Projektowanie, tworzenie i testowanie aplikacji mobilnych na platformie iOS

Kod: ios-core
Kategoria: iOS
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 4 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o programistach pragnących rozpocząć pracę na platformie iOS oraz rozwinąć kompetencja do poziomu biegłego.

Szkolenie zawiera szereg praktycznych rozwiązań opracowanych na podstawie doświadczeń w dojrzałych projektach.

Program szkolenia został rozszerzony o aspekty architektury, wzorców i testowania automatycznego.

Wymagania

Umiejętność programowania w dowolnym języku obiektowym oraz komputery Mac z zainstalowanym środowiskiem Xcode 5.x

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Aspekty wydajności
 • Architektura i wzorce projektowe
 • Typowe pułapki oraz najlepsze praktyki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Język Objective-C.
  1. Cel: Stworzenie projektu z szablonu, uruchomienie na symulatorze
  2. Metody - a właściwie komunikaty (dynamiczna natura języka)
  3. Klasy, protokoły, kategorie (czyli: klasy, interfejsy i mixiny)
  4. Properties (czyli pola i niejawne gettery i settery)
  5. Typy kolekcji (tablice, słowniki, zbiory)
  6. Typu mutable i immutable
  7. Wzorce projektowe: MVC, delegat, obserwator
  8. Zarządzanie pamięcią: automatyczne (ARC) i manualne. Pule auto-release.
  9. Bloki kodu (closures)
  10. Architektura aplikacji iOS (AppDelegate, Info.plist, Pętla zdarzeń)
  11. Cykl życia aplikacji (Przechodzenie do tła, powrót)
 2. Narzędzia developerskie - przegląd
  1. Xcode.
  2. Workspace i projekty.
  3. Schematy.
  4. Statyczny analizator kodu.
  5. XCTest - framework do testów,
   1. pisanie testów i uruchamianie
 3. UIKit - biblioteka do programowania interfejsu
  1. Cel: budowanie prostej aplikacji mieszczącej się na jednym ekranie
  2. ViewController - kontroler widoku.
  3. Wykorzystanie Interface Buildera do projektowania interfejsu.
  4. Komponenty: Pola tekstowe, przyciski, suwaki, jak z nich korzystać (wzorzec delegate)
  5. Łączenie komponentów z kodem: IBOutlet, Action.
  6. Auto-layout: system dostosowania układu elementów na ekranie na podstawie zadanych ograniczeń
  7. Budowanie aplikacji z widokiem listy (UITableViewController)
   1. Budowanie własnych komórek listy (UITableViewCell)
  8. Budowanie aplikacji z wieloma ekranami
   1. Przełączanie między częściami aplikacji za pomocą Tab Bar.
   2. UINavigationController - stos widoków - przechodzenie do kolejnych ekranów i powrót.
   3. Przejścia między ekranami z wykorzystaniem Storyboard
 4. Zagadnienia dodatkowe
  1. Testy jednostkowe XCTest
  2. Menedżer zależności CocoaPods (gdy zostanie użyta jakaś zewnętrzna biblioteka)
  3. Parser JSON i XML.
  4. Pobieranie danych z web-services.
  5. Zapisywanie/odczytywanie preferencji aplikacji.


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń