AI w praktyce biznesowej

Kod: BigDataML-biz
Kategoria: BigData, streaming i Machine Learning
Forma: 25% wykłady / 25% case study / 50% ćwiczenia
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, Scrum Masters, Product Owners, analitycy, management, developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie „AI w praktyce biznesowej” ma na celu pokazanie szerokiego spektrum rozwiązań AI i ich zastosowań w produktach i biznesie.

W zależności od grupy może ono być mniej lub bardziej techniczne ale zawsze zakłada podejście warsztatowe. Dobre zrozumienie niektórych koncepcji jest najłatwiejsze wtedy kiedy się samemu dotknie praktyki.

Wartość dla inżynierów - możesz lepiej zrozumieć koncepcję trenowania modeli jako alternatywę dla programowania. Poznasz też praktyczne zastosowania AI, które być może zainspirują Cię do wykorzystania podobnych w codziennej pracy rozwojowej lub w zwiększaniu wartości produktów.

Wartość dla managerów – możesz poznać praktyczne zastosowania AI przynoszące konkretną przewagę konkurencyjną, zrozumieć specyfikę tych rozwiązań oraz ryzyka z nimi związane. Dowiesz się też w jaki sposób buduje się zastosowania AI i jakie są kryteria sukcesu.

Uczestnicy nie muszą być osobami technicznymi ani mieć doświadczenia deweloperskiego. Szkolenie jest każdorazowo dostosowywane pod grupę co do poziomu techniczności. W swoich podstawowych założeniach jest ono wręcz kierowane bardziej do managementu i osób decyzyjnych, choć oczywiście inżynierowie również mogą skorzystać na różne sposoby.

Wyróżniki szkolenia

 • Zorientowanie na produkt
 • Dostosowanie do umiejętności technicznych grupy
 • Zakres dopasowany do strategii biznesowej klienta

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Krótko o długiej historii hurraoptymizmu
 2. Techniczna klasyfikacja rozwiązań AI
  1. Simple predictive analytics + warsztat,
  2. Klasyfikacja vs regresja,
  3. Machine Learning vs Deep Learning,
  4. Supervised Learning vs Unsupervised Learning,
  5. Reinforcement Learning.
 3. Domeny i zastosowania AI
  1. Predictive maintenance + warsztat.
  2. Anomaly detection + warsztat,
  3. Machine Vision / Image processing + warsztat,
  4. Natural Language Processing,
  5. Robotics,
  6. Generative AI,
 4. AI w biznesie i produktach
  1. AI w strategii biznesowej,
  2. Warunki powodzenia projektów AI,
 5. Zagrożenia wynikające ze stosowania AI.
 6. Czwarta fala - przyszłość rozwoju AI.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Wymagania przed Szkoleniem

Laptop z dostępem do internetu.
Kont na Azure Machine Learning Studio – konto jest bezpłatne, warto się zarejestrować wcześniej ale będzie na to też czas na szkoleniu (https://studio.azureml.net/ )

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bottega It Minds Sławomir Sobótka. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się TUTAJ.