Java Server Faces 2

Kod: Java-EE-JSF 2
Kategoria: Java EE
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Program został skontrowany tak aby przedstawić zagadnienia w kontekście konkretnych problemów, które ilustrują praktyczne wykorzystanie każdej z funkcjonalności JSF.

Program szkolenia zawiera rozszerzenie o najlepsze praktyki projektowe i architektoniczne.

Tematyka szkolenia obejmuje wszystkie cechy frameworka JSF 2.0 istotne z punktu widzenia developera aplikacji.

Wyróżniki szkolenia

 • Prezentujemy typowe jak i mniej typowe pułapki
 • Przykłady o realnym poziomie komplikacji
 • Duży zakres przydatnych trików i sztuczek

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wstęp do Servlet API
  1. Servlety, Filtry, Zdarzenia kontenera
 2. Architektura aplikacji web
  1. Warstwy i ich charakterystyka
  2. Przegląd podejść warstwowych
   1. Miejsce Encji JPA w modelu
  3. Ewolucja MVC
   1. MVP, MVVC
 3. Ogólna idea frameworka
  1. Klasy systemów do których się aplikuje oraz przypadki gdy NIE jest odpowiedni
 4. JSF 1.2 – krótki wstęp i wprowadzenie w kontekst nowej wersji
  1. Typowe problemy i ich obejścia
  2. Przegląd istniejących rozwiązań, które stały się inspiracją dla JSF 2.0
 5. Konfiguracja i przegląd narzędzi
 6. Wstęp do Facelets
  1. Szablony
   1. Parametry szablonów
   2. Wyliczanie szablony w runtime
   3. Technika reużywalnych "płytek"
  2. Różnice w stosunku do JSP
  3. Konwencje i najlepsze praktyki
 7. Cykl życia żądania – aspekty praktyczne
 8. Model komponentów
  1. Wygodne adnotacje dla backing beanów i komponentów pomocniczych
  2. Wykorzystanie Standardowych adnotacji JSR-250
  3. Zasięgi komponentów i ich zastosowanie – dobór do problemu
   1. Zasięg View - rozwiązanie problemu klikalnych list
   2. Zasięg Flash w kontekście paradygmatu POST GET REDIRECT
  4. Inicjowanie modelu w Stylu Pull
  5. Metody callback – nieocenione narzędzie
  6. Wstrzykiwanie zależności
   1. Techniki separacji modeli widoku i kontrolerów
   2. Techniki optymalizacji zużycia pamięcia dzięki ograniczaniu czasu życia obiektów
 9. Walidacja modelu
  1. Walidatory Standardowe
  2. Tworzenie własnych walidatory
  3. Składowe standardu The Bean Validation JSR (JSR-303)
   1. Wsparcie ze strony JSF
 10. Konwersja obiektów
  1. Konwertery standardowe (automatyczne) i własne
  2. Typowe zastosowania: listy rozwijane o wartościach obiektowych
 11. Komponenty wizualne
  1. Bindowanie
  2. Manipulacja
  3. Projektowanie formularzy pod kątem testowalności Selenium
   1. Wykorzystanie CSS do nadawania semantycznej struktury stronom
 12. Wsparcie dla REST
  1. Problemy z JSF 1.x
  2. Styl Pull (napełnianie modelu przy pomocy reguł nawigacji lub adnotacji)
  3. Nawigacja zorientowana na URL i zagadnienie bookmarkable
 13. Model nawigacji
  1. Reguły warunkowe
  2. Uproszczenie mapowania
  3. Wsparcie dla GET
  4. Obsługa błędów
  5. Orientacja nawigacji na RESTfull
  6. Najlepsze praktyki odnośnie wyboru stylu nawigacji
 14. Wygodne tworzenie własnych komponentów
  1. Wykorzystanie Facelets - komponenty kompozytowe
  2. Standardowa konwencja
  3. Zarządzanie zasobami komponentów
 15. Wsparcie dla AJAX
  1. Zasada działania
  2. API dla AJAX
  3. Techniki optymalizacji działania formularzy
 16. Koncepcja Etapów/Poziomów Projektu oraz jej praktyczne wykorzystanie
 17. Typowe zagadnienia i problemy
  1. Formularze master-detail
  2. Formularze edycja/podgląd
  3. Listy i konwertery obiektów
  4. Wyskakujące okienka
 18. Testowanie warstwy prezentacji
  1. Behaviour Driven Development
  2. Techniki Scenariuszy akceptacyjnych
  3. Narzędzia
   1. JBehave - wykonywalne specyfikacje
   2. Selenium - automatyczna interakcja jako implementacja scenariuszy w JBehave


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna