Scenariusze integracji z wykorzystaniem Enterprise Integration Patterns (platforma: Spring Integration, Mule, Camel)

Kod: integr-Scenariusze (Spring/Camel/Mule)
Kategoria: Integracja systemów
Forma: 60% wykłady / 40% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione typowe scenariusze integracji systemów.

Scenariusze wykorzystują jako Building Blocks standardowe wzorce Enterprise Integration.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania i realizacji scenariuszy na jednej z wybranych platform (Spring Integration, Mule, Camel)

Wyróżniki szkolenia

 • Zastosowanie sprawdzonych wzorców - dobór podejścia do problemu
 • Konkretne scenariusze zorientowane na typowe sytuacje i problemy

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Load Balancer - scenariuszu gdzie zapytania do systemu będą rozdzielane pomiędzy wieloma instancjami, w celu osiągnięcia optymalnego wykorzystania zasobów systemu.
  1. Scenariusz będzie uwzględniał różne dostępne algorytmy podziału pracy
   1. round robin
   2. least busy
   3. sticky session
  2. Scenariusz będzie realizowany w oparciu o:
   1. protokół synchroniczny
   2. kolejki zadań przechowywane w pamięci operacyjnej
  3. Zastosowanie wzorców
   1. Message Filter
   2. Dynamic Router
   3. Point to Point Channel
 2. Scatter and Gather (aka Fork and Join)
  1. Scenariusz:
   1. pojedyncze zapytanie zostaje rozdzielone na mniejsze zadania
   2. następnie realizacja tych zadań zostanie wydelegowana do innych komponentów/punktów integracji
   3. w ostatniej fazie rezultaty zostaną skonsolidowane przy pomocy Spring Integration. W tym scenariuszu zostanie
  2. Praktyczne wykorzystanie wzorców
   1. Multicast Router
   2. Splitter
   3. Aggregator
 3. Result Cache - “load balancer” zostaje rozbudowany o mechanizm przechowywania rezultatów, w celu optymalizacji obciążenia systemu.
  1. Rezultaty zapytań przechowywane w pamięci - wzorzec “Wire Tap”.
 4. Pipe and Filter - scenariusz opiera się na metodzie tworzenie zaawansowanych integracji, poprzez kompozycję poszczególnych etapów przetwarzania w łańcuchy wywołań punktów integracji.
  1. Wzorce:
   1. Routing Slip
   2. Szeroki wachlarz wzorców z kategorii “Message Transformer”
 5. Shared Space - realizacja tzw. “blackboard model”
  1. Scenariusz
   1. wszyscy uczestnicy integracji mają dostęp do współdzielonej przestrzeni
   2. w przestrzeni tej przechowywane są zadania jak i cząstkowe rezultaty
   3. wykonywane zadań i dostęp do cząstkowych rezultatów zostanie udostępnione wszystkim uczestnikom integracji
  2. Wzorce
   1. Publish Subscribe Channel
   2. JMS API
 6. Execution Orchestrator - techniki orkiestracji usług
  1. Scenariusz
   1. stworzenie usługi sieciowej (REST), która będzie dostarczać nowej funkcjonalności biznesowej
   2. wykorzystanie usługi już istniejącej w innych systemach
   3. utworzona integracja implementuje logikę biznesową poprzez wywołanie dostępnych punktów integracji oraz transformacje formatu wiadomości
 7. Protocol Adapter - adaptacja wielu protokołów
  1. Scenariusz
   1. ta sama funkcjonalność biznesowa jest realizowana przez wiele systemów
   2. wykorzystanie różnych protokołów i formatów wiadomości
   3. celem jest stworzenie wspólnego punktu dostępu, korzystającego z uwspólnionego protokołu i formatu wiadomości
  2. Wzorce
   1. Content based router
   2. Content Enricher


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna