pierwszego wydania produktu.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna