SAFe® Scrum Master

Kod: scrum-master
Kategoria: SAFe
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, Scrum Masters, Product Owners, analitycy, management, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

W przeciwieństwie do klasycznych szkoleń dla Scrum Masterów, koncentrujących się przede wszystkim wdrożeniu frameworka Scrum na poziomie zespołu, szkolenie SAFe Scrum Master zgłębia rolę Scrum Mastera w kontekście całego przedsiębiorstwa.

Przygotowuje uczestników do pracy we frameworku SAFe i pomyślnego zaplanowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment), który obejmuje kilka zespołów zwinnych (Scrum lub Kanban). PI Planning jest głównym czynnikiem efektywnej synchronizacji pracy na wszystkich poziomach organizacji dostarczającej złożony produkt.

Uczestnicy szkolenia poznają kluczowe zagadnienia związane ze skalowalniem podejścia Agile, sposoby facylitacji wydarzeń w SAFe w ramach całej organizacji oraz jak planować iteracje (ang. PI Planning). Dowiedzą się jak budować efektywne zespoły zwinne, a także spojrzą na rolę Scrum Mastera w szerszej perspektywie – jako coacha, lidera, trenera, przywódcy służebnego, oraz mentora zespołów i menedżera procesu Scrumowego, który pomaga w uzyskaniu maksymalnej wartości biznesowej w skalowalnym Agile.

Certyfikat SAFe 5 Scrum Master (SSM) przygotowuje do pełnienia roli Scrum Mastera w środowisku skalowalnego Agile, akcentując jej wartość dla zespołów i organizacji wdrażających SAFe.

Szkolenie umożliwia podejście do egzaminu Certified SAFe® Scrum Master.

Wyróżniki szkolenia

 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Scrum Master.
 • Zrozumienie istoty frameworka Scrum w pełnym procesie tworzenia złożonego produktu w SAFe.
 • Zrozumienie jak zaimplementować SAFe do skalowania rozwoju produktu zgodnie z Lean i Agile.
 • Zdobycie wiedzy na temat planowania iteracji i demonstrowania dostarczanej wartość.
 • Zrozumienie kultury i filozofii DevOps w organizacji.
 • Poznanie istoty ciągłego doskonalenia.
 • Poznanie metody współpracy z innymi zespołami w ART (ang. Agile Release Train).

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Identyfikacja kluczowych elementów Agile.
 2. Identyfikacja kluczowych elementów Scrum.
 3. Scrum w kontekście frameworka SAFe.
 4. Rola i obowiązki Scrum Mastera w SAFe.
 5. Identyfikacja cech i umiejętności skutecznego Scrum Mastera.
 6. Rola Scrum Mastera we wsparciu RTE (ang. Agile Release Train).
 7. Doświadczenie/symulacja PI Planning;, poznanie i przećwiczenie sposobu facylitacji tego wydarzenia.
 8. Doświadczenie/symulacja pełnej iteracji PI (ang. Program Increment).
 9. Planowanie iteracji wraz z identyfikacją i wizualizacją zależności między zespołami.
 10. Uszczegóławianie Backlogów.
 11. Wsparcie Scrum Mastera we wdrożeniu DevOps.
 12. Prezentowanie produktu podczas System Demo.
 13. Przeprowadzanie retrospektywy iteracji.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.