Enterprise Integration Patterns z wykorzystaniem Spring Integration

Kod: integr-Spring
Kategoria: Integracja systemów
Forma: 60% wykłady / 40% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
Zapisy: Indywidualne zamówienie i dopasowanie dla grupy.
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.

Żyjemy w czasach gdy tworzone aplikacje nie powstają już w wyizolowanych środowiskach na potrzeby „zamkniętych” systemów.

Dzięki rozwojowi Internetu mamy dostęp do nieprzebranej ilości danych i usług dostarczanych przez dostawców. Narodziny idei „programmable web” wymusiły powstanie narzędzi i metod służących integracji usług. Jednocześnie ilość dostępnych protokołów i modeli komunikacji, czyni integrację aplikacji jednym z najważniejszych i najtrudniejszych wyzwań stojących przed naszą branżą. Kolejnym wyzwaniem jest integracja istniejących systemów, które powstały w czasach gdy idea ogólno dostępnej sieci ciągle była w strefie marzeń. Dziś potrzebujemy narzędzi, które pozwolą nam otworzyć te „zamknięte” niegdyś systemy na świat zewnętrzny, poprzez integracje z Internetem. Problemy tej klasy próbuje opisać zestaw wzorców projektowych, znanych pod nazwą Enterprise Integration Patterns (EIP).

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wzorcami EIP, na przykładzie Spring Integration, projektu rozwijanego przez społeczność Spring Source, który stanowi naturalne rozszerzenie znanej i popularnej platformy Spring Frameowrk.

Podczas szkolenie zostaną przedstawione metody realizacji poszczególnych wzorców EIP przy pomocy Spring Integration.

Wyróżniki szkolenia

 • Zastosowanie sprawdzonych wzorców - Dobór podejścia do problemu
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań oraz najczęściej pojawiających się sytuacji i problemów
 • Panel dyskusyjny z doświadczonym trenerem

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Wprowadzenie do integracji aplikacji - W tym module zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia z zakresu integracji aplikacji. Skupimy się na wadach i zaletach poszczególnych metod integracji, jakie kryteria wpływają na wybór poszczególnych metod, oraz ich wpływ na stabilność i skalowalność końcowego projektu integracji aplikacji.
  1. Podstawowe pojęcia z dziedziny integracji aplikacji
  2. Wzorce wymiany wiadomości
   1. Request reply
   2. Publish subscribe
   3. Push pull
  3. Metody integracji
   1. Transfer plików
   2. Współdzielona baza danych
   3. Zdalne wywołanie procedur
   4. Systemy kolejek wiadomości
  4. Topologie integracji
   1. Point to point
   2. Bus
   3. Star
   4. Ring
   5. Mesh
 2. Implementacja wzorców integracji aplikacji na przykładzie Spring Integration - W tej sekcji zapoznamy się z podstawowymi komponentami Spring Integration, ich rolą w budowaniu integracji oraz sposobami tworzenia aplikacji z wykorzystaniem Spring Integration oraz technikami konfiguracji z wykorzystaniem XML.
  1. Spring Integration w aplikacjach, podstawowe komponenty
   1. Wiadomość i jej struktura
   2. Kanał
   3. Punkty integracji
    1. Transfomer
    2. Filter
    3. Splitter
    4. Aggregator
    5. Adapter
    6. Usługi
  2. Tworzenie integracji z wykorzystaniem kontekstu aplikacji Spring
 3. Podstawowe klasy wzorców integracji wraz z ich implementacja na przykładzie Spring Integration - W tej sekcji rozpoczniemy naszą wędrówkę poprzez katalog wzorców EIP i zapoznamy się z sposobami ich implementacji z wykorzystaniem Spring Integration. Każdy wzorzec zostanie przedstawiony w kontekscie stosowalności wzorca dla danego typu problemów, jakie ryzyka niesie ze sobą nieproprawne dobranie wzorców a także jak w efektywny sposób wykorzystywać techniki kompozycji by projektować integracje, poprzez wykorzystywanie istniejących w Spring Integration komponentów.
  1. Kanały
   1. Point2Point Channel
   2. Publish-Subscribe Channel
   3. Datatype Channel
   4. Guaranteed Delivery
   5. Messaging Bridge
   6. Message Bus
  2. Routery - Routery umożliwiają oddzielenie źródła wiadomości od ich ostatecznego miejsca przeznaczenia. Dzięki tej separacji możemy tworzyć elastyczne rozwiązania, które będą w przyszłości umożliwiały łatwe rozszerzanie funkcjonalności aplikacji. Dobre zrozumienie zasad działania poszczególnych wzorców z tej kategorii pozwoli nam również uniknąć pułapki tworzenia własnych wzroców i kosztownej ich implemtentacji, dzięki możliwości kompozycji routerów w łańcuchy wywołań. Zrozumienie natury tych wzrorców, szczególnie Splitter oraz Aggregator, jest krytyczne dla tworzenia skalowalnych integracji z wykorzystaniem mechanizmów asynchronicznej komunikacji.
   1. Content-Based Router
   2. Message Filter
   3. Dynamic Router
   4. Splitter
   5. Aggregator
   6. Composed Message Processor
   7. Process Manager
   8. Routing Slip
  3. Transformacje - Transformacje to zbiór wzorców, które pomagają nam podczas projektowania i realizacji integracji, które wykorzystują różne formaty danych, takie jak XML, JSON, EDIFACT oraz wiele innych. W rzeczywistym świecie, rzadko mamy do czynienia z jednym wspólnym formatem danych w projektach integracyjnych. W tej sekcji przedyskutujemy dobre praktyki stosowane podczas realizacji projektów, w których będziemy musieli dokonywać transformacji formatu wiadomości. Odpowiemy na pytanie kiedy normalizacja formatu wiadomości przynosi korzyści, a kiedy należy korzystać z wzorca Envelope Wrapper. A także jaki wpływ na wydajność systemu ma niewłaściwy dobór wzorców transformacji.
   1. Envelope Wrapper
   2. Content Enricher
   3. Claim Check
   4. Normalizer
  4. Punkty integracji - Wzorce z tej kategorii opisują techniki integracji z zewnętrznymi systemami. Ich dobór jest uzależniony od typów protokołów i usług udostępnianych przez zewnętrzne systemy z którymi zachodzi integracja. Dobór punktów integracji jest pierwszym krokiem podczas projektowania systemów tej klasy. W tej sekcji zapoznamy się technikami doboru wzorców, ich wpływu na kształ końcowy projektu aplikacji, oraz przedyskutujemy typowe pułapki związane z niepoprawnym doborem punktów integracji. Wybór punktów integracji ma krytyczny wpływ na zakres stosowalności innych wzorców integracji, gdyż nie wszystkie z nich w sposób łatwy i transparentny współpracują z pozostałymi. Niewłaściwy dobór punktów integracj, często zawęża zakres stosowalnośc pozostałych wzroców, co w tej sekcji zostanie zaprezentowane, na przykładzie rzeczywistych projektów.
   1. Messaging Gateway
   2. Polling Consumer
   3. Event-Driven Consumer
   4. Competing Consumer
   5. Message Dispatcher
   6. Service Activator
  5. System Management Patterns - Jest to najczęściej pomijany typ wzorców, który jest jednak krytyczny dla końcowych kosztów utrzymania i analizy systemów integracji. Ze względu na złożoność systemów integracji ich analiza, w tym analiza przepływu wiadomości i procesów biznesowych, może być najbardziej kosztownym elementem utrzymania systemu. W tej sekcji zapoznamy się z technikami, które wprowadzone w wczesnej fazie projektowania aplikacji, umożliwią nam łatwe śledzenie i analizę problemów. W związku z wysoce rozproszoną naturą takich systemów, pomijanie tego strategicznego elementu systemu często ma kluczowy wpływ na końcowe koszty i jakość rozwiązania. Wzorce z tej kategorii mają też kluczowy wpływ na czas i koszt fazy projektowania i tworzenia rozwiązania, gdyż umożliwiają śledzenie przepływu widomości przez system.
   1. Detour
   2. Wire Tap
   3. Control Bus
   4. Smart Proxy
 4. Techniki modelowania integracji z wykorzystaniem przedstawionych wzorców - W tej części szkolenia przejdziemy do zagadnień modelowania i projektowania integracji, omawiając klika rzeczywistych przykładów i problemów, z którymi spotkać się można podczas tworzenia tego typu rozwiązań. Bazując na doświadczeniach trenera zdobytych podczas realizacji projektów integracyjnych, zostaną omówione problemy z zakresu wydajności i skalowalności oraz monitorowania i analizowania przepływu procesów biznesowych.
  1. Orkiestracja kontra choreografia
  2. Wiadomości znormalizowane
  3. Poprawne wykorzystanie typów wiadomości
   1. Command message
   2. Document message
   3. Event message
  4. Techniki agregacji wiadomości z wykorzystaniem identyfikatora korelacji
  5. Techniki zachowania kolejności wiadomości
  6. Techniki testowania i monitorowania integracji aplikacji
 5. Panel dyskusyjny


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zamów szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń


Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zastałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Bottega IT Minds, ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin.


Klauzula informacyjna