Event Sourcing w .NET

Kod: NET-arch-es
Kategoria: Architektura .NET
Forma:
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: developerzy, architekci
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie kierowane jest do programistów .NET, pragnących zbudować i/lub udoskonalić kompetencje związane z aplikowaniem podejścia Event Sourcingu i tworzenia architektur zorientowanych na zdarzenia. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do aplikowania Event Sourcingu w projektach, w których uczestniczą.

Wiedza ta gruntowana jest poprzez szereg ćwiczeń, zaczynając od ćwiczeń modelarskich, przechodząc przez projektowanie poszczególnych agregatów i zdarzeń, kończąc na działającym module usługi.

Dodatkowo, większość z zadań związanych z implementacją pokazuje równocześnie sposoby na przetestowanie danego obszaru aplikacji/usługi, zapewniając utrzymanie wysokiego poziomu dostarczanego rozwiązania.

Wyróżniki szkolenia

 • Szkolenie "Event Sourcing w .NET" to nie czysta teoria, ale także dużo praktyki. W każdym module wykonamy kilka ćwiczeń ewoluując projekt od fazy wymagań i modelowania, po ostateczny jego kształt.
 • Szkolenie skupia się na skalowalność aplikacji i usług oraz możliwość dobrego i szybkiego adresowania występujących błędów.
 • Trener jest współtwórcą popularnej szyny zdarzeń.

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Podstawy Domain Driven Design
  1. Wzorce strategiczne
  2. Wzorce taktyczne
 2. Event Sourcing
  1. Zdarzenia i agregaty
  2. Event Sourcing vs Domain Events
  3. Tworzenia agregatów w oparciu o zdarzenia
  4. Testowanie agregatów
 3. Zorientowanie na zdarzenia
  1. Widoki
  2. Procesy
  3. Testowanie widoków i procesów
 4. Przechowywanie danych
  1. EventStore - zdarzeniowa baza danych
  2. Marten - PostgreSQL
  3. StreamStone - Azure Table Storage
 5. Struktura zdarzeń
  1. Schemat i jego brak
  2. Serializacja
  3. Wersjonowanie
  4. Metadane
 6. Aplikacje i usługi
  1. Web API i REST
  2. HATEOAS i hypermedia
  3. Integracje
 7. Zaawansowane modelowanie
  1. Unikatowość
  2. Pivotowanie modeli
  3. Temporalność
 8. Scenariusze zaawansowane
  1. Podejście ewolucyjne
  2. Wdrożenia
  3. Błędy i aktualizacje danych
  4. Kontrakty
  5. Kiedy nie stosować


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.