Oracle PLSQL

Kod: ora-PLSQL
Kategoria: Oracle
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2
Grupa docelowa:

Szkolenie to obejmuje pełną wiedzę o języku programowania PL/SQL: tworzenie bloków anonimowych, procedur i funkcji oraz wyzwalaczy automatyzujących operacje na bazie danych.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego eksperta: OCP: Oracle Database Administrator Certified Professional
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań najczęściej pojawiających się sytuacji i problemów

Program Szkolenia

Pobierz program w formacie PDF
 1. Sposoby wykorzystania języka PL/SQL
  1. bloki anonimowe
  2. obiekty składowane na serwerze
  3. obiekty na poziomie aplikacji formatowych i raportów
 2. PL/SQL w SQL*Plus i SQL Developer
  1. uruchamianie kodu
  2. zmienne bindowane
  3. przechwytywanie wyników
 3. Typy danych
  1. skalarne
  2. złożone
  3. zakotwiczone
  4. LOB
 4. Współpraca z bazą danych
 5. Bloki anonimowe PL/SQL
  1. uruchamianie
  2. przekazywanie parametrów
 6. Instrukcje warunkowe 
 7. Instrukcje iteracyjne
 8. Procedury
 9. Funkcje
  1. różne tryby przekazywania parametrów
  2. zwracanie wartoœci
 10. Obsługa wyjątków
  1. błędy wbudowane
  2. błędy użytkownika
  3. kody i nazwy błędów
  4. funkcje wbudowane do obsługi wyjątków
 11. Kursory
  1. kursory niejawne
  2. tworzenie i obsługa kursorów jawnych
  3. atrybuty kursorów
  4. parametryzacja kursorów
 12. Dynamiczny SQL
  1. Execute immediate
 13. Rekordy
 14. Pakiety
  1. specyfikacja
  2. ciało
  3. przeciążanie procedur i funkcji
  4. Code wrapping
 15. Wyzwalacze bazodanowe
  1. rodzaje wyzwalaczy
  2. wyzwalacze DML
  3. wyzwalacze wierszowe i instrukcyjne
  4. wykorzystanie pseudorekordów
  5. predykaty warunkowe
  6. ograniczenia dotyczące wyzwalaczy
  7. zarządzanie wyzwalaczami
 16. Transakcje autonomiczne

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • MySQL pod obstrzałem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Skalowanie i tuning MySQL.

  Autor Bottega:

  Mariusz Gil

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń