SAFe® DevOps

Kod: SAFe-DevOps
Kategoria: SAFe
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, Scrum Masters, Product Owners, analitycy, DevOps, management, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Aby móc konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku globalnym, każda organizacja musi dostarczać wartościowe rozwiązania IT z prędkością jaką rozwija się biznes.

Wymaga to wspólnego sposobu myślenia i działania zarówno biznesu, rozwoju oprogramowania i operacji, jak również pozostałych obszarów, które mają bezpośredni czy też pośredni wpływ na dostarczane rozwiązania. Odpowiedzią na taką potrzebę jest podejście DevOps, określające zbiór wartości, zasad, kompetencji oraz kultury pracy w odniesieniu do wszystkich osób (nie tylko inżynierów zaangażowanych we wdrażanie procesu CI/CD (ang. Continuous Integration/Continuous Delivery)) niezbędnych do definiowania, budowania, testowania, wdrażania i wydawania systemów informatycznych.

Celem oferowanego przez nas szkolenie SAFe DevOps jest wsparcie uczestników, występujących w różnych rolach stricte związanych z wytwarzaniem systemów IT, jak również nietechnicznych i kierowniczych, w wypracowaniu sposoby współpracy w celu optymalizacji wspólnego strumienia wartości end-to-end. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest DevOps, dlaczego jest ważny dla każdej roli w organizacji i zaprojektują plan ciągłego dostarczania wartości dla danego przypadku biznesowego. Będą pracowali w interdyscyplinarnych zespołach, w których dokonają mapowania bieżącego strumienia wartości począwszy od koncepcji, aż po jego monetyzację. Pod okiem trenera zidentyfikują wąskie gardła w procesie i przygotują realny plan wdrożenia, który pokaże wartość dodaną podejścia DevOps i realne korzyści dla organizacji płynące z jego zastosowania.

Szkolenie umożliwia podejście do egzaminu Certified SAFe® DevOps Practitioner.

Wyróżniki szkolenia

 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® DevOps Practitioner.
 • Rozumienie w jaki sposób DevOps umożliwia realizację strategicznych celów biznesowych.
 • Zastosowanie podejścia CALMR w odniesieniu do DevOps w celu uniknięcia automatyzacji nieoptymalnych procesów.
 • Rozumienie wpływu ciągłej eksploracji, integracji i wdrażania, a także możliwości udostępniania użytkownikom końcowym rozwiązania z aktualnymi zmianami na żądanie (ang. Release on Demand), na skuteczną implementację DevOps.
 • Rozumienie istoty ciągłego testowania w procesie ciągłego dostarczania.
 • Umiejętność mapowania strumienia wartości (ang. value stream mapping) w celu mierzenia przepływ wartości i identyfikacji wąskich gardeł w pełnym procesie dostarczania (ang. end-to-end delivery process).
 • Zdolność wyboru strategicznych umiejętności i doboru narzędzi DevOps w celu uzyskania najszybszych i najlepszych efektów.
 • Nauka priorytetyzacji rozwiązań inwestycji w DevOps, aby uzyskać największe korzyści ekonomiczne.
 • Nauka projektowania i wdrażania wieloetapowego plan transformacji DevOps dostosowanego do organizacji.
 • Nabycie umiejętności współpracy ze wszystkimi rolami i poziomami w organizacji w celu stałej optymalizacji strumienia wartości.

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Czym jest DevOps i jaki ma wpływ na osiągnięcie strategicznych celów biznesowych.
 2. Mapowanie procesu ciągłego dostarczania (ang. Continuous Delivery Pipeline).
 3. Znaczenie etapu Ciągłej Eksploracji (ang. Continuous Exploration).
 4. Wytwarzanie rozwiązań wysokiej jakości dzięki Ciągłej Integracji (ang. Continuous Integration).
 5. Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek (ang. time-to-market) dzięki ciągłemu wdrażaniu i wydawaniu ich wersji.
 6. Zapewnienie maksymalizacji wartości biznesowej dzięki wydawaniu systemu zawierającego zmiany na żądanie (ang. Release on Demand).


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.