noSQL - architektura i przegląd możliwości w ujęciu CqRS

Kod: nosql-rev
Kategoria: NoSQL
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Celem szkolenia jest świadomy wybór rozwiązań składowania danych alternatywnych w stosunku do SQL. Przegląd i analiza różnych kategorii baz danych oraz skorelowanie ich z klasycznymi bazami relacyjnymi pozwoli na szybsze przyswojenie tematu, dla uczestników zaznajomionych z bazami SQL. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętność wyboru kategorii rozwiązania składowania danych i poznają różne sposoby ich modelowania, dostosowane do wymagań biznesowych oraz wydajności. Nie zabranie w związku z tym wskazówek odnośnie doboru odpowiedniej architektury, w tym także modeli hybrydowych, złożonych zarówno z baz SQL oraz NoSQL. Szkolenie adresuje również metody radzenia sobie z ograniczoną spójnością danych, wprowadzając w świat DDD oraz CQRS. Podejście polyglot persistence będzie przedstawione na przykładzie architektury Command-query Responsibility Segregation gdzie model domenowy może być przechowywany np w bazie dokumentowej a wydajny model do odczytu np w bazie grafowej. Zapoznanie się z szeroką gamą dostępnych rozwiązań oraz stosowanymi modelami pozwala na podjęcie świadomej i lepszej decyzji na poziomie architektury systemu.

Największym atutem szkolenia jest część warsztatowa, która umożliwia zweryfikowanie teorii w praktyce. Uczestnicy uczą się również metod integracji nowo poznanych rozwiązań z rozwijanymi systemami, co pozwala w sposób efektywny wykorzystywać wiedzę nabytą w trakcie szkolenia, bezpośrednio po jego zakończeniu.

Wyróżniki szkolenia

 • realna złożoność przykładów
 • najlepsze praktyki
 • dobór klasy rozwiązania do klasy problemu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Typy baz danych - dobór do klasy problemu
  1. Bazy typu klucz-wartość
  2. Bazy kolumnowe
  3. Bazy dokumentowe
  4. Bazy grafowe
  5. Bazy szeregów czasowych (time-series)
 2. Porównanie baz NoSQL z relacyjnymi bazami SQL
  1. ACID vs. CAP i PACELC
  2. Skalowalność rozwiązań
  3. Wyzwania wynikające ze stosowania baz rozproszonych
 3. Modelowanie danych - dobór do klasy problemu
  1. Płaskie agregaty
  2. Zagnieżdżone obiekty
  3. Miękkie relacje
 4. Spójność danych - podejście strategiczne
  1. Eventual consistency a spójność wg ACID
  2. Projektowanie systemów eventual consistency
  3. W jaski sposób ograniczona spójność pomaga w zrozumieniu domeny?
 5. Dostęp do baz NoSQL z poziomu aplikacji
  1. Dostęp za pośrednictwem dedykowanych sterowników
  2. Wykorzystanie Spring Data jako abstrakcji dostępu do danych
 6. Przygotowanie systemu, wykorzystującego różne typy baz danych (ilość wykorzystanych rozwiązań dostosowana do ilości czasu i potrzeb)
  1. Redis jako rozwiązanie typu klucz-wartość
  2. Apache Cassandra jako baza kolumnowa
  3. Elasticsearch lub MongoDB jako baza dokumentowa
  4. Neo4j lub OrientDB jako przykład wykorzystania bazy grafowej
  5. Elasticsearch lub InfluxDB jako baza szeregów czasowych
 7. Architektura Command-query Responsibility Segregation
  1. Write model - dobór bazy do natury domeny
  2. Read model - dobór bazy do natury zapytań
  3. Integracja modeli


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • MySQL pod obstrzałem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Skalowanie i tuning MySQL.

  Autor Bottega:

  Mariusz Gil

 • The base problem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Relational, graph, document, in memory, key-value, search, stream, embedded - those are the most common database types. This talk will cover types of databases, their weaknesses, main players, strong points when to use them, and when it might not be the best idea and lastly how to combine them.

  Autor Bottega:

  Szymon Warda

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.