Test Driven Development w Node.js

Kod: craft-test-Node
Kategoria: Testowanie automatyczne
Forma: 10% wykłady / 90% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

TDD - praktyka, narzędzie, strategia wytwarzania oprogramowania.

Pomaga utrzymać skupienie i projektować dobre API w skali mikro. Jak każde inne narzędzie czy praktyka sprawdza się w wybranych kontekstach.

W trakcie 2 dniowego szkolenia Test-Driven Node.js nauczysz się projektować aplikacje Node.js z użyciem testów. Będziemy praktykować tzw. Londyńską szkołę TDD znaną również jako Outside-in development.

 • 1 dnia projektujemy testami od zera aplikację command-line do przetwarzania danych.
 • 2 dnia projektujemy testami API webowe oparte Express.js i bazę MongoDB.
Orientacyjna wielkość problemu to ok. 150 linii kodu produkcyjnego i ok. 300 linii testów dla każdej z aplikacji. Nauka odbywa się w 90% przez ćwiczenia praktyczne, wprowadzamy tylko minimum teorii niezbędnej do rozwiązywania problemów.

Nie będzie żadnych skrótów, szkolenie jest symulacją codziennej pracy z TDD w rzeczywistych projektach.

Czego się nauczysz

 • Projektować czysty i testowalny kod sterowany małymi, skupionymi na jednej rzeczy testami.
 • Patrzeć na testy przez pryzmat ROI (Return on Investment), unikać testowania tego samego po kilka razy i nadmiernej specyfikacji.
 • Projektować testowalny kod z “trudnymi” zależnościami tj. system plików, HTTP czy standardowe wyjście.
 • Wybierać najbardziej efektywny sposób testowania kodu asynchronicznego, gdzie część programu wykonuje się teraz, a część później.
 • Uzupełniać taktyczne decyzje TDD, strategicznymi decyzjami przy tablicy oraz zbierać potrzebne informacje za pomocą spike’ów.
 • Słuchać feedback’u od testów i odpowiednio poprawiać strukturę kodu oraz API które wystawiamy naszym kolaboratorom.
 • Zastępować biblioteki i narzędzia, praktykami i technikami dostępnymi na poziomie mechanizmów języka i platformy Node.js. Np. mock, stub, spy bez narzędzi/bibliotek.
 • W łatwiejszy sposób przekazywać intencje kodu produkcyjnego oraz kodu testów z wykorzystaniem nowych elementów ES6 i decydować kiedy ich użycie ma sens.
 • Stosować najbardziej przystępne elementy programowania funkcyjnego aby zmaksymalizować nasze opcje i wyjść poza programowanie z this/new/klasami.
 • Kwestionować wiele mainstreamowych narzędzi i praktyk. Wytłumaczę np. dlaczego nie używam bibliotek tj. nock, sinon, chai albo dlaczego DRY w testach jest przereklamowane.

Wyróżniki szkolenia

 • Londyńska szkoła TDD
 • Duży nacisk na elementy programowania funkcyjnego
 • Nietrywialne przykłady

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. TDD
  1. Praktyka, Narzędzie, Strategia - patrzenie na TDD z różnych perspektyw
  2. TDD jako narzędzie taktyczne - projektowanie prostych i rozszerzalnych API w skali mikro
  3. TDD a decyzje strategiczne - czyli dlaczego TDD nie zastępuje a wzbogaca tablicę i markery
  4. Spikes - rozpoznawanie natury problemu zanim zaczniemy pisać testy
 2. Testy
  1. ROI testów - patrzenie na testy przez pryzmat zysku z inwestycji i jak pisać testy które są tanie w utrzymaniu
  2. Testy jako mechanizm feedbacku - jak testy podpowiadają nam które fragmenty kodu poprawić
  3. Testy jednostkowe vs testy integracyjne - praktyczne przykłady pokazujące jak dobierać rodzaj testu w zależności od problemu
  4. Happy path vs unhappy path - testowanie sytuacji wyjątkowych i przypadków brzegowych
  5. Porównanie Londyńskiej szkoły TDD i szkoły z Chicago/Detroit
 3. Trudne zależności
  1. System plików
  2. Klient HTTP
  3. Baza danych
  4. Zamienniki testowe tj. mock, spy, stub
  5. Zarządanie danymi testowymi w testach integracyjnych z bazą
 4. TDD a kod asynchroniczny
  1. Projektowanie testowalnych API asynchronicznych
  2. Promisy i async/await - pisanie testów kodu asynchronicznego, które respektują sekwencyjne działanie naszego mózgu
 5. TDD z elementami programowania funkcyjnego
  1. Myślenie w kategorii przepływu danych
  2. Funkcje wyższego rzędu
  3. Domknięcia
  4. Kompozycja
  5. Pure functions
  6. Programowanie bez this/class/prototype
 6. Narzędzia
  1. Jak ograniczyć użycie narzędzi do testowania i jak sam język daje nam bardzo przydatne mechanizmy do testów
  2. Mocha
  3. Node.js assert
  4. Supertest


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna