Angular 2 i TypeScript

Kod: JS-Angular2
Kategoria: JavaScript
Forma: 25% wykłady / 75% warsztaty
Czas trwania: 3-5 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów JavaScript pragnących poszerzyć swoje praktyczne umiejętności o Angular w wersji 2+ i TypeScript.

Program szkolenia jest ogólną ramą - konkretne szkolenie poprzedzamy analizą przed-szkoleniową.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Zawiera wzorce i najlepsze praktyki
 • Aspekty architektury aplikacji i systemu
 • Popularne i sprawdzone biblioteki

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Angular 2
  1. Architecture
  2. Building blocks
   1. Modules
   2. Components
   3. Templates
   4. Metadata
   5. Data Binding
   6. Services
   7. Directives
   8. Dependency Injection
  3. Best and worst practices
   1. Architecture
   2. Design
   3. Style guides (project structure, conventions and more)
   4. Common mistakes developers make
  4. Real Apps
   1. Real projects challenges and problems
   2. Non trivial examples
  5. Best additional external resources
 2. Modern JS Tools
  1. Introduction to TypeScript (TS)
  2. Introduction to ECMAScript 6(ES6/ES2015)
 3. Modules
  1. Library modules
  2. Custom modules
  3. ng2 Barrels and Bundles
 4. Components
  1. Lifecycle
  2. Lifecycle hooks
 5. Templates
  1. Syntax
  2. Binding targets
  3. Local template variable
  4. Inputs, outputs
 6. Pipes
  1. Built in
  2. Custom
  3. Stateful pipes
 7. Views
  1. DOM rendering
  2. Server-side rendering
  3. Best practices
 8. Metadata
  1. Syntax
  2. TS decorators (@Component, @Directive, @Injectable, @Input, @Output, @RouterConfig, and more)
 9. Data Binding
  1. Interpolation
  2. Data binding directions
  3. Property binding
  4. Event binding
 10. Services
  1. Responsibilities
  2. Built in services
  3. Custom services
  4. Best practices
  5. Common mistakes
 11. Directives
  1. Built in directives
  2. Custom directives
  3. Common pitfalls
  4. Best and worst practices
 12. Dependency Injection
  1. Injectors
  2. Providers
  3. Hierarchical injectors
 13. Routing and Navigation
  1. Router config
  2. Router navigation
  3. Navigating under program control
  4. Router lifecycle hooks
 14. Testing
  1. Introduction to Jasmine.js
  2. Introduction to Protractor
  3. Unit testing
  4. Integration testing
  5. E2E testing


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń