JavaScript i technologie web (RoR, Angular, PHP)

Nauka myślenia w nowych paradygmatach. Współczesne technologie web dla pasjonatów oraz dla programistów backend.

Trenerzy

JavaScript i technologie web (RoR, Angular, PHP)
Tytuł Podkategoria Il. dni
Nowości w HTML5, CSS3, sztuka JS Szkolenie z zakresu nowości w HTML5
3 dni
Szczegóły
Przygotowanie do nowoczesnego programowania po stronie przeglądarki (HTML5, CSS3, JS, wzorce, architektura, narzędzia) Szkolenie z zakresu HTML5, CSS3, JS oraz narzędzi i frameworków jako wstęp do technologii tworzenia aplikacji web.
5 dni
Szczegóły
Web Performance Optimisation - szybsze strony internetowe
3 dni
Szczegóły
Programowanie w JavaScript (zawiera jQuery) Szkolenie z zakresu programowania po stronie przeglądarki - JavaScript, jQuery.
JavaScript
3 dni
Szczegóły
Zaawansowane programowanie w TypeScript Szkolenie z zakresu programowania w TypeScript
JavaScript
3 dni
Szczegóły
AngularJS Szkolenie z zakresu AngularJS
JavaScript
3 dni
Szczegóły
Asynchroniczny JavaScript Asynchronous JavaScript training.
JavaScript
3 dni
Szczegóły
AngularJS i zaawansowany JavaScript Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowania JavaScript oraz AngularJS.
JavaScript
3-5 dni
Szczegóły
Angular i TypeScript Szkolenie z zakresu Angular 2 i TypeScript.
JavaScript
3-5 dni
Szczegóły
TypeScript i zaawansowany JavaScript Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowania w JavaScript i TypeScript
JavaScript
2 dni
Szczegóły
Architektura Flux i React.js Szkolenie z zakresu nowoczesnej architektury Flux dla React.js
JavaScript
3 dni
Szczegóły
Reaktywne programowanie aplikacji webowych w oparciu o React.js, Redux i ES6 Szkolenie z zakresu tworzenia reaktywnych aplikacji webowych w JavaScript z wykorzystaniem React.js, Redux oraz ES6.
JavaScript
3-5 dni
Szczegóły
Zaawansowane programowanie w JavaScript Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowania JavaScript oraz bibliotek i narzędzi.
JavaScript
4-5 dni
Szczegóły
Dojo - architektura i praktyczne rozwiązania Szkolenie z zakresu Dojo - Dijit, DojoX Widgets, dgrid, Dojo Mobile
JavaScript
5 dni
Szczegóły
TDD dla Node.js Szkolenie z zakresu TDD w Node.js
JavaScript
2 dni
Szczegóły
ES6, ES7, ES8 – nowe standardy JavaScript Szkolenie JavaScript - standardy: ES6, ES7, ES8
JavaScript
3 dni
Szczegóły
Angular Craftsmanship i TDD Testowanie i TDD aplikacji w Agngular - craftsmanship
JavaScript
2 dni
Szczegóły
Testowalny React Testowanie i TDD React - craftsmanship
JavaScript
2 dni
Szczegóły
Nowoczesne narzędzia developera PHP Szkolenie z zakresu nowoczesnych narzędzi developera PHP
PHP
2 dni
Szczegóły
Projektowanie i implementacja wysokowydajnych aplikacji w języku PHP Szkolenie z zakresu projektowania i implementacji wysokowydajnych aplikacji w języku PHP
PHP
3 dni
Szczegóły
PHP revisited - odświerzenie spojrzenia na programowanie w PHP Szkolenie odświerzające spojrzenie na programowanie w PHP
PHP
3 dni
Szczegóły
REST i Microservices w PHP Szkolenie z zakresu tworzenia skalowalnych aplikacji webowych
PHP
4 dni
Szczegóły
Symfony, nowoczesny framework PHP Szkolenie z zakresu podstaw Symfony, nowoczesnego frameworka dla języka PHP
PHP
3 dni
Szczegóły
Zaawansowana architektura systemów PHP - projektowanie i implementacja skalowalnych aplikacji webowych Szkolenie z zakresu tworzenia skalowalnych aplikacji webowych
PHP
3 dni
Szczegóły
Varnish - web application accelerator Szkolenie z zakresu technik użycia, konfiguracji i administracji reverse-cache-proxy Varnish
PHP
2 dni
Szczegóły
Testowanie akceptacyjne i end-to-end aplikacji web przy użyciu narzędzia Cucumber i języka Ruby w metodyce BDD Szkolenie z zakresu testowania aplikacji web z wykorzysatniem Ruby i frameworka Cucumber
Ruby on Rails
3 dni
Szczegóły
Tworzenie aplikacji w Ruby on Rails z wykorzystaniem zwinnych metodyk Szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji web z wykorzysatniem Ruby i frameworka Ruby on Rails
Ruby on Rails
4 dni
Szczegóły
Python - zagadnienia zaawansowane Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowania w Python
Python
3 dni
Szczegóły
Programowanie w Python Szkolenie z zakresu programowanie w Python
Python
3 dni
Szczegóły
Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Django Szkolenie z zakresu tworzenia aplikacji web z wykorzystaniem Django
Python
3 dni
Szczegóły
Wprowadzenie do Pythona w przetwarzaniu i analizie danych python analiza przetwarzanie danych machine learning spark big data
Python
3 dni
Szczegóły
Wprowadzenie do Pythona w uczeniu maszynowym Szkolenie Python Machine Learning
Python
3 dni
Szczegóły
Wprowadzenie do Pythona w przetwarzaniu języka naturalnego Szkolenie Python Przetwarzanie języka naturalnego - Natural languages processing (NLP)
Python
3 dni
Szczegóły
Brak szkoleń zgodnych z Twoimi kryteriami, wybierz inne kryteria
Potrzebujesz czegoś więcej?

Dopasujemy program do potrzeb
lub stworzymy dedykowany

Wspólnie określimy gdzie jesteśmy i gdzie chcemy dojść poprzez: analizę potrzeb, określenie celów strategicznych, ankiety przed-szkoleniowe dla wszystkich uczestników i wywiad z liderami technicznymi.

Skontaktuj się z nami