Architektura Command-query Responsibility Segregation

Kod: DDD-CqRS
Kategoria: Domain Driven Design
Forma: 70% wykłady / 30% dyskusja
Czas trwania: 1 dzień
Grupa docelowa: developerzy
architekci
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie prezentuje architekturę CqRS wraz z alternatywnymi podejściami do implementacji stosu Read i Write.

Szkolenie jest przeznaczone dla zaawansowanych programistów, projektantów i architektów poszukujących rozwiązań dla systemów o złożonej logice i pracujących pod dużym obciążeniem

Z uwagi na specyfikę tematu podczas szkolenia nie przeprowadzamy warsztatów praktycznych (gdyż implementacja mocno zależy od kontekstu technicznego), zamiast tego oferujemy dyskusję nad stosowalnością podejścia w kontekście problemów z jakimi pracują uczestnicy.

Wyróżniki szkolenia

 • Nowoczesne architektura (wspierająca DDD)
 • Podejście do skalowania systemu

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Ogólna idea
  1. paradygmat Command-query Separation
  2. Problemy z podejściem warstwowym
   1. Wydajność maperów relacyjno-obiektowych
   2. Stosowalność baz relacyjnych
  3. Rozszerzenie architektury warstwowej do dwóch stosów
 2. Trzy podejścia do separacji Query
  1. Odpytywanie wprost modelu domenowego
   1. Zwracanie DTO, jak robić to w Hibernate
   2. Problemy z wydajnością ORM do tego typu zastosowań
   3. Praktyczne przykłady wykorzystania np MyBatis
  2. Widoki zmaterializowane
  3. Zdarzenia emitowane z domeny odświeżające model do odczytu
   1. Zdarzenia z modelu domenowym
   2. Semantyka zdarzeń
   3. Pułapki Event Driven Architecture
    1. Single Point of Failure
    2. Eventual Consistency
   4. Wykorzystanie noSQL w ReadModel
 3. Implementacja stosu Write
  1. Wzorzec Command i CommandHandler - implementacja
   1. Dekorowanie logiki
   2. Odporność na "biznesowe" ataki DOS
   3. Systemy multi-tenant
  2. Rozwarstwienie logiki
   1. Logika Aplikacyjna - model Use Case/User Story
   2. Logika Domenowa - DDD
 4. Event Sourcing - jako jedno z podejść do persystencji domeny
  1. Idea i szablon implementacji
  2. Klasy problemów jakie można w ten sposób rozwiązać
  3. Kiedy NIE stosować ES
 5. Architektura Ports and Adapters (Hexagonalna) jako spójny model architektoniczny


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna