Programowanie w JavaScript (zawiera jQuery)

Kod: master-core
Kategoria: Webmaster
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów tworzących dynamiczny Frontend aplikacji.

Zakres szkolenia obejmuje zarówno podstawy jak i zagadnienia zaawansowane

Podczas pierwszego dnia szkolenia kładziemy szczególny nacisk na zmianę myślenia i nawyków programistycznych wyrobionych podczas programowania w innych językach tak aby uczestnicy zaczęli "czuć" filozofię programowania w JS.

Wyróżniki szkolenia

 • Zawiera wzorce i najlepsze praktyki
 • Aspekty bezpieczeństwa
 • Elementy HTML 5

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do JavaScript
 2. Składnia języka
  1. Operatory i wyrażenia
  2. Tablice i mapy
  3. Dynamiczne typowanie
  4. Zmienne i obiekty
  5. Object Oriented poprzez prototypowanie
  6. Funkcje, metody i zdarzenia w JavaScript
  7. Instrukcje imperatywne
  8. Własne obiekty w JavaScript
  9. References
  10. Function Overloading
  11. Scopes
  12. Closures
  13. Contexts
  14. Reużywalny kod
  15. Prototypal Inheritance
  16. Namespacing
 3. Obiekty w JavaScript
  1. Wprowadzenie do obiektów w języku JavaScript
  2. Obiekt typu String
  3. Obsługa ciągów znaków
  4. JavaScript Regular Expressions
  5. Obiekt typu Array
  6. Obiekt typu Date - ustawianie i odczytywanie informacji typu czas
  7. Obiekt typu Math
 4. JavaScript praktycznie
  1. Czysty kod
  2. Umiejscowienie kodu
  3. Generowanie kodu JavaScript
  4. Generowanie HTML w JavaScript
  5. Wzorce projektowe JS
 5. Środowisko przeglądarki
  1. Operowanie na Document Object Model (DOM)
  2. JavaScript Document Object Model (DOM)
   1. Obiekt typu window
   2. Obiekt typu document
   3. Obiekt typu image
   4. Obiekt typu history
   5. Obiekt typu location
   6. Obiekt typu navigator
 6. Debugowanie JavaScript – narzędzia i najlepsze praktyki
  1. Chrome
  2. Firefox
  3. Opera
  4. Internet explorer
 7. Formularze
  1. Tworzenie interaktywnych formularzy w JavaScript
  2. Techniki walidacji
  3. Dynamika formularzy
 8. Biblioteki JavaScript
  1. jQuery
   1. Selectors
   2. DOM Traversing and Manipulation
   3. Events
   4. Effects
   5. AJAX
  2. jQuery UI
   1. Przegląd komponentów (kontrolek)
   2. Tworzenie własnych komponentów
   3. Korzystanie z pluginów jQuery UI
  3. Bootstrap
  4. Backbone.js
   1. Models
   2. Views
   3. Events
   4. Templates
   5. Collections
   6. Routers
 9. CoffeeScript
  1. Składnia
  2. Debuging
 10. AJAX
  1. Idea i zastosowanie
  2. Implementacja w jQuery
 11. Testowanie JavaScript
  1. Testowanie jednostkowe
  2. Jasmine
  3. Chai.js
  4. Sinon.js
 12. Przykładowe realizacje
  1. Grafika
  2. Animacja
  3. Interakcja
  4. Oddzielanie warstwy JavaScript od HTML
  5. Canvas
  6. Biblioteki do obsługi grafiki wektorowej
  7. Biblioteki animacji 2D
  8. Biblioteki animacji 3D


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna