Event Sourcing w .NET

Kod: NET-arch-es
Kategoria: Architektura .NET
Forma:
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie kierowane jest do programistów .NET, pragnących zbudować i/lub udoskonalić kompetencje związane z aplikowaniem podejścia Event Sourcingu i tworzenia architektur zorientowanych na zdarzenia. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do aplikowania Event Sourcingu w projektach, w których uczestniczą.

Wiedza ta gruntowana jest poprzez szereg ćwiczeń, zaczynając od ćwiczeń modelarskich, przechodząc przez projektowanie poszczególnych agregatów i zdarzeń, kończąc na działającym module usługi.

Dodatkowo, większość z zadań związanych z implementacją pokazuje równocześnie sposoby na przetestowanie danego obszaru aplikacji/usługi, zapewniając utrzymanie wysokiego poziomu dostarczanego rozwiązania.

Wyróżniki szkolenia

 • Szkolenie "Event Sourcing w .NET" to nie czysta teoria, ale także dużo praktyki. W każdym module wykonamy kilka ćwiczeń ewoluując projekt od fazy wymagań i modelowania, po ostateczny jego kształt.
 • Szkolenie skupia się na skalowalność aplikacji i usług oraz możliwość dobrego i szybkiego adresowania występujących błędów.
 • Trener jest współtwórcą popularnej szyny zdarzeń.

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Podstawy Domain Driven Design
  1. Wzorce strategiczne
  2. Wzorce taktyczne
 2. Event Sourcing
  1. Zdarzenia i agregaty
  2. Event Sourcing vs Domain Events
  3. Tworzenia agregatów w oparciu o zdarzenia
  4. Testowanie agregatów
 3. Zorientowanie na zdarzenia
  1. Widoki
  2. Procesy
  3. Testowanie widoków i procesów
 4. Przechowywanie danych
  1. EventStore - zdarzeniowa baza danych
  2. Marten - PostgreSQL
  3. StreamStone - Azure Table Storage
 5. Struktura zdarzeń
  1. Schemat i jego brak
  2. Serializacja
  3. Wersjonowanie
  4. Metadane
 6. Aplikacje i usługi
  1. Web API i REST
  2. HATEOAS i hypermedia
  3. Integracje
 7. Zaawansowane modelowanie
  1. Unikatowość
  2. Pivotowanie modeli
  3. Temporalność
 8. Scenariusze zaawansowane
  1. Podejście ewolucyjne
  2. Wdrożenia
  3. Błędy i aktualizacje danych
  4. Kontrakty
  5. Kiedy nie stosować


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna