Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Django

Kod: python-django
Kategoria: Python
Forma: 50% wykłady / 50% ćwiczenia
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: architekci
developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Zakres szkolenia obejmuje informacje dotyczące tworzenia aplikacji webowych przy wykorzystaniu framworka Django.

Poza podstawowymi elementami frameworka, omówione zostaną także zagadnienia automatyzacji procesu deploymentu oraz zarządzania infrastrukturą, pomagające w szybkim i powtarzalnym wdrażaniu tworzonych projektów.

Przedstawiony zostanie także stos technologiczny popularnych bibliotek i aplikacji wykorzystywanych przy tworzeniu projektów w frameworku Django. Poruszone zostaną także kwestie bezpieczeństwa, profilowania i wydajności implementowanych rozwiązań.

W trakcie szkolenia zostanę zaprezentowane dobre praktyki tworzenia komponentów aplikacji webowych w frameworku Django z uwzględnieniem automatycznego testowania każdego z powstających elementów projektu.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Podejście do projektowania architektury aplikacji i systemu
 • Pułapki i najlepsze praktyki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wstęp
  1. Instalacja środowiska
  2. Stworzenie projektu
  3. Struktura projektu
  4. Ustawienia projektu
  5. Skrypt zarządzający manage.py
 2. Architektura frameworka
 3. Widoki
  1. Funkcyjne
  2. Klasowe
  3. Widoki generyczne
  4. Definiowanie struktury adresów URL
  5. Dekoratory
 4. Szablony
  1. Filtry
  2. Tagi
  3. Dziedziczenie
  4. Zawieranie
 5. ORM
  1. Modele
  2. Zapytania
  3. Managery
  4. Transakcje
  5. Migracje bazy danych (south)
  6. Profilowanie
  7. Optymalizacja
 6. Panel administratora
 7. Formy
  1. Definiowanie form
  2. Formy modelowe
 8. Middleware
  1. Wbudowane middleware
  2. Tworzenie własnych middleware
 9. Testowanie
  1. Jednostkowe
  2. Integracyjne
 10. Sygnały
  1. Odbieranie
  2. Wysyłanie
 11. Logowanie
  1. Konfiguracja
  2. Obsługa
  3. Filtrowanie
 12. Cachowanie
  1. Konfiguracja
  2. Cachowanie widoków
  3. Cachowanie templatów
  4. Cachowanie dowolnych danych
 13. Internacjonalizacja i lokalizacja
 14. Bezpieczeństwo
  1. Najpopularniejsze zagrożenia
  2. Typowe błędy
  3. Rozwiązania wbudowane w framework
 15. Popularne biblioteki i aplikacje
  1. Debugowanie i profilowanie projektu (django­debug­toolbar)
  2. Migracje bazy danych (south)
  3. Tworzenie RESTful API (django­rest­framework)
  4. Logowanie błędów (sentry)
  5. Wykonywanie zadań w tle (celery)
 16. Deployment i zarządzanie infrastrukturą
  1. Produkcyjny stos technologiczny (nginx/uwsgi)
  2. Automatyzacja procesu deploymentu (fabric)
  3. Automatyzacja zarządzania konfiguracją (ansible)


Pobierz program w formacie PDF

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń