Leading SAFe®

Kod: SAFe-lead
Kategoria: SAFe
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, Scrum Masters, Product Owners, analitycy, management, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile poprzez wykorzystanie Scaled Agile Framework i jego zasad opartych na podejściu Lean, Agile, myśleniu systemowym (and systems thinking), rozwoju produktu i idei DevOps.

Będą także ćwiczyć umiejętności wspierania i realizacji poszczególnych elementów planowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI) oraz koordynowania zespołów wytwórczych w ramach „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART).

Szkolenie certyfikacyjne Leading SAFe przeznaczone jest przede wszystkim dla liderów i kadry menadżerskiej, którzy zainteresowani są zgłębieniem zasad i praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach Lean i Agile. Uczestnicy zdobędą wiedzę, dzięki której będą w stanie efektywnie wspierać transformację przedsiębiorstwa oraz budować kulturę organizacji pracy opartą na dostarczaniu wartości biznesowej.

Jako certyfikowany SAFe Agilist będziesz budować i wspierać zwinne zespoły i programy, wzmacniać podejście Lean Portfolio Management, budować podejście umożliwiające ciągłe dostarczanie zmian (ang. Continuous Delivery Pipeline) i kulturę DevOps, a także koordynować szerokopojęte strumienie wartości.

Szkolenie umożliwia podejście do egzaminu Certified SAFe® Agilist

Wyróżniki szkolenia

 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Agilist.
 • Poznanie podejścia SAFe do skalowania Agile oraz roadmapy do przeprowadzania zwinnych transformacji,
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile,
 • Poznanie możliwości dostosowania frameworka SAFe do potrzeb swojej organizacji,
 • Uczestnictwo w warsztatach symulujących wydarzenie PI Planning ( wydarzenia mającego na celu planowanie obejmujące horyzont 5 Sprintów/5 Przyrostów),
 • Poznanie zbioru technik niezbędnych dla wspierania i wzmacniania efektywnej współpracy zwinnych zespołów produktowych,
 • Poznanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do transformacji przedsiębiorstwa na podstawie zaprezentowanych informacji i przykładów oraz polecanych źródeł wiedzy i literatury uzupełniającej,
 • Poznanie mechanizmów zarządzania Lean-Agile Portfolio,

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Zrozumienie 5 podstawowych kompetencji Lean.
 2. Wprowadzenie do SAFe; poznanie ról, zasad i praktyk SAFe.
 3. Poznanie zastosowania praktyk i narzędzi SAFe.
 4. Zdobycie wiedzy na temat budowania zwinnego zespołu.
 5. Zwinny Rozwój Oprogramowania.
 6. Agile Release Train.
 7. Zdobycie umiejętności budowania rozwiązań biznesowych i systemów Lean.
 8. Skalowanie przywództwa.
 9. Przygotowanie do oficjalnej certyfikacji SAFe.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.