Zwinna współpraca programistów i testerów z wykorzystaniem BDD i Spec by Example (JBehave/Spock/SpecFlow)

Kod: test-coop
Kategoria: Testowanie i QA
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 3
Grupa docelowa: developerzy
testerzy

Szkolenie ma na celu wprowadzenie konkretnych praktyk umożliwiających płynną współpracę pomiędzy telstarami a programistami.

Przedstawione techniki mogą być stosowane również w celu umożliwienia współpracy na styku IT i biznesu.

Szkolenie rozpoczyna się od przyjęcia strategii testowania odpowiadając na pytanie: co testujemy (zakres) oraz w jakim celu (rola testu).

Rozpoczynamy od zapoznania z technikami Agile: Behavior Driven Development oraz Specification by Example raz z najlepszymi praktykami tworzenia wykonywalnych specyfikacji.

Drugiego dnia pracujemy w zespołach nad tworzeniem automatycznych testów akceptacyjnych do projektu szkoleniowego. Każdy zespół składa się z testerów i programistów (grających role twórców projektu testowego).

Programiści pracują nad warstwą automatyzacji tworząc Feature Objecty, które zajmują się interakcją z testowanym systemem - zarówno poprzez UI (Selenium) jak i API (REST). Celem programistów jest stworzenie wygodnych "agentów", na bazie których testerzy będą budować wyższe warsty testów.

Testerzy pracują nad warstwą Flow i Spec by Example. Testerzy ćwiczą deklaratywne formułowanie historyjek oraz narzędzia: JBehave/SpecFlow. Narzędzia te pozwalają testerom programować w języku naturalnym parametryzowalne, wykonywalne specyfikacje.

Warsztaty są wzbogacone o mechanikę grywalizacji: zespoły rywalizują ze sobą po kątem ilości znalezionych błędów i pokrycia systemu testami.

Materiały wstępne

Przed szkoleniem możesz zapoznać się z serią naszych artykułów: Testowanie automatyczne.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Współpraca programistów i testerów w całym procesie produkcji oprogramowania
 • Narzędzia automatyzacji
 • Zagadnienia architektury aplikacji wspierającej testowalność kodu
 • Najlepsze wzorce i praktyki
 • Aspekty Behavior Driven Development i Domain Driven Design

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Podstawy testowania
  1. Strategiczne podejście do testowania - dwuwymiarowe ujęcie: CO x PO CO
   1. Zakres testów - co testujemy
     JednostkoweCzym jest Unit w Unit testach?IntegracyjneEnd 2 End komponentoweEnd 2 End systemowe
   2. Rola testów - po co testujemy
     Perfekcja działania szczegółówAkceptacyjne - spełnianie wymagańTesty funkcjonalneTesty bezpieczeństwaTesty wydajnościRegresyjne - czy wciąż działa
  2. Automatyzacja procesu testowania
  3. Wybór strategii testowania w projekcie
  4. Strategia budowania piramidy testów
   1. Problem: im wyżej w warstwach tym więcej kombinacji możliwości i więcej zależności
   2. Mapowanie piramidy na warstwy systemu
 2. Architektura aplikacji otwartej na testowanie
  1. Rozwarstwienie logiki na aplikacyjną i domenową
   1. Wyłanianie Funktorów i Service Objectów
     Uniknięcie zależności technicznychUniknięcie potrzeby Mockowania
  2. Piramida testów - jak ją interpretować w kontekście warstw
   1. Logika aplikacji - testy End 2 End
   2. Logika domenowa - testy jednostkowe
  3. Kiedy warto stosować zaślepki (Mock) a kiedy jest to zbędny koszt
 3. Behaviour Driven Development
  1. Zalety bliskiej współpracy z klientem
   1. Rola dostawcy, rola klienta w testach akceptacyjnych
  2. Tworzenie aplikacji podejściem BDD
  3. Techniki tworzenia scenariuszy akceptacyjnych
   1. Podejście deklaratywne zamiast imperatywnego
     Unikanie pisania "skryptów klikania"Raczej: "co ma być" niż "co trzeba zrobić"
   2. Odporność scenariuszy na zmiany systemu
   3. Wady kruchych scenariuszy
  4. Podejście dwuwarstwowe
   1. Warstwa Flow - User Story
   2. Warstwa Automatyzacji interakcji z systemem
  5. Narzędzia i wzorce
   1. JBehave/Spock/SpecFlow - najlepsze praktyki
     Integracja z Selenieum
   2. Page Object - antywzorzec powodujący powstawanie kruchych testów
   3. Feature Object - bezpieczna alternatywa dla Page Object
   4. Technika ujednolicania testów wykonywanych poprzez GUI i Servisy - Agenty
 4. Specification by Example
  1. Wzorce i techniki tworzenie wykonywalnych specyfikacji
   1. Pułapki
   2. Przykłady złych specyfikacji
  2. Podejście trójwarstwowe
   1. Warstwa Specyfikacji - cele biznesowe
   2. Warstwa Flow - User Story
   3. Warstwa Automatyzacji interakcji z systemem
  3. Narzędzia automatyzacji
 5. Architektura testów akceptacyjnych - podejście trójwarstwowe
  1. Strategia: metafora "stref zgniotu" z motoryzacji
   1. Tworzenie stabilnych testów, które nie rozpadają się podczas zmian systemu
   2. Integracja BDD i Spec by Example
  2. Warstwa automatyzacji - API dla testerów
   1. Interakcja z UI poprzez abstrakcję odporną zna zmiany ekranów
   2. Wzorce
     AgentFeature Object
   3. Narzędzia
     SeleniumRemoting
  3. Warstwa Flow
   1. Scenariusze akceptacyjne BDD
   2. Nastawienie na kroki biznesowe zamiast na interakcje z UI
   3. Narzędzia
     JBehave/Spock/SpecFlow
  4. Warstwa Specyfikacji
   1. Nastawienie na cele biznesowe zamiast flow
   2. Narzędzia
     JBehave/Spock/SpecFlow
  5. Najlepsze praktyki
   1. Given i Then - unikamy UI
     Operowanie na API systemuBackdoors na potrzeby testów
   2. When - interakcja z UI
  6. Archetypowe role aktorów

Trenerzy

Poznaj ekspertów, którzy mogą poprowadzić Twoje szkolenie.

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń