Java 11 LTS - nowy standard. Nowości i migracja z Java 8

Kod: Java-SE-java11
Kategoria: Java Standard Edition
Forma: 40% wykłady / 60% ćwiczenia
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów i projektantów, którzy na co dzień programują w Javie i chcą być gotowi do migracji rozwiązań z Java 8 do nowej wersji LTS.

Program szkolenia oprócz nowej koncepcji modułowości (projekt Jigsaw) zawiera również zmiany i nowości w języku, kompilatorze oraz maszynie wirtualnej.

Duża liczba ćwiczeń pozwoli na praktyczne zapoznanie się omawianymi zagadnieniami i gotowość do ich wykorzystania w rozwijanych projektach.

Uwaga. W przypadku migracji z Java 7 (lub starszej) zalecane jest rozszerzenie programu o nowości w Java 8 oraz programowanie funkcyjne (w zależności od wybranego zakresu dodatkowe 1 lub 2 dni). Dodatkowo w przypadku migracji z Java 9 lub 10, szkolenie również może być częściowo skrócone poprzez skrótowe potraktowanie znanych elementów.

Wyróżniki szkolenia

 • Zrozumienie korzyści oraz wyzwań związanych z nową koncepcją modułowości
 • Poznanie sposobów efektywnego wykorzystania nowości i ulepszeń w Java 9/10/11
 • Dostosowanie/migrację istniejących rozwiązań z Java 8/9/10 do Java 11+

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Przegląd kluczowych obszarów zmian i nowości
  1. Java 9
  2. Java 10
  3. Java 11
 2. Zmiany w języku - Java 9/10/11
  1. inferencja typu zmiennych lokalnych
   1. także w lambdach
  2. prywatne metody w interfejsach
  3. bardziej zwięzłe try-with-resources
  4. "<>" w klasach anonimowych
  5. "_" - niedozwolone w nazwie zmiennej
 3. Większe zmiany w API - Java 9/10/11
  1. process API
  2. reactive streams
  3. stack walker
  4. uspraweniania w stosie sieciowym - nowy klient HTTP - `java.net.http`
  5. Variable Handles - częściowy zamiennik dla `sun.misc.Unsafe`
  6. logging redirection
  7. Nashhorn deprecation
 4. Pozostałe zmiany w API - Java 9/10/11
  1. kolekcje
  2. strumienie
  3. łańcuchy tekstowe
  4. operacje na plikach
  5. usunięcie przestarzałego API
 5. Wprowadzenie do modułowości
  1. motywacja i ogólne założenia (JSR 376 - Java Platform Module System)
  2. silna enkapsulacja
  3. zależności między modułami
  4. podział na moduły w JDK
  5. tryby działania
  6. narzędzia wspomagające (jdeps, ...)
 6. Praca z modułami
  1. definiowanie modułów
  2. używanie modułów
  3. ograniczenia w dostępie
  4. refleksja
  5. nienazwane moduły
 7. Migracja kodu do Java 11
  1. tryb pobłażliwości
  2. prywatne API (`sun.*`)
   1. wybrane opcje migracji
  3. praca z niezmodularyzowanych kodem
  4. modularyzacja aplikacji
   1. dobre praktyki
 8. Zmiany w JVM
  1. multi-release JAR
  2. zmiany związane z wydajnością
  3. G1 jako podstawowy algorytm Garbage Collection
   1. Parallel Full GC for G1
  4. Epsilon: An Arbitrarily Low-Overhead Garbage Collector
  5. zmiany w kompilatorze
  6. zmiany w wersjonowaniu
  7. Flight Recorder
  8. Low-Overhead Heap Profiling
  9. Experimental Java-Based JIT Compiler
  10. Thread-Local Handshakes
  11. Garbage-Collector Interface
  12. Heap Allocation on Alternative Memory Devices
  13. Ahead-of-Time Compilation
  14. Application Class-Data Sharing
 9. Inne zmiany
  1. REPL/jshell
  2. kryptografia - w tym krzywe eliptyczne
  3. nowszy Unicode
  4. uruchamianie plików .java
  5. TLS 1.3
  6. Time-Based Release Versioning
 10. Powiązane aspekty
  1. licencjowanie i okres wsparcia - Oracle JDK vs OpenJDK
   1. wybór dystrybucji do produkcyjnego zastosowania
  2. wsparcie IDE
  3. wsparcie systemów budowania
   1. Gradle
   2. Maven
  4. wsparcie w popularnych frameworkach i bibliotekach
  5. budowanie mniejszych obrazów uruchomieniowych (run-time images)
 11. Większe planowane zmiany na Java 12+
  1. Raw String Literals
  2. Switch Expressions
 12. Nowości w Java 8 i programowanie funkcyjne (opcjonalnie przy migracji z Java 5/6/7)
  1. zakres tego punktu do indywidualnego ustalenia w oparciu o szkolenie "Java - myślenie funkcjyjne"


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna