Oracle dla analityków

Kod: ora-Analiza
Kategoria: Oracle
Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
Czas trwania: 2 dni
Grupa docelowa:
Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu.
Data i dokładny zakres do ustalenia podczas analizy przed-szkoleniowej.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle i chcą się nauczyć jak budować zaawansowane zapytania i raporty.

Wyróżniki szkolenia

Podczas zajęć możesz oczekiwać szczególnych akcentów położonych na poniższe aspekty:

 • Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego eksperta: OCP: Oracle Database Administrator Certified Professional
 • Prezentacja praktycznych rozwiązań najczęściej pojawiających się sytuacji i problemów

Program Szkolenia

Program jest ramą w jakiej możemy się poruszać merytorycznie - program dla konkretnego szkolenia dedykowanego ustalamy z grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

 1. Informacje wstępne o języku SQL
 2. Ogólna składnia poleceń języka SQL, na przykładzie polecenia SELECT
 3. Pierwsze zapytania do bazy i ortografia SQL
 4. Operacje arytmetyczne i wybrane funkcje jednowierszowe
 5. Definiowanie aliasów dla kolumn
 6. Sklejanie łańcuchów znakowych
 7. Wartoœć NULL i jej obsługa
 8. Eliminowanie powtórzeń w wynikach zapytania
 9. Sortowanie wyników zapytania
 10. Warunki wyboru wierszy
 11. Funkcje grupowe i grupowanie
 12. Rozszerzenia CUBE, GROUPING SETS i ROLLUP klauzuli GROUP BY
 13. Operatory zbiorowe (UNION, MINUS, INTERSECT)
 14. Złączenia tabel (składnia Oracle i SQL99)
  1. Iloczyn kartezjański
  2. Złączenia równoœciowe
  3. Złączenia nierównoœciowe
  4. Samozłączenia
 15. Podzapytania
  1. Podzapytania zwracające jeden wiersz i wiele wierszy
  2. Podzapytania skorelowane
  3. Warunek EXISTS
 16. Klauzula WITH (Subquery Factoring)
 17. Język modyfikacji danych DML
  1. Transakcje. Zatwierdzenie i wycofanie transakcji
  2. Punkty zachowania. Wycofanie do punktu zachowania
  3. Poziomy izolacji transakcji i blokady danych
 18. Wprowadzanie danych do tabel
 19. Modyfikacja i usuwanie danych z tabel
 20. Polecenie TRUNCATE
 21. Wyrażenia warunkowe CASE
 22. Zapytania hierarchiczne
 23. Wyrażenia regularne
 24. Funkcje analityczne
  1. funkcje rankingu
  2. funkcje okna
  3. funkcje raportujące
  4. funkcje LAG/LEAD
  5. FIRST/LAST
  6. Odwrotne funkcje percentyli
  7. Funkcje rankingu hipotetycznego
  8. Funkcja WIDTH_BUCKET
  9. Funkcje statystyczne


Pobierz program w formacie PDF

Materiały związane ze szkoleniem

Idea renesansowej pracowni - Bottegi zakłada nieustanną pracę jej członków i dzielenie się jej wynikami.

 • MySQL pod obstrzałem
  KATEGORIE: Bazy danych

  Skalowanie i tuning MySQL.

  Autor Bottega:

  Mariusz Gil

Zapytaj o szkolenie

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail/Nr tel:
Temat:
Wiadomość:

Jeżeli preferujesz osobisty kontakt to zawsze możesz zadzwonić.

Iwona Sobótka

Koordynatorka szkoleń