Azure dla analityków danych

Kod: azure-analiza
Kategoria: Azure
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Odbiorcy: analitycy, architekci, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie jest przeglądem przez usługi dostępne w Microsoft Azure i ich wykorzystanie w procesach analizy danych.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób pracujących nad obróbką i zbogacaniem danych z usługami Data Analysis i Machine Learning.

Podczas szkolenia prezentowany jest szeroki przekrój technologii. Jej praktyczne zastosowanie, anty wzorce użycia, ceny i doświadczenia z własnego użycia.

Program jest ogólną ramą merytoryczną. Jego realizacja wykracza poza 3 dni. W trakcie analizy przedszkoleniowej wybieramy usługi i grupy usług, które będą przydatne dla zespołu i skupiamy się tylko na nich w trakcie szkolenie.

Wyróżniki szkolenia

 • Zakres programu dostosowany do potrzeb zespołu
 • Ukierunkowanie na praktyczne wykorzystanie przekazanej wiedzy
 • Dobór narzędzia do klasy problemu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Tworzenie i zarządzanie środowiskiem Azure z użyciem Terraform.
 2. Przechowywanie danych
  1. Cosmos DB
   1. teoria różnych typów baz danych
   2. modelowanie danych w różnych typach baz danych (klucz-wartość, bazy szeroko kolumnowe, dokumentowe, grafowe)
   3. wstęp do CosmosDB
   4. struktura kosztów
   5. czym jest PartitionKey i jak jego dobór wpływa na koszty i spójność danych
   6. API obiektowe Cosmos DB
   7. wykorzystanie lokalnego emulatora
   8. API grafowe CosmosDB
   9. API Azure Table Storage
  2. Azure Search
   1. wstęp do baz full text search
   2. wykorzystanie baz do analizy danych
   3. Kibana
  3. Azure functions jako triggery bazodanowe i sposób na integrację usług
 3. Procesowanie danych
  1. Azure ML Studio
   1. wykorzystanie gotowych modeli
   2. tworzenie modeli z użyciem edytora (przedstawienie jak łączyć gotowe klocki we własny model)
  2. Cognitive Services
   1. przegląd usług
   2. wykorzystanie i integracja usług
  3. Azure Data Lake
   1. wprowadzenie do usług Data Lake
   2. tworzenie pipelinów procesujących


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna