Enterprise Java Beans 3.0/3.1

Kod: Java-EE-EJB
Kategoria: Java EE
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Program szkolenia omawia kluczowe składowe platformy Java EE ze szczególnym naciskiem na EJB.

W programie znajdują się również aspekty architektury systemów oraz wzorców Java EE.

Program szkolenia kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty wykorzystania technologii Enterprise Java Beans 3.0 oraz pragmatyczne podejście do jej składników.

Szkolenie zostało opracowane jako ewentualny moduł szkolenia z kompleksowego rozwiązania Aplikacje Web oparte o Seam Framework. Szkolenie może zostać również połączone ze szkoleniem z JSF i JPA w celu zbudowania pełnego rozwiązania na czystej platformie Java EE.

Projekt referencyjny

Sprawdź naszą implementację przykładowego projektu DDD+CqRS opartą o EJB 3.1 : Sample Leaven.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Omawiamy architektury systemów
 • Przykłady o realnym poziomie komplikacji
 • Zwracamy uwagę na aspekty projektowania aplikacji
 • Omawiamy dokładnie techniki Inversion of Control w ujęciu praktycznym podając kontekst zastosowania

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wstęp do technologii EJB i profili Java EE
 2. Konfiguracja serwera JBoss
 3. Architektury warstwowe
  1. Odpowiedzialności warstw
  2. Sposoby komunikacji pomiędzy warstwami
  3. Tier a Layer
  4. 3 warstwy
  5. 4 warstwy - podejście z DDD
   1. UI
   2. Aplikacja (API serwera, model Use Case)
   3. Domena (reguły biznesowe)
   4. Infrastruktura techniczna (persystencja, kolejki, itd)
 4. Inżynieria Java EE
  1. Przegląd wzorców projektowych Java EE
  2. Przegląd wzorców integracyjnych
 5. Komponenty
  1. Architektura CDI (Context and Dependency Injection)
   1. Zrozumienie kontekstów i ich zasięgu
   2. Co i kiedy wstrzykiwać (a kiedy nie ma to sensu)
   3. Najlepsze techniki wstrzykiwania
    1. Wykorzystanie wstrzykiwania do budowania systemów otwartych na rozbudowę poprzez pluginy
  2. Sesyjne
   1. Stanowe i Bezstanowe
    1. Konsekwencje wynikające ze stosowania komponentów stanowych - problemy ze skalowaniem
   2. Współdzielenia stanu w komponentach Singleton i problemy współbieżnego dostępu
   3. Wywołania asynchroniczne metod w EJB
   4. Cykl życia komponentów
   5. Dobór komponentu do problemu
   6. Wyjątki
    1. Obsługa i sterowanie transakcjami
  3. Encyjne przegląd - kompleksowe szkolenie w module JPA
  4. JMS i komponenty Sterowane komunikatami - praktyczne wykorzystanie
   1. Architektura JMS
    1. Połączenia i sesje
    2. Typy komunikatów
    3. Czym kierować się wybierając: Topic i Queue
    4. Niezawodność
    5. Persystencja komunikatów
    6. Potwierdzenia i retransmisja
    7. Tryby potwierdzeń
    8. Odtwarzanie sesji
    9. Transakcje i pułapki
    10. Priorytety
   2. Architektury systemów sterowanych zdarzeniami
    1. Event Broker
    2. Problemy ze spójnością danych
    3. Event Bus
    4. Problem Eventually Consistent
   3. Zastosowania
    1. Asynchroniczność przetwarzania masowych danych
    2. Zwiększanie responsywaności
    3. Integracja systemów
  5. Efektywna tworzenie komponentów EJB za pomocą embedded container
 6. Mechanizm przechwytywania – interceptory
  1. Wykorzystanie potencjału interceptorów jako namiastki Aspect Oriented Programming
  2. Praktyczne wykorzystanie do budowy własnych frameletów (nano frameworków)
  3. Praktyczne wykorzystanie do hermetyzacji logiki ortogonalnej do biznesowej
 7. Transakcje na platformie Java EE - przegląd, szczegóły w szkoleniu JPA
  1. Wstęp teoretyczny (acid, poziomy izolacji)
  2. Deklarowanie
  3. Sterowania wyjątkami
  4. Propagacja transakcji
   1. Siedem scenariuszy - praktyczne przykłady dla każdego scenariusza
  5. Problem izolacji transakcji
 8. Bezpieczeństwo systemów Java EE
  1. Aspekty bezpieczeństwa aplikacji korporacyjnych
  2. Zabezpieczania aplikacji w środowisku Java EE
   1. Konfiguracja środowiska i serwera aplikacyjnego
   2. Wykorzystanie JAAS w środowisku zarządzanym
  3. Model bezpieczeństwa oparty o role
  4. Zabezpieczanie aplikacji na serwerze JBoss
   1. Autentykacja z wykorzystaniem JNDI
   2. Deklaratywne i programowalna obsługa autoryzacji
  5. Zaawansowane zagadnienie bezpieczeństwa Java EE
   1. Wybór podejścia realizacji JAAS login module
   2. Implementacja login module opartego o bazę danych
 9. Dodatkowe usługi - przegląd
  1. Servlety jako niezastąpione narzędzie – rzeczywiste przykłady praktycznego wykorzystania
  2. Filtry
  3. Listenery
  4. Konfiguracja usługi Timer
  5. WebServices


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń