Analiza danych z Power BI

Kod: power-bi
Kategoria: Analiza danych
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy, analitycy, management
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Podczas pierwszego dnia uczestnik zapozna się z istotą działania Power BI, zostanie przedstawiona koncepcja pracy z takimi narzędziami oraz zostaną omówione kluczowe funkcjonalności, na bieżąco potwierdzane praktycznymi przykładami.

Finalnym celem warsztatu będzie przygotowanie kompletnego rozwiązania analitycznego. Warsztat rozpocznie się od zadań importu danych, łączenia z różnymi zewnętrznymi źródłami, następnie zostanie przeprowadzona transformacja danych za pomocą wbudowanych narzędzi a także posługując się językiem DAX i R. Zostanie także stworzony model danych na którym będą przeprowadzane analizy z wykorzystaniem oferowanych możliwości wizualizacji danych.

Po warsztacie, uczestnik będzie gotowy do używania PowerBI w swojej codziennej pracy, a także wykorzystując go do własnych potrzeb. Będziesz w stanie dobrać odpowiednie funkcjonalności dla postawionych wymagań, przygotowywać rozwiązania w świetle dobrych praktyk.

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do Power BI
  1. Koncepcja pracy
  2. Dostępne wersje
  3. Instalacja oprogramowania
  4. Konfiguracja Power BI
 2. Importowanie danych
  1. Przegląd dostępnych połączeń
  2. Pobieranie danych z plików
  3. Podłączenie do bazy danych (Import, direct mode)
  4. Praca z wielowymiarowymi strukturami w Direct Query
  5. Import danych za pomocą skryptów R
  6. Omówienie importów używanych przez uczestników*
 3. Praca z modelem danych
  1. Tworzenie modelu danych
  2. Utworzenie relacji w modelu
  3. Tworzenie dodatkowych kolumn, kolumny obliczeniowe
  4. Miary z wykorzystaniem języka DAX
  5. Przygotowanie danych z R w Power BI
 4. Wizualizacja danych
  1. Przegląd dostępnych wizualizacji
  2. Stosowanie filtrowania
  3. Interakcje pomiędzy wykresami
  4. Wizualizacje w R
  5. Dobór odpowiednich wykresów do postawionych problemów
 5. Power BI Service
  1. Udostępnianie kontentu wewnątrz organizacji
  2. Korzystanie z gotowych paczek tematycznych
  3. Sety danych oraz planowanie odświeżania
 6. Możliwości rozszerzenia narzędzia o własne wizualizacje
  1. Zewnętrzne wizualizacje
  2. Wizualizacje w R
 7. Opis wdrażania wizualizacji poprzez bibliotekę pbiviz
 8. Przygotowanie wspólnie pełnego rozwiązania od A do Z


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna