Leading SAFe®

Kod: SAFe-lead
Kategoria: SAFe
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: analitycy, developerzy, architekci, management, Product Owners, Scrum Masters
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile poprzez wykorzystanie Scaled Agile Framework i jego zasad opartych na podejściu Lean, Agile, myśleniu systemowym (and systems thinking), rozwoju produktu i idei DevOps.

Będą także ćwiczyć umiejętności wspierania i realizacji poszczególnych elementów planowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI) oraz koordynowania zespołów wytwórczych w ramach „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART).

Szkolenie certyfikacyjne Leading SAFe przeznaczone jest przede wszystkim dla liderów i kadry menadżerskiej, którzy zainteresowani są zgłębieniem zasad i praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach Lean i Agile. Uczestnicy zdobędą wiedzę, dzięki której będą w stanie efektywnie wspierać transformację przedsiębiorstwa oraz budować kulturę organizacji pracy opartą na dostarczaniu wartości biznesowej.

Jako certyfikowany SAFe Agilist będziesz budować i wspierać zwinne zespoły i programy, wzmacniać podejście Lean Portfolio Management, budować podejście umożliwiające ciągłe dostarczanie zmian (ang. Continuous Delivery Pipeline) i kulturę DevOps, a także koordynować szerokopojęte strumienie wartości.

Szkolenie umożliwia podejście do egzaminu Certified SAFe® Agilist

Wyróżniki szkolenia

 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Agilist.
 • Poznanie podejścia SAFe do skalowania Agile oraz roadmapy do przeprowadzania zwinnych transformacji,
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile,
 • Poznanie możliwości dostosowania frameworka SAFe do potrzeb swojej organizacji,
 • Uczestnictwo w warsztatach symulujących wydarzenie PI Planning ( wydarzenia mającego na celu planowanie obejmujące horyzont 5 Sprintów/5 Przyrostów),
 • Poznanie zbioru technik niezbędnych dla wspierania i wzmacniania efektywnej współpracy zwinnych zespołów produktowych,
 • Poznanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do transformacji przedsiębiorstwa na podstawie zaprezentowanych informacji i przykładów oraz polecanych źródeł wiedzy i literatury uzupełniającej,
 • Poznanie mechanizmów zarządzania Lean-Agile Portfolio,

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Zrozumienie 5 podstawowych kompetencji Lean.
 2. Wprowadzenie do SAFe; poznanie ról, zasad i praktyk SAFe.
 3. Poznanie zastosowania praktyk i narzędzi SAFe.
 4. Zdobycie wiedzy na temat budowania zwinnego zespołu.
 5. Zwinny Rozwój Oprogramowania.
 6. Agile Release Train.
 7. Zdobycie umiejętności budowania rozwiązań biznesowych i systemów Lean.
 8. Skalowanie przywództwa.
 9. Przygotowanie do oficjalnej certyfikacji SAFe.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna