Różnice pokoleniowe w branży IT

Kod: Soft-practices-generations
Kategoria: Kompetencje miękkie
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Grupa docelowa: Product Owners
hr
Scrum Masters
management
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Choć różnice między pokoleniami X i Y stały się już niemalże przysłowiowe, niewiele jest branż, w których widać je tak bardzo, jak w sektorze IT. Jest tak dlatego, ponieważ w odróżnieniu od innych branż, w których łatwiej jest utrzymać hierarchiczny model awansu i kompetencji bliski pokoleniu Y, w sektorze IT to osoby z pokolenia Y często są na absolutnej krawędzi, tzw.

bleeding edge, tego co nowe, skuteczne, warte implementacji. To pokolenie jako pierwsze dorastało z komputerami i internetem, były dla nich nie tyle narzędziem, co trwałym elementem życia – co dało im ogromny skok jakościowy w ich rozumieniu.

To oznacza, że w odróżnieniu od innych sektorów, bardzo łatwo o 25-letniego speca od IT, który kompetencyjnie pobija dużo starszych i bardziej doświadczonych kolegów o kilka długości. Ten 25-latek będzie miał jednak zupełnie inne oczekiwania od systemu pracy, struktury firmy i metod zarządzania, niż jego starsi koledzy czy przełożeni. Jeśli dodać do tego ogromny głód na specjalistów IT i rosnące – mimo wzrastającej podaży – zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży, firmy które nie są skłonne zmienić swojego podejścia do młodych przedstawicieli IT mogą odkryć, że mają problemy z dużą rotacją. Pracownicy dezerterują, nie godząc się na warunki, jakie otrzymują.

Aby zatrzymać takie osoby i je zaangażować niezbędne jest ich zrozumienie i zbudowanie odpowiedniego podejścia i kultury firmowej. Może to wymagać wyjścia z dotychczasowej perspektywy i przyjęcia tymczasowo sposobu myślenia innych osób, w tym najpopularniejsze sposoby myślenia osób z pokolenia Y.

Proponowane szkolenie oparte jest na koncepcji embodied cognition George’a Lakoffa i Marka Johnsona, a w szczególności jego adaptacji do myślenia o biznesie i kulturach biznesowych. Omówimy główne modele kultur biznesowych, przyjrzymy się temu jak takie kultury mogą działać, zidentyfikujemy zarówno kulturę funkcjonującą w Państwa firmie, jak i kulturę, jakiej oczekują Państwa pracownicy z pokolenia Y. Następnie rozplanujemy kroki, które umożliwią lepsze dopasowanie do potrzeb i oczekiwań tego pokolenia, w ramach założeń i celów strategicznych Państwa firmy.

Wszystkie szkolenia prowadzone są metodą aktywną, z dużym udziałem ćwiczeń i dyskusji, przedzielonych miniwykładami.

Wyróżniki szkolenia

 • wiedza oparta o sprawdzone modele psychologiczne
 • dostosowanie do branży IT
 • ćwiczenia w realnych przypadkach z życia projektu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Dominujące Struktury Poznawcze – Model Lakoffa i Johnsona
  1. Wprowadzenie do koncepcji dominujących struktur poznawczych
  2. Krótkie omówienie ich na przykładzie modeli Wspierającej Rodziny i Surowego Ojca w polityce.
 2. Identyfikacja Struktur Poznawczych - ćwicznie
  1. Identyfikacja DSP uczestników szkolenia
  2. Identyfikacja DSP w kulturze firmy
 3. Specyfika poszczególnych DSP, ze szczególnym uwzględnieniem DSP w pokoleniu Y
  1. Wskazanie na kluczowe oczekiwania
  2. Różnice w podejściu do firmy
  3. Lojalność
  4. Zaangazowanie
  5. Cele biznesowe
 4. Trening komunikacji z osobami z pokolenia Y
  1. Główne sytuacje konfliktowe
  2. Trening obchodzenia i rozwiązywania konfliktów zachodzących między przedstawicielami różnych pokoleń
 5. Opracowanie modyfikacji w kulturze firmy czyniących ją bardziej przyjazną dla pokolenia Y
  1. Weryfikacja systemowego podejścia do osób z pokolenia Y
  2. Zmiana zachowań i oczekiwań.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna