iOS - zagadnienia zaawansowane

Kod: ios-advanced
Kategoria: iOS
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 1-5 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o programistach platformy iOS pragnących poszerzyć swój warsztat, poznać nowe podejścia i narzędzia oraz przygotować się do projektów większej skali w celu uniknięcia typowych pułapek.

Program szkolenia jest ramą zagadnień, z której można dowolnie budować wg. potrzeb własne dedykowane programy.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

  • Praktyczna wiedza zdobyta w projektach dużej skali
  • Architektura i wzorce projektowe
  • Typowe pułapki oraz najlepsze praktyki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

  1. Profilowanie aplikacji na urządzeniu za pomocą narzędzia Instruments.
  2. Animowanie elementów UI za pomocą CoreAnimation.
  3. MapKit i CoreLocation - wbudowanie mapy i usługi lokalizacyjne
  4. TextKit i NSAttributedString - praca ze sformatowanymi ciągami znaków
  5. CoreData - mapowanie obiektowo-relacyjne


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń