Microservices - architektura infrastruktury mikroserwisów dla DevOps

Kod: Micro-Devops
Kategoria: DevOps
Forma: 30% wykłady / 70% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: DevOps, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie przedstawia gotowe i kompleksowe przepisy na stworzenie produkcyjnego środowiska dla systemu opartego o architekturę mikroserwisów.

Jest ono skierowane głównie dla osób zajmujących się przygotowaniem i utrzymywaniem efektywnej infrastruktury pod mikroserwisy. Główny nacisk kładziony jest na aspekt praktyczny.

Uczestnicy poznają poszczególne komponenty, techniki i strategie od strony teoretycznej, a następnie wykonują ćwiczenia praktyczne implementując te rozwiązania na swoim środowisku.


Wymagania:

 • umiejętność poruszania się po środowisku linuksowym korzystając z linii poleceń (większość ćwiczeń wymaga wykonywania poleceń i edytowania plików tekstowych)
 • podstawowa obsługa Git
 • znajomość koncepcji Continuous Delivery
 • laptop z zainstalowanym Virtualbox, 8GB ram i 50GB wolnej przestrzeni dyskowej


Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • potrafił używać narzędzia Vagrant do tworzenia testowych środowisk
 • potrafił wykonać podstawową automatyzację czynności administracyjnych i konfiguracyjnych za pomocą Ansible
 • znał korzyści wynikające z użycia kontenerów dla dostarczania mikroserwisów i potrafił osadzić prostą aplikację w kontenerze korzystając z Dockera
 • rozumiał korzyści związane z rejestracją usług (service registry) i potrafił to zaimplementować z użyciem usługi Consul
 • potrafił utworzyć pipeline dla automatycznego budowania i wdrażania/deploymentu kontenerów korzystając z Jenkinsa
 • wiedział jakie najważniejsze elementy należy monitorować i jak je zaimplementować z użyciem narzędzi Prometheus i Grafana
 • potrafił utworzyć system centralnego logowania opartego o Elasticsearch, Kibana i Logstash
 • znał zalety i metody wdrażania mikroserwisów na chmurze publicznej (AWS)


Wszystkie elementy będą wykorzystane w trakcie warsztatów, gdzie uczestnik samodzielnie będzie budował infrastrukturę najpierw poznając, a następnie dołączając jego kolejne części przystosowując je do obsługi mikroserwisów opartych na kontenerach dockerowych.Wyróżniki szkolenia

 • Kompleksowe podejście do narzędzi, skalowania i bezpieczeństwa
 • Najlepsze praktyki i wzorce
 • Dostęp do ekspertów posiadających doświadczenie w projektach dużej skali

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Przygotowanie infrastruktury pod mikroserwisy
  1. Vagrant jako narzędzie developerskie
  2. Docker i budowa obrazów
  3. Publikacja kontenerów
  4. Service discovery
  5. Centralne logowanie
 2. Automatyzacja zadań związanych z provisioningiem środowiska
  1. Wprowadzenie do Ansible
  2. Przygotowanie zadań Jenkins z użyciem DSL
  3. Deployment i rolling updates
 3. Efektywne utrzymywanie i kontrola
  1. Monitoring usług i zasobów
  2. Centralne logowanie
  3. Testowanie kontenerów
 4. Praca w środowiskach rozproszonych
  1. Chmura prywatna i publiczna
  2. Autoskalowanie i load balancing
  3. Usługi AWS
  4. Deployment aplikacji w chmurze


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna