AI w praktyce biznesowej

Kod: BigDataML-biz
Kategoria: BigData, streaming i Machine Learning
Forma: 25% wykłady / 25% case study / 50% ćwiczenia
Czas trwania: 2 dni
Odbiorcy: architekci, developerzy, Product Owners, analitycy, management, Scrum Masters
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Szkolenie „AI w praktyce biznesowej” ma na celu pokazanie szerokiego spektrum rozwiązań AI i ich zastosowań w produktach i biznesie.

W zależności od grupy może ono być mniej lub bardziej techniczne ale zawsze zakłada podejście warsztatowe. Dobre zrozumienie niektórych koncepcji jest najłatwiejsze wtedy kiedy się samemu dotknie praktyki.

Wartość dla inżynierów - możesz lepiej zrozumieć koncepcję trenowania modeli jako alternatywę dla programowania. Poznasz też praktyczne zastosowania AI, które być może zainspirują Cię do wykorzystania podobnych w codziennej pracy rozwojowej lub w zwiększaniu wartości produktów.

Wartość dla managerów – możesz poznać praktyczne zastosowania AI przynoszące konkretną przewagę konkurencyjną, zrozumieć specyfikę tych rozwiązań oraz ryzyka z nimi związane. Dowiesz się też w jaki sposób buduje się zastosowania AI i jakie są kryteria sukcesu.

Uczestnicy nie muszą być osobami technicznymi ani mieć doświadczenia deweloperskiego. Szkolenie jest każdorazowo dostosowywane pod grupę co do poziomu techniczności. W swoich podstawowych założeniach jest ono wręcz kierowane bardziej do managementu i osób decyzyjnych, choć oczywiście inżynierowie również mogą skorzystać na różne sposoby.

Wyróżniki szkolenia

 • Zorientowanie na produkt
 • Dostosowanie do umiejętności technicznych grupy
 • Zakres dopasowany do strategii biznesowej klienta

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Krótko o długiej historii hurraoptymizmu
 2. Techniczna klasyfikacja rozwiązań AI
  1. Simple predictive analytics + warsztat,
  2. Klasyfikacja vs regresja,
  3. Machine Learning vs Deep Learning,
  4. Supervised Learning vs Unsupervised Learning,
  5. Reinforcement Learning.
 3. Domeny i zastosowania AI
  1. Predictive maintenance + warsztat.
  2. Anomaly detection + warsztat,
  3. Machine Vision / Image processing + warsztat,
  4. Natural Language Processing,
  5. Robotics,
  6. Generative AI,
 4. AI w biznesie i produktach
  1. AI w strategii biznesowej,
  2. Warunki powodzenia projektów AI,
 5. Zagrożenia wynikające ze stosowania AI.
 6. Czwarta fala - przyszłość rozwoju AI.


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Wymagania przed Szkoleniem

Laptop z dostępem do internetu.
Kont na Azure Machine Learning Studio – konto jest bezpłatne, warto się zarejestrować wcześniej ale będzie na to też czas na szkoleniu (https://studio.azureml.net/ )

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna