SAFe® Advanced Scrum Master

Kod: advanced-scrum-master
Kategoria: SAFe
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, Scrum Masters, Product Owners, analitycy, management, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Celem tego dwudniowego szkolenia jest przygotowanie osób pełniących już rolę Scrum Mastera do roli lidera zespołów zwinnych zarówno na poziomie zespołu, programu, jak i na poziomie całej organizacji wdrażającej podejście Scaled Agile Framework (SAFe).

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki wspierania interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu SAFe i ciągłego doskonalenia współpracy. Spojrzą również na Scrum z szerszej perspektywy – frameworka wspierającego skalowane wytwarzanie rozwiązań IT oraz praktyki DevOps. Poznają również sposoby zastosowania Kanbana w celu wizualizacji przepływu wartości oraz znaczenie i techniki wspierania interakcji między architektami, osobami zarządzającymi produktem oraz innymi kluczowymi interesariuszami, zarówno w kontekście programu jak i z punktu widzenia całej organizacji.

Podczas szkolenia poznasz także przydatne narzędzia do budowania wysokowydajnych zespołów, a także dowiesz się jak radzić sobie z antywzorcami Agile i Scrum w przedsiębiorstwie.

Szkolenie umożliwia podejście do egzaminu Certified SAFe® Advanced Scrum Master.

Wyróżniki szkolenia

 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Advanced Scrum Master.
 • Nauka stosowania zasad SAFe w celu lepszej facylitacji wydarzeń projektowych, aktywizacji oraz coachingu w środowisku, w którym pracuje wiele zespołów Agile.
 • Nauka budowy zespołów o wysokiej wydajności i wspieranie rozwoju podejścia nieustannego rozwoju (ang. relentless improvement) w organizacji o dużej skali.
 • Poznanie antywzorców Agile i Scrum.
 • Nauka wspierania wdrażania praktyk inżynierskich, DevOps i architektury Agile.
 • Nauka stosowania Kanbana i eXtreme Programming (XP) w celu optymalizacji przepływ wartości i usprawniania pracy zespołów Agile.
 • Nauka sposobów facylitacji etapu planowania oraz realizacji programu SAFe oraz zdarzeń związanych z dostarczaniem kompleksowej wartości przez budowany produkt.
 • Poznanie znaczenia Communities of Practice (CoP) oraz nauka sposobów ich budowanie i wspierania ich działania.

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Jaka jest rola Scrum Mastera w organizacji, w której występuje SAFe.
 2. Zasady SAFe z perspektywy Scrum Mastera.
 3. Odkrywanie antywzorów Agile i Scrum.
 4. Program SAFe – krok po kroku.
 5. Wizualizacja i usprawnienie procesów przy wykorzystaniu Kanban i XP (eXtreme Programming).
 6. Budowanie wysokowydajnych zespołów.
 7. Poprawa wydajności programu dzięki zastosowaniu podejścia Inspect i Adapt.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.