Microservices - architektura infrastruktury mikroserwisów dla DevOps

Kod: Micro-Devops
Kategoria: DevOps
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: DevOps, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przedstawia gotowe i kompleksowe przepisy na stworzenie produkcyjnego środowiska dla systemu opartego o architekturę mikroserwisów.

Jest ono skierowane głównie dla osób zajmujących się przygotowaniem i utrzymywaniem efektywnej infrastruktury pod mikroserwisy. Główny nacisk kładziony jest na aspekt praktyczny.

Uczestnicy poznają poszczególne komponenty, techniki i strategie od strony teoretycznej, a następnie wykonują ćwiczenia praktyczne implementując te rozwiązania na swoim środowisku.


Wymagania:

 • umiejętność poruszania się po środowisku linuksowym korzystając z linii poleceń (większość ćwiczeń wymaga wykonywania poleceń i edytowania plików tekstowych)
 • podstawowa obsługa Git
 • znajomość koncepcji Continuous Delivery
 • laptop z zainstalowanym Virtualbox, 8GB ram i 50GB wolnej przestrzeni dyskowej


Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • potrafił używać narzędzia Vagrant do tworzenia testowych środowisk
 • potrafił wykonać podstawową automatyzację czynności administracyjnych i konfiguracyjnych za pomocą Ansible
 • znał korzyści wynikające z użycia kontenerów dla dostarczania mikroserwisów i potrafił osadzić prostą aplikację w kontenerze korzystając z Dockera
 • rozumiał korzyści związane z rejestracją usług (service registry) i potrafił to zaimplementować z użyciem usługi Consul
 • potrafił utworzyć pipeline dla automatycznego budowania i wdrażania/deploymentu kontenerów korzystając z Jenkinsa
 • wiedział jakie najważniejsze elementy należy monitorować i jak je zaimplementować z użyciem narzędzi Prometheus i Grafana
 • potrafił utworzyć system centralnego logowania opartego o Elasticsearch, Kibana i Logstash
 • znał zalety i metody wdrażania mikroserwisów na chmurze publicznej (AWS)


Wszystkie elementy będą wykorzystane w trakcie warsztatów, gdzie uczestnik samodzielnie będzie budował infrastrukturę najpierw poznając, a następnie dołączając jego kolejne części przystosowując je do obsługi mikroserwisów opartych na kontenerach dockerowych.Wyróżniki szkolenia

 • Kompleksowe podejście do narzędzi, skalowania i bezpieczeństwa
 • Najlepsze praktyki i wzorce
 • Dostęp do ekspertów posiadających doświadczenie w projektach dużej skali

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Przygotowanie infrastruktury pod mikroserwisy
  1. Vagrant jako narzędzie developerskie
  2. Docker i budowa obrazów
  3. Publikacja kontenerów
  4. Service discovery
  5. Centralne logowanie
 2. Automatyzacja zadań związanych z provisioningiem środowiska
  1. Wprowadzenie do Ansible
  2. Przygotowanie zadań Jenkins z użyciem DSL
  3. Deployment i rolling updates
 3. Efektywne utrzymywanie i kontrola
  1. Monitoring usług i zasobów
  2. Centralne logowanie
  3. Testowanie kontenerów
 4. Praca w środowiskach rozproszonych
  1. Chmura prywatna i publiczna
  2. Autoskalowanie i load balancing
  3. Usługi AWS
  4. Deployment aplikacji w chmurze


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.