SAFe® Advanced Scrum Master

Kod: advanced-scrum-master
Kategoria: SAFe
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: analitycy, developerzy, architekci, management, Product Owners, Scrum Masters
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Celem tego dwudniowego szkolenia jest przygotowanie osób pełniących już rolę Scrum Mastera do roli lidera zespołów zwinnych zarówno na poziomie zespołu, programu, jak i na poziomie całej organizacji wdrażającej podejście Scaled Agile Framework (SAFe).

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki wspierania interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu SAFe i ciągłego doskonalenia współpracy. Spojrzą również na Scrum z szerszej perspektywy – frameworka wspierającego skalowane wytwarzanie rozwiązań IT oraz praktyki DevOps. Poznają również sposoby zastosowania Kanbana w celu wizualizacji przepływu wartości oraz znaczenie i techniki wspierania interakcji między architektami, osobami zarządzającymi produktem oraz innymi kluczowymi interesariuszami, zarówno w kontekście programu jak i z punktu widzenia całej organizacji.

Podczas szkolenia poznasz także przydatne narzędzia do budowania wysokowydajnych zespołów, a także dowiesz się jak radzić sobie z antywzorcami Agile i Scrum w przedsiębiorstwie.

Szkolenie umożliwia podejście do egzaminu Certified SAFe® Advanced Scrum Master.

Wyróżniki szkolenia

 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Advanced Scrum Master.
 • Nauka stosowania zasad SAFe w celu lepszej facylitacji wydarzeń projektowych, aktywizacji oraz coachingu w środowisku, w którym pracuje wiele zespołów Agile.
 • Nauka budowy zespołów o wysokiej wydajności i wspieranie rozwoju podejścia nieustannego rozwoju (ang. relentless improvement) w organizacji o dużej skali.
 • Poznanie antywzorców Agile i Scrum.
 • Nauka wspierania wdrażania praktyk inżynierskich, DevOps i architektury Agile.
 • Nauka stosowania Kanbana i eXtreme Programming (XP) w celu optymalizacji przepływ wartości i usprawniania pracy zespołów Agile.
 • Nauka sposobów facylitacji etapu planowania oraz realizacji programu SAFe oraz zdarzeń związanych z dostarczaniem kompleksowej wartości przez budowany produkt.
 • Poznanie znaczenia Communities of Practice (CoP) oraz nauka sposobów ich budowanie i wspierania ich działania.

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Jaka jest rola Scrum Mastera w organizacji, w której występuje SAFe.
 2. Zasady SAFe z perspektywy Scrum Mastera.
 3. Odkrywanie antywzorów Agile i Scrum.
 4. Program SAFe – krok po kroku.
 5. Wizualizacja i usprawnienie procesów przy wykorzystaniu Kanban i XP (eXtreme Programming).
 6. Budowanie wysokowydajnych zespołów.
 7. Poprawa wydajności programu dzięki zastosowaniu podejścia Inspect i Adapt.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna