Kod: JS-AngularJS
Kategoria: JavaScript
Forma: 40% wykłady / 60% warsztaty
Czas trwania: 3 dni
Grupa docelowa: developerzy
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów JavaScript pragnących poszerzyć swoje praktyczne umiejętności o AngularJS.

Wszystkie zagadnienia omawiane są podczas wspólnego tworzenia aplikacji.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Zawiera wzorce i najlepsze praktyki
 • Aspekty architektury

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Fundamenty JavaScript
  1. Functional Programming
   1. Function as first-class citizen
   2. Scopes
   3. Closures
   4. Contexts
   5. Event Loop, Run to completion
  2. Dynamic, Weak typing
  3. Object Oriented Programming
   1. Prototypes vs Classes
   2. Prototype inheritance and extending
   3. Encapsulation
 2. Architektura Aplikacji Webowych
  1. HTTP, AJAX, Client-Server model
  2. API Contracts
  3. Modele programowania
   1. Synchroniczny
   2. Asynchroniczny
   3. Współbieżny
   4. Rozproszony
  4. Asynchroniczność: Callbacks, Events, Promises, RxJS
 3. Wstęp do AngularJS
  1. Idea, zastosowanie, mocne i słabe strony frameworka
  2. Wzorce Projektowe i Najlepsze Praktyki
  3. Kluczowe elementy
 4. Fundamenty AngularJS
  1. Dependency Injection
  2. Digest Cycle
  3. Data Binding
  4. Module Structure
 5. Konfiguracja
  1. Application, Modules
  2. Values, Constants
 6. Widok
  1. Wyrażenia
  2. Szablony
   1. Template Cache
  3. Filtry
   1. Filtry wbudowane
   2. Definiowanie własnych filtrów
 7. Logika
  1. Services, Factories, Providers
  2. Wbudowane serwisy
  3. Definiowanie własnych serwisów
 8. Dyrektywy
  1. Idea, Design
  2. Rodzaje dyrektyw, restrictions
  3. Controllers
  4. Scopes
  5. Transclusion
  6. Isolated Scope
  7. Wbudowane dyrektywy
  8. Definiowanie własnych dyrektyw
 9. Komunikacja między komponentami
  1. Service-based
  2. Event-based
  3. Root scope
  4. Controller hierarchy and inheritance
 10. Automatyzacja
  1. Cele, Rodzaje tasków oraz narzędzi
  2. NPM, Bower
  3. Grunt, Gulp, NPM scripts
  4. Yeoman
 11. Warstwy aplikacji
  1. Struktura aplikacji
  2. Bazowy setup (boilerplate)
  3. Warstwa prezentacji (ui-bootstrap)
  4. Warstwa modelu ($http, $resource, restangular)
  5. Routing (ui-router)
 12. Typowe problemy i błędy
  1. Performance
  2. Dependency injection, minifikacja
  3. Konfiguracja i ładowanie modułów
 13. Zaawansowane koncepty frontendowe
  1. Backend-less development
  2. Contract-First Design


Pobierz program w formacie PDF

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń